BIBLIOGRAFIE

 • Adler, Freda, ş.a., Criminology, Mc-Graw-Hill, N.Y., 1995;
 • Alexandrescu, Alecu, Drept maritim, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A., Constanţa, 2003;
 • E. Antonescu, Falimentul, 1927, ed.II, 1931;
 • George Antoniu, Costică Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Gheoghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Viorel Pașca, Ovidiu Predescu, Explicații preliminare ale noului cod penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti,2010;
 • M. Apetrei, Înregistrările audio sau video – mijloace de probă în procesul penal,  „R.D.P.” nr. 3/1998, p. 94;
 • Jörg Arnold, Interceptarea convorbirilor, în “Revue de science criminnelle et de droit pénal comparé” nr. 2/1999;
 • T.  Avrigeanu, Examen critic, în  G.  Antoniu ş.  a.  , „Reforma legislaţiei penale”, Editura Academiei, Bucureşti, 2003;
 • Flavius Baias, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, vol. I, ediţia a II-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002 ;
 • C. Balaban, Bancruta frauduloasă. Controverse, în „R.D.P ” nr. 4/2002 ;
 • I. Băcanu, Inovaţiile Legii nr. 64/1995, pr. procedura reorganizării şi lichidării judiciare, în „Rev.dr.com.” nr. 1/1996;
 • G.S.Barbu,A.Șerban,Drept execuțional penal,Editura AllBeck,Bucureşti,2005;
 • Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului , ed.a 5-a ,2005, IRDO,Bucureşti;
 • Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
 • Corneliu Bîrsan,Convenția europeană a drepturilor omului,Comentariu pe articole,Editura AllBeck,Bucureşti,2005;
 • Corneliu Bîrsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997;
 • Gh. Bocşan, Informatica şi libertăţile individuale, „Revista juridică” 14/1999, p.6;
 • I. Bodea , Infractiuni prevazute în legi speciale. Societati comerciale, proprietate intelectuala, protectia mediului, Editura  Hamangiu, Bucureşti,2011;
 • Camelia Bogdan, Infractiunea de spălare a banilor. Infractiuni conexe, în ”R.D.P.” nr. 4/2010;
 • Al. Boroi, Mirela Gorunescu, I. –A.  Barbu, Drept penal al afacerilor,  ed. 5, Editura  C. H. Beck, 2011;
 • Traian Cornel Briciu, Măsurile asigurătorii în procesul civil,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2008;
 • F. G.  Bucur, Ocrotirea penala a intereselor financiare ale Comunitatilor Europene în ”R.D.P.” 1/ 2010;
 • O. Căpăţână, Societăţile comerciale, ed. a II-a, Editura Lumina Lex, 1996;
 • Stanciu D. Cărpenaru Drept comercial român, Ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
 • Harry Cendrowski, James P. Martin ,  Louis W. Petro, The Handbook of Fraud Deterrence , 2007;
 • Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000 ;
 • Eugen Chelaru, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 comentată şi adnotată, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • Viorel Mihai Ciobanu,    Curtea Constituţională – garant al supremaţiei Constituţiei, putere legiuitoare sau expert parlamentar?,   în “Revista de drept privat” nr. 3/2009;
 • D. Ciuncan, Actele încheiate de ORDA, în ”Revista de drept penal”nr. 2/1996, pp. 41 sqq. ; ”Revista de drept comercial”nr. 4/1997, pp. 66 sqq.  ;
 • D. Ciuncan, Autorizarea judiciară a înregistrărilor audio şi video, „Pro lege” nr. 2/1998, p. 30 şi P.C.A. Bucureşti, „Buletin” nr. 1/1998, p.  7;
 • D. Ciuncan,  Legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină anticorupţie, Supliment „Buletin documentar” P. N. A. ;
 • D. Ciuncan, A. Niculiţă, Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în Legea nr. 78/2000, supliment P.N.A. „Buletin documentar”,  august 2004, p. 23 sqq. ;
 • D. Ciuncan, Cauzele care generează şi condiţiile care favorizează corupţia, rezultate din activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în  Ministerul Public,  „Pro lege” nr. 1/2007 (partea I) şi „Pro lege” nr. 2/2007 (partea II);
 • D. Ciuncan, Consecinţele penale ale neînregistrarilor contabile, în „Dreptul” nr. 3/1996  ;
 • D. Ciuncan, Forma de vinovăţie necesară pentru realizarea laturii subiective în cazul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în „Pro lege”nr. 2/1999 ;
 • D. Ciuncan, Jurisprudenţă şi doctrină penală în materia corupţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Editura Universul juridic, 2009 ;
 • D.Ciuncan, Bancruta frauduloasă, „R.D.P.” nr. 3/2000;
 • D. Ciuncan, Înstrăinarea bunului gajat, în „R.D.P.” nr. 4/1995;
 • D. Ciuncan, I, C. Turianu, II, Discuţii în legătură cu condiţiile în care procurorul competent poate autoriza o înregistrare audio-video, „Dreptul” nr. 1/2002;
 • Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart;
 • N. Conea, Gr.Theodoru, O propunere de lege ferenda în legătură cu luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, „Revista română de drept” nr. 10/1976 ;
 • Mircea N. Costin, Mircea C. Costin, Dicţionar de drept civil, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • Valerian Cioclei, Critica rațiunii penale Studii de criminologie juridică și drept penal,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2009;
 • Ciuncan, Dorin, Jurisprudenţă şi doctrină penală în materia corupţiei, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2004;
 • Ciuncan, Dorin, Niculiță Aurelian, Preda Florin, Lexicon multidisciplinar plurilingv, Supliment “Buletin Documentar”, 2006;
 • Doru Ioan Cristescu, Interceptarea comunicărilor, înregistrărilor audio-video, filmărilor şi fotografierilor, „Pro lege” nr. 2/2001, p.26;
 • Cucu, Ştefan, Dicţionar explicativ de drept roman, Editura M. Duţescu, f.a.;
 • F. Deak, S. Cărpenaru, Drept civil, Bucureşti, 1983;
 • Horia Diaconescu, Studii juridice, Editura ALL BECK,Bucureşti ;
 • Adrian Dobre , Aspecte generale privind proprietatea si scurt istoric al proprietatii,  Juridice. ro 23 September 2011;
 • V. Dobrinoiu, N. Conea, Drept penal român – partea specială, vol. II, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 2000, p. 95;
 • Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 ;
 • V. Donciu (I), D. Ciuncan (II), Fals. Determinarea sferei noţiunii de „înscrisuri oficiale”. Producerea de consecinţe juridice, în „Revista romană de drept” nr. 6/1988;
 • V. Dongoroz,  (colectiv) Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • V. Dongoroz,  Curs de drept penal,  Editura cursurilor litografiate,  Bucureşti,  1941 ;
 • V. Dongoroz, Infracţiuni contra avutului personal sau particular, în „Explicaţii teoretice…” vol. III;
 • V. Dongoroz, Infracţiuni de fals, în «Explicaţii teoretice ale Codului penal roman», Partea specială, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • V. Dongoroz, ş.a., Noul Cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior, prezentare comparată, Bucureşti, 1969 ;
 • V. Dongoroz, Despre traficul de influență,  ”Curierul judiciar” nr. 4/1922;
 • Horatius Dumbravă, Statul de drept, democraţia şi independenţa procurorilor, în “Ziua” nr. 4055 , 9 octombrie 2007 ;
 • I. Dumitru, Semnificaţia termenului de “convorbiri” cuprins în art.911 din Codul de procedură penală,  în „Dreptul”nr.1/1998, 87;
 • Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Pasca, Manual de drept penal. Partea speciala. În conformitate cu noul Cod penal. Vol. 2 , Editura  Universul Juridic, Bucureşti,2011;
 • C. Duvac, în Gh. Diaconescu, ”Tratat de drept penal”, Parte specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti,2009;
 • Ronald Dworkin, Drepturile la modul serios, CEU Press, Editura ARC, 1998;
 • V. Dabu, Dreptul afacerilor comerciale ;
 • V. Dabu,   Primirea de foloase necuvenite. Dezincriminare , în ”R.D.P.” nr.  3/2010 ;
 • V. Dabu, R.  Borza, Traficul de influentă în noul Cod penal, în ”Revista română de drept penal” nr. 2/2011, p.58 ;
 • Gh. Dărîngă, D. Lucinescu, în Codul penal, comentat și adnotat, Partea specială, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Dersian, Emil, ş.a., Dicţionar de termeni juridici uzuali, Editura Alex, Bucureşti, 1996;
 • Docte, Le, Edgard, Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues, Maarten Kluwer`s, Antwerpen, 1982;
 • Vintilă Dongoroz,ș.a., Explicații teoretice ale Codului penal român,Ed.a II-a,Editura Academiei Române,Editura AllBeck,Bucureşti,2003;
 • Dworkin, Ronald, Drepturile la modul serios, Editura ARC,1998;
 • Radu Economu (lucrare îngrijită şi comentată), Legislaţia privatizării, Editura Lumina lex,  Bucureşti, 1993;
 • M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • Sorin Fusea ,D. Ciuncan, Privalizarea în România, Editura Universul juridic,Bucureşti, 2008:
 • Sorin Fusea , Vilele de la RA-APPS și negocierea directa, în www. Juridice.ro/ ;
 • Sorin Fusea,  Participarea consorţiilor la privatizare, în www. Juridice.ro/ ;
 • Carmen Gâlcă, Sechestrul asigurător şi posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, în P.N.A., „Buletin documentar” nr. 1/2004 ;
 • Gabriela Ghiță , Inregistrarile SRI folosite în procesele penale nu sunt probe legale , în “Ziua veche”,  22 aprilie 2010;
 • N. Giurgiu, Infracţiunea, Editura Gama, Iaşi, 1994;
 • N.  Giurgiu, Opinii critice privind noul Cod penal – Partea generală, ”R.D.P.” nr. 4/2010;
 • Aneta Grigorovici, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Nicolae Grofu, Unele consideratii privind durata măsurii retinerii. Repere europene , în ”R.D.P.”  nr. 1/2011, p.143 ;
 • Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
 • Cătălin Filisan, Consideraţii cu referire la temeiul de drept al emiterii de către procuror a mandatului în vederea interceptării convorbirilor telefonice, „Dreptul” nr.11/2001, p.149;
 • Constantin Hamangiu,Codul civil adnotat,AllBeck,Bucureşti,1999 sqq;
 • Constantin Hamangiu, Ion Rosetti-Bălănescu, Alexandru Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2002 ;
 • Hanga,Vl., Adagii juridice latineşti, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2003;
 • J.Hellman, D. Kaufmann, La captation de l’État dans les économies en transition: un défi à relever, în „Finance and Development”, FMI , septembrie 2001 ;
 • J.Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, Beyond the ‘Grabbing Hand’ of Government in Transition: Facing Up to ‘State Capture’ by the Corporate Sector, în „Transition”, août 2000;
 • J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, M. Schankerman, Measuring Governance, Corruption, and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies, în „World Bank Policy Research Working Paper 2312”, aprilie 2000 ;
 • J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies, în World Bank Policy Research Working Paper 2444, septembre 2000;
 • E.Heroveanu, Principiile procedurii judiciare, vol.II, Bucureşti, 1932;
 • Nicoleta  Iliescu,  în „Explicaţii . . . ” vol I,  Editura Academiei,  Bucureşti, 1969;
 • I. Ionescu Dolj, în Codul penal Carol al II-lea adnotat, Socec, 1937;
 • Gh.  Ivan, Bancruta – o infractiune specifică mediului de afaceri ”R.D.P.” nr. 2/2010 ;
 • Wilfrid Jeandidier, Droit penal des affaires, 5e edition,  Dalloz, 2003;
 • N. Jidovu, Drept procesual penal;
 • Jinga, Ion , Popescu, Andrei, Dictionar de termeni comunitari,f.a.;
 • Anca Jurma, Bancruta frauduloasă. Contribuţii, „R.D.P.” nr. 4/2000;
 • S. Kahane,  Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român, ”,  vol. IV,  Partea specială,  de V. Dongoroz ş. a. ,  Editura Academiei,  Bucureşti,  1972;
 • Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Editura Antaios, 1999, cu note Rodica Croitoru;
 • Al-Kawadri, Lamya Diana , Scoaterea de droguri din tară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infractiuni? în ”R.D.P.” 3/2010  ;
 • Kelsen, Hans, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, Bucuresti, 2000;
 • Laura Codruța Lascu, Corupția și crima organizată, Alma Mater, 2002;
 • Laura-Codruţa Lascu, Autorizarea accesului la sistemele de telecomunicaţii sau informatice, „Dreptul”nr.1 /2003, 182;
 • O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Partea specială, ed. a IV-a, Şansa, 2001 ;
 • D. Lucinescu în Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială, vol. I;
 • Dan Lupascu , Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală, Editura  Universul Juridic, 2011 ;
 • Marian, Barbu, Dicţionar de citate şi locuţiuni străine, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1973;
 • Mona Lisa Belu Magdo, Incapacităţi de plată, în „Rev.dr.com.” nr. 4/1996;
 • Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Pierre-Yves Gautier, Contractele speciale, Wolters Kluwer,  Romania, 2007;
 • Vincenzo Manzini, Tratatto di diritto procesuale penale, ed. a VII-a, Torino, 1968, vol. IV;
 • Cătălin Marinescu, Răspunderea penală a persoanei juridice. De la teorie la practică, Editura  Universul Juridic,Bucureşti, 2011 ;
 • I. Marty, La relation de cause à effect comme condition de la responsabilité civile. Etude comparativedes conceptions allemandes, anglaises et francaises, în „Revue trimestriale de droit civil” 1932;
 • I. Marty, P. Raymond, Les obligations, vol. II, nr. 1000;
 • Gh. Mateuţ, Înregistrările audio sau video în probaţiunea penală, „Dreptul” nr. 8/1997,70;
 • Dumitru Mărgulescu (coordonator), Analiza economoco-financiară a societăţilor comerciale, „Tribuna economică”supliment 1994;
 • Carmen-Mariana Mihalache, Răspunderea penală a funcționarului public , Editura Hamangiu, Bucureşti,2010;
 • C. Mitrache, Comentariu, în „Practica judiciară penală”, voI. III;
 • Theodor Mrejeru, Mijloace juridice de apărare a dreptului de proprietate în România în ,,Studii de Drept Românesc’’ nr. 1-2/2002, p. 69-79;
 • I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României – comentariu pe articole,  Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Ioan Neagu,  Drept procesual penal, Tratat, Editura Global Lex, 2002;
 • A. Niculiţă, D. Ciuncan,  Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în Legea nr. 78/2000, supliment P.N.A. „Buletin documentar”,  august 2004 ;
 • Marcur Olson,  Economics Focus , Out of anarchy, the Economist , 19th February 2000, de asemenea, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1st ed. 1965, 2nd ed. 1971 , The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, 1982;
 • Constantin Oprişan, Regimul general al proprietăţii în România în ,,Studii de Drept Românesc” nr. 1/1995, p. 5-35;
 • Adrian Petre,Cătălin Grigoraș, Înregistrările audio și audio-video,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2010;
 • I.  Papadopolu, în C. Rătescu, Codul penal adnotat, vol. II, 1937;
 • Ilie Pascu, Petre Buneci, Noul Cod penal. Partea generala și Codul penal. Partea generala în vigoare, ed. a II-a revăzută și adăugită , Editura  Universul Juridic, 2011;
 • V. Papadopol, Infracţiuni cu conţinuturi alternative, „R.R.D.” nr. 8/1967 ;
 • V. Papadopol, Comentariu, în „Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială, vol. II. de T. Vasiliu ş.a., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Viorel Pasca , Curs de drept penal. Partea generala. în conformitate cu noul Cod penal, Vol. I, Editura  Universul Juridic, Bucureşti,2011;
 • Viorel Paşca, Infracţiunea de bancrută, în „Dreptul” nr. 6/1995 şi în PCA Timişoara, „Revista juridică” nr.4/1995 ;
 • Dan Pavel, De ce ne trebuie grupuri de interese?, ”Ziua”24 octombrie 2005;
 • C. Pasti, Corupţia – dezbatere şi realitate în „Sfera politicii” nr. 106/2004;
 • Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Dreptul de proprietate, vol. I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
 • Cristian Pârvulescu, Structurile de putere – ţintă grupurilor oculte, în revista „22”, anul XIV (806) (16 august -22 august 2005);
 • Dragoş Pătroi, Sursele de risc de fraudă şi corupţie în activitatea de achiziţii publice, în „Revista finanţe publice şi contabilitate”, nr. 11 – 12/2006, p. 30 sqq.;
 • Liviu Pop, Liviu-Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 ;
 • Popescu-Brăila, Tudor R., Drept civil, Bucureşti, 1993;
 • Liviu Popescu, Înregistrările audio-video, „Pro lege” nr. 3/2001, p. 12;
 • C.L. Popescu, Judecătorul sindic, „Rev.dr.com.” nr. 6/1995;
 • Traian Pop,  în „Codul penal comentat”,  1937,  vol I;
 • Eugenia Popa, Acţiunea în revendicare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998  ;
 • Tudor R. Popescu – Brăila, Drept civil, Bucureşti, 1993;
 • T.  R. Popescu, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968;
 • Carmen Preda, Infracţiunea de bancrută frauduloasă. Consideraţii generale , PCA Timişoara Revista juridică, 15/2000;
 • Renucci, Jean-François, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, 2009;
 • John Rawls,  A Theory of Justice (O teorie a justiției), Harvard University Press, 1971;
 • Ştefan Rădeanu,  Derapajele privatizării , „Curierul Naţional”, nr. 3893 din 2 decembrie 2003;
 • Jean Francois Renucci,  Tratat de drept european al drepturilor omului,  Editura Hamangiu, 2009;
 • Olimpiu-Aurelian Sabau-Pop, Coruptia și combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Editura  Universul Juridic, 2011;
 • Radu Săvoiu, Unele aspecte privitoare la infracţiunea de bancrută frauduloasă, în „Dreptul” nr. 3/2006 ;
 • Sonia Cristina Stan,Manipularea prin presă,Humanitas,2003;
 • Dragoş Alexanndru Sitaru, Drept comercial internaţional, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti;
 • Rodica Mihaela Stănoiu,  Infracţiuni contra autorităţii, în „Explicaţii teoretice. . ” de V. Dongoroz ş. a. , vol. III ;
 • Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din Bucureşti, 1980 ;
 • O.A. Stoica, Drept penal – partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976 ;
 • Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, Humanitas, 2004;
 • F.  Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generala. Vol. I, Editura C. H. Beck,Bucureşti,;
 • Nelson D. Schwartz, U.S. Is Set to Sue a Dozen Big Banks Over Mortgages, ”The New York Times”,  September 1, 2011;
 • Cristina Şandru, Interceptarea convorbirilor telefonice în jurisprudenţa organelor de la Strasbourg , în “Revista română de drepturile omului” în 6-7/1994;
 • Şerbănescu, Monica, Botoş Ilie, Zamfir Dumitru, Law&Crime.Net, Tritonic, Bucureşti, 2003;
 • Ştef, Felicia, Dicţionar de expresii juridice latine, Oscar Print, Bucureşti, 1995;
 • Iancu Tanasescu,Tratat de stiinte penale,  Vol. 1, Drept Penal , Editura  Sitech, 2010;
 • Elidor Tanislav, Dreptul la intimitate, Editura Eminescu, Bucureşti,1997;
 • Mihaela Tăbârcă, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Rosetti,Bucureşti, ;
 • Gr. Gr. Theodoru, Teoria și practica recursului penal, Editura  Junimea, Iași, 2002;
 • Grigore Theodoru, Drept procesual penal, partea generală, Editura Cugetarea, Iaşi, 1996 ;
 • Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2007;
 • Gr. Theodoru, Recursul părţii civile. Înlăturarea provocării. Eroare gravă de fapt.   Reactualizarea despăgubirilor civile, „R.D.P.” nr. 3/1995 ;
 • Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. 2, Editura All Beck, Bucureşti,2004 ;
 • I. Träger, Der Kausalbegriff im Straff und Zivilrecht, ed. a II-a, 1929;
 • I. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO, ”R.D.P.” nr. 2/2010;
 • T. Turcu, Întârzierea plăţii, insolvenţa comercială şi insolvabilitatea, în „Rev.dr.com.” nr.  5/1996 ;
 • T. Turcu, Reorganizarea şi lichidarea judiciară;
 • Tomulescu, C. Şt., Limba latină pentru facultăţile de ştiinţe juridice, Bucureşti, 1958;
 • Ovidiu Ungureanu, Drepturi reale. Curs practic, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;
 • G. Ungureanu, Mirela Gorunescu, Infracţiunea de bancrută simplă reglementată de Legea nr. 85/1986 privind procedura insolvenţei, în „Dreptul” 4/2006;
 • Ioana Vasiu, Unele aspecte de procedură penală privind mediul informatizat,  „R.D.P.” 1/2001, p.41;
 • Marin Voicu, Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 21-25;
 • Vasiu Ioana, Vasiu, Lucian, Informatică juridică şi drept informatic, Editura Albastră, 1999;
 • Laura Vlăducă, Măsuri asigurătorii,Culegere de practică judiciară,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2007;
 • Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993;
 • Mihai Zarafu, Bancruta frauduloasă, infracţiune din domeniul afacerilor, în „R.D.P.” nr. 2/2001;
 • I. Zinveliu, Contractele civile, instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978;
 • S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Drept procesual civil, vol.II;
 • Cristine van den Wyngaert, C. Gane, H.H. Kuhne, F.M. Cauley, Criminal procedure systems in the European Community, Butterworths, London, Brussels, Dublin, Edinburgh, 1993;
 • Catehismul Bisericii catolice, 1993;
 • Colecţia „Monitorul oficial”, Partea I;
 • Dictionnaire encyclopedique, ,Larousse, 2008;
 • Dicţionarul explicativ al limbii române, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998;
 • Encyclopaedia Britannica 2004 CD;
 • Webster`s Dictionary, Landoll, Ashland, 1997;
 • Anderson’s Dictionary of Law (1893);
 • Bernstein’s Dictionary of Bankruptcy terminology;
 • Bouvier’s Law Dictionary 1856 Edition;
 • Dicţionar englez-german în domeniul fiscal – http://www.pinkernell.de/glossary.htm;
 • Dicţionar englez-german, german-englez – http://dict.leo.org/;
 • LAW DICTIONARY – http://www.law.com/;
 • LAW DICTIONARY – http://www.lawnewsnetwork.com/;
 • LAW DICTIONARY – http://www.floridalegalanswers.com/dic/;
 • Duhaime’s Law Dictionary – http://www.duhaime.org/dictionary/diction.htm;
 • Everybody’s Legal Glossary – http://www.nolo.com/dictionary/wordindex.cfm;
 • Glossary and Acronyms – http://www.immigration.gov/graphics/glossary.htm;
 • Glossary of Commercial Fraud – http://www.mc2consulting.com/fraudef.htm;
 • Glossary of Maritime Law Abbreviations – http://www.admiraltylaw.com/tetley/Glosind.htm;
 • International Law Dictionary and Directory – http://august1.com/pubs/dict/index.shtml;
 • The Lectric Law Lexicon – http://www.lectlaw.com/def.html;
 • Merriam-Webster’s Law Dictionary – http://www.lawyers.com/lawyers.com/content/glossary/glossary.html;
 • Oxford Law Dictionary – http://www.xrefer.com/books/oupdlaw/about.jsp;
 • Real Dictionary – http://www.realdictionary.com/P/dir/penalcode.asp;
 • www.indaco.ro;
 • Corpus Juris, Dispoziţii penale privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, ed. rom., Direcţia Generală de Control Financiar a Comisiei Europene, Asociaţia Română de Cercetare a Dreptului European, Editura Efemerida, Bucureşti, 2000;
 • ACFE –  Association of Certified Fraud Examiner – www.acfe.com.;
 • Bancă de date privind captaţia statului, la adresa BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey) sau www.worldbank.org. ;
 • „Buletin documentar” D. N. A., colecţia ;
 • „Buletin documentar” P. N. A., colecţia ;
 • Cartea verde asupra protecţiei penale a intereselor financiare comunitare şi creării unui procuror european  antifraudă, Bruxelles, 11 decembrie 2001;
 • Culegere de decizii ;
 • „Curierul judiciar” , colecţia;
 • e-Monitor;
 • euroavocatura.ro:_Fisa_tehica_a_Proiectului_Codului_de_Procedura_Penala ;
 • http:// dorin.ciuncan. com;
 • http://www.echr.coe.int/ECHR/;
 • Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE);
 • Jurindex;
 • Lex expert , Compania de informatică Neamţ;
 • „Monitorul Oficial al României” , Partea I, Partea a II-a,  colecţia;
 • Revista „Curierul judiciar” , colecţia;
 • Revista „Dreptul” , colecţia;
 • Revista „Pro lege” , colecţia ;
 • „Revista de drept penal” , colecţia;
 • „Revista română de drept” , colecţia ;
 • „Revista română de drept a afacerilor”, colecţia ;
 • Revista „Buletinul Casației” , colecţia;
 • Revista „Buletinul CEDO” , colecţia;
 • Revista „Juridica”,  colecţia;
 • Revista „Pandetele romane” , colecţia;
 • „România liberă”, colecţia ;
 • Standardele Internaţionale de Evaluare, Ediţia a opta, 2007  ;
 • Vade-mecum de la Convention européenne des Droits de l’Homme;
 • www. cdep. ro ;
 • www.cnvmr.ro;
 • www.csm1909.ro/csm;
 • www. juridice.ro/ comentarii;
 • www.monitoruloficial.ro;
 • www. SCH/Com-ex;
 • www. Scj. ro, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • Mediafax;
 • AMPress;
 • ARPress;
 • DCPress;
 • Metromedia.