A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

DREPT DE ACCES LA INSTANŢĂ, DREPT DE PROPRIETATE

executarea unei sentinţe sau hotărâri trebuie considerată ca făcând parte integrantă din “proces”. […]

DISCRIMINARE ETNICĂ

discriminarea etnică la care reclamanţii au fost supuşi în mod public prin modul de soluţionare a petiţiilor acestora de către autorităţi, precum şi condiţiile locative ale reclamanţilor aduc atingere demnităţii lor umane, constituind, în lumina circumstanţelor cauzei, tratamente degradante în sensul art. 3 din Convenţie., o diferenţă de tratament are natură discriminatorie dacă nu se bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă, adică dacă nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. Mai mult, statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele dintre situaţii analoage sunt de natură să justifice un tratament diferit. […]

PROCUROR, COMPETENŢA , ORDONANŢĂ DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ , ANULARE, REDESCHIDEA URMĂRIRII PENALE, TERMEN

Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală dată de procuror nu poate fi considerată ca punând capăt urmăririi penale împotriva reclamanţilor din moment ce ea nu constituia o decizie internă definitivă. […]

EXPULZARE, GRADE DE JURISDICŢIE, VIAŢA PRIVATĂ, SIGURANŢA NAŢIONALĂ

nicio persoană care face obiectul unei măsuri bazate pe aceste motive de siguranţă naţională nu trebuie lipsită de garanţii împotriva arbitrariului.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, care a constituit baza legală pentru expulzarea reclamantului, nu a oferit garanţii minime împotriva arbitrariului autorităţilor. […]

ABROGAREA ALIN. (8) AL ART. 39 DIN LEGEA NR. 51/1995 PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Legea nr. 270 din 22 decembrie 2010, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010 (și intrată în vigoare la 31 decembrie) , iar Ordonanţă de urgenţă nr. 10 din 9 februarie 2011 ( publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011), s-ar putea ridica problema legii mai favorabile pentru fapte penale săvârșite de o anumită categorie de subiecţi activi calificaţi – participanţi în calitate de instigatori sau complici la săvârşirea de către client a unei fapte prevăzute de legea penală, anterior lui 14 februarie 2011, în care a ființat cauza de nepedepsire. […]

DREPT, JURISPRUDENȚĂ, INTERPRETAREA LEGII, CORUPȚIE, BĂNCI, FUNCŢIONARI, ALȚI SALARIAŢI, OBŞTESC

Guvernul nu a fost în măsură să prezinte hotărâri ale instanţelor interne, care să stabilească faptul că, înainte de decizia dată în prezenta cauză, s-a statuat explicit că faptele de luare de mită ale angajaţilor societăţilor comerciale cu capital privat constituiau infracţiuni.Principiul legalităţii delictelor şi a pedepselor (nullum crimen, nulla poena sine lege) interzice aplicarea retroactivă a dreptului penal atunci când ea se face în dezavantajul acuzatului. […]

PROCES ECHITABIL, PROBE

Dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat drept unul efectiv decât dacă cererile şi observaţiile părţilor sunt cu adevărat “reţinute”, adică analizate corespunzător de către instanţa sesizată. Cu alte cuvinte, art. 6 prevede în sarcina “instanţei” obligaţia de a proceda la o analiză efectivă a motivelor, argumentelor şi mijloacelor de probă ale părţilor, cu condiţia să le aprecieze relevanţa şi fără ca asta să implice un răspuns detaliat pentru fiecare argument în parte […]

DURATA PROCEDURII LITIGIOASE, TERMEN REZONABIL

Trimiterea cauzei spre rejudecare putea continua la nesfârşit, deoarece nicio prevedere legală nu îi putea pune capăt. […]

DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Curtea Europeana a Drepturilor Omului , prin Decizia din 18 mai 2010 , pronunțată în Cauza Drăganschi împotriva României (Cererea nr. 40.890/04), declară cererea inadmisibilă, având în vedere că reclamanţii nu ar putea reproşa autorităţilor că nu le-au pus la dispoziţie un sistem judiciar adecvat care să permită clarificarea circumstanţelor decesului lui M.D. şi […]

DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Forma anchetei derulate poate varia în funcţie de circumstanţe fără a fi necesară declanşarea urmăririi penale în toate cazurile.Când se pune problema anchetării unei neglijenţe, o cale judiciară civilă sau disciplinară, singură ori paralelă cu o acţiune în faţa instanţelor penale, poate fi suficientă pentru a stabili responsabilităţile în speţă […]