COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE PRIN INCRIMINAREA CONTRABANDEI ÎN CODUL VAMAL

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Printre altele, potrivit art. IX din ordonanţa de urgenţă, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, a fost modificată şi completată după cum urmează: Continue reading COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE PRIN INCRIMINAREA CONTRABANDEI ÎN CODUL VAMAL

INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN ACCEPŢIUNEA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Înşelăciunea, în oricare din variantele sale, este o infracţiune contra patrimoniului, constând în înşelarea încrederii participanţilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestora. În toate sistemele de drept înşelăciunea ori escrocheria este o faptă incriminată şi sever sancţionată. Scopul acestei reglementări este acela de a-i proteja pe cei ce îşi exercită cu bună-credinţă drepturile şi libertăţile economice, comerciale, inclusiv pe cele contractuale. Nu poate fi confundată infracţiunea de înşelăciune cu neexecutarea unei obligaţii contractuale. Continue reading INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN ACCEPŢIUNEA CURŢII CONSTITUŢIONALE

CONSTITUIREA COMITETULUI INTERMINISTERIAL PRIVIND PROCESUL DE REFORMARE A LEGISLAŢIEI ŞI PROCEDURILOR DIN DOMENIUL RESTITUIRII PROPRIETĂŢILOR. PROCEDURA HOTĂRÂRII-PILOT

Primul-ministru a emis Decizia nr. 270 din 3 decembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010 prin care se constituie Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor. Continue reading CONSTITUIREA COMITETULUI INTERMINISTERIAL PRIVIND PROCESUL DE REFORMARE A LEGISLAŢIEI ŞI PROCEDURILOR DIN DOMENIUL RESTITUIRII PROPRIETĂŢILOR. PROCEDURA HOTĂRÂRII-PILOT

RECUPERATORI. LIMITELE LEGALE

Senatul a adoptat un proiect legislativ menit să reglementează activitatea societăţilor ce recuperează debite. În momentul de faţă, există puține reglementări specifice, cum ar fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, aprobată prin Legea nr. 368/2005, modificată prin Legea nr. 94 din 21 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010. Continue reading RECUPERATORI. LIMITELE LEGALE

CONTUMACE

REZUMAT Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de 6 luni din ziua în care a luat cunoştinţă că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa. Viitoarea reglementare a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate nu este la adăpost de orice critică, față de cerințele reglementării europene. Ni se pare că noul cod de procedură român nu oferă asigurări care să poată fi apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să salvgardeze drepturile la apărare. ABSTRACT Future reglementation for reopening the lawsuit in case of the absence of the convicted person is not lacked of any criticism, related to the European legislation requirements. We find it that the new Romanian Procedural Code dos not offer sufficient assurance to guarantee to the person whose extradition is requested the right to a judgement procedure that would protect his rights to defense. […]

INDEPENDENŢA PUTERII JUDECĂTOREŞTI ȘI LIMITAREA COMENTARIILOR EXECUTIVULUI ŞI LEGISLATIVULUI

Procedurile judiciare (pe de o parte) şi problemele privind administrarea justiţiei (pe de altă parte) sunt de interes public. Dreptul la informare cu privire la acestea trebuie exercitat ţinându-se seama de limitele impuse de independenţa justiţiei.

Dealtfel, judecătorii ar trebui să fie reţinuţi în relaţiile lor cu mass-media (pct. 19 din Recomandarea CM/Rec 2010-12 […]

AVOCATUL POPORULUI

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI.  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 35/1997

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  847 din 17 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Continue reading AVOCATUL POPORULUI

PLĂŢILE TRANSFRONTALIERE ÎN COMUNITATE

PLĂŢILE TRANSFRONTALIERE ÎN COMUNITATE.  APLICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 924/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 16 SEPTEMBRIE 2009

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 17 decembrie 2010 a fost publicată Hotărârea Guvernul României nr. 1259 din decembrie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001. Continue reading PLĂŢILE TRANSFRONTALIERE ÎN COMUNITATE

Termenul limită de încheiere a politelor obligatorii de asigurare a locuintelor

Asigurarea obligatorie a locuintelor se poate încheia până la 15 iulie 2011.

Ministerul de Interne precizează că termenul limită de încheiere a politelor obligatorii de asigurare a locuintelor este 15 iulie 2011.

MAI precizează miercuri, intr-un comunicat remis redacției Ziare.com, ca, in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 260/2008, „obligativitatea încheierii asigurărilor de locuințe decurge de la un an de la începerea emiterii polițelor.” Continue reading Termenul limită de încheiere a politelor obligatorii de asigurare a locuintelor

Pagina 20 din 21« Prima...101718192021