FAPTA DE A ACCEPTA, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU SINE SAU PENTRU ALTUL, FOLOASE NECUVENITE

FAPTA DE A ACCEPTA,  DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU SINE SAU PENTRU ALTUL, FOLOASE NECUVENITE

Titlul V din Partea specială a noului cod penal (Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  510 din 24 iulie 2009) tratează  infracţiunile de corupţie şi de […]

ACTIVITATEA DE LOBBY ÎN ROMÂNIA

Problema reglementarii creditului în valută nu este o inițiativă locală,  ci europeană, a arătat Bogdan Olteanu.  Potrivit viceguvernatorului, lobby-ul făcut de bănci pentru modificarea Ordonanței nr. 50/2010 a fost transparent  și corect. “În toamna lui 2009 noi am organizat o dezbatere la BNR la care au participat mai toate părțile implicate. Consiliul Concurenței, ANPC, băncile […]

CONDAMNĂRILE CU CARACTER POLITIC ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE ASIMILATE ACESTORA, PRONUNŢATE ÎN PERIOADA 6 MARTIE 1945 – 22 DECEMBRIE 1989, DAUNE MORALE

Legea română mai mult a complicat lucrurile decât să le rezolve. Este de datoria unui judecător de a determina liber cuantumul despăgubirilor, și nu a legiuitorului – stabilite în mod suveran de instanță. După `89, un termen limită de 3 ani (după 40 de inechitate) este cel puțin imoral. Vezi Doamne, să nu stăm în instabilitate juridică a proprietății. Ceea ce recunoaște instanța este faptul că legea internă este vagă, neclară, insuficient de accesibilă, este imprecisă şi imprevizibilă. Noţiunea de “legalitate” este grav atinsă. Vechile nedreptăți (ce ar trebui nu doar atenuate, ci înlăturate ) să nu creeze noi violări. […]

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000 și  republicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  828 din 9 decembrie 2008.

Ulterior, legea a mai fost modificată prin Legea nr.  329/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin Legea nr.  97/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010 și prin Ordonanţa de urgenţă nr.  12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2011.

Patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali. Continue reading PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

EVAZIUNEA FISCALĂ

Puțină istorie.

Infracţiunea de evaziune fiscală a fost reglementată iniţial prin Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, la art. 13 prevăzându-se că “fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază înregistrări reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţiei” se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă de la 1.000.000 la 10.000.000 lei. Continue reading EVAZIUNEA FISCALĂ

ABUZUL ÎN SERVICIU

Constituie abuz în serviciu contra intereselor persoanelor fapta funcţionarului public (modificat prin Legea nr. 140 din 5 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996), care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane (art.  246 din Codul penal.  Articolul a fost atacat prin deciziile nr. 176/2002, 180/2004, 299/2007, 340/2007, 1076/2008, 1085/2008, 160/2009 ale Curții Constituționale  ) . Continue reading ABUZUL ÎN SERVICIU

MODIFICAREA LEGII CAMERELOR DE COMERŢ DIN ROMÂNIA

Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007,  reglementează activitatea camerelor de comerţ din România .

În cele ce urmează prezentăm câteva modificări aduse  prin  Legea nr.  39/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. […]

MODIFICAREA LEGII NR. 303/2004 ȘI A LEGII NR. 317/2004

Prin Decretul nr. 279 din 18 martie 2011, Preşedintele României a  promulgat  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Decretul  a fost publicat în Monitorul Oficial […]

MITA ŞI ÎMPRUMUTUL

Noţiunea de „foloase” are o sferă deosebit de  largă,  referindu-se la  orice avantaje,  care pot îmbrăca cele mai variate forme, inclusiv pe cea a împrumutului.

Împrejurarea că sumele de bani primite de inculpat  – într-o cauză  de luare de mită –  au fost solicitate de acesta cu titlu de împrumut este irelevantă sub […]

COMISIONUL

1. – Fenomenul corupţiei caracterizează societăţile în tranziţie care sunt în mod special vulnerabile. Studiile comparative efectuate în ţările Europei Centrale şi de Est au demonstrat că acestea sunt caracterizate de o stare persistentă de anomie. Pentru a structura o strategie eficientă de luptă împotriva corupţiei, trebuie să analizăm pe criterii riguros ştiinţifice rădăcinile corupţiei, modalităţile ei de manifestare în diferite sectoare şi pe diferite niveluri şi abia după aceea, să abordăm tacticile cele mai oportune pentru contracararea acestui fenomen. Continue reading COMISIONUL

Pagina 18 din 21« Prima...101617181920...Ultima »