A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

INTERCEPTĂRI. DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII INTIME, FAMILIALE ŞI PRIVATE. INVIOLABILITATEA SECRETULUI CORESPONDENŢEI. POLIŢIE JUDICIARĂ. CERCETARE PENALĂ . ACTE PREMERGĂTOARE

Actele premergătoare au o natură proprie, care nu poate fi identificată sau subsumată naturii precise şi bine determinate a altor instituţii şi care au ca scop verificarea şi completarea informaţiilor deţinute de organele de urmărire penală în vederea fundamentării convingerii cu privire la oportunitatea urmăririi penale. Având un caracter sui-generis sustras hegemoniei garanţiilor impuse de faza propriu-zisă de urmărire penală, este unanim acceptat faptul că în cadrul investigaţiilor prealabile nu pot fi luate măsuri procesuale ori administrate probe care presupun existenţa certă a unei urmăriri penale începute. […]

NAŢIONALIZARE. FONDUL PROPRIETATEA. VÂNZAREA DE CĂTRE STAT A BUNULUI ALTCUIVA CĂTRE TERŢI. ÎNTÂRZIERE ÎN ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR. CONFISCARE. O PRIVARE DE BUNURI

VÂNZAREA DE CĂTRE STAT A BUNULUI ALTCUIVA CĂTRE TERŢI, CHIAR DACĂ ESTE ANTERIOARĂ CONFIRMĂRII DEFINITIVE ÎN JUSTIŢIE A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ALTCUIVA ŞI CHIAR DACĂ TERŢII ERAU DE BUNĂ-CREDINŢĂ, REPREZINTĂ O PRIVARE DE BUNURI. DECRETUL NR. 223/1974

[…]

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE PRIN INCRIMINAREA CONTRABANDEI ÎN CODUL VAMAL

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Printre altele, potrivit art. IX din ordonanţa de urgenţă, Legea nr. 86/2006 privind […]

INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN ACCEPŢIUNEA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Înşelăciunea, în oricare din variantele sale, este o infracţiune contra patrimoniului, constând în înşelarea încrederii participanţilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestora. În toate sistemele de drept înşelăciunea ori escrocheria este o faptă incriminată şi sever sancţionată. Scopul acestei reglementări este acela de a-i proteja pe cei ce îşi […]

CONSTITUIREA COMITETULUI INTERMINISTERIAL PRIVIND PROCESUL DE REFORMARE A LEGISLAŢIEI ŞI PROCEDURILOR DIN DOMENIUL RESTITUIRII PROPRIETĂŢILOR. PROCEDURA HOTĂRÂRII-PILOT

Primul-ministru a emis Decizia nr. 270 din 3 decembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010 prin care se constituie Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor.

[…]

RECUPERATORI. LIMITELE LEGALE

Senatul a adoptat un proiect legislativ menit să reglementează activitatea societăţilor ce recuperează debite. În momentul de faţă, există puține reglementări specifice, cum ar fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către […]

CONTUMACE

REZUMAT Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de 6 luni din ziua în care a luat cunoştinţă că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa. Viitoarea reglementare a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate nu este la adăpost de orice critică, față de cerințele reglementării europene. Ni se pare că noul cod de procedură român nu oferă asigurări care să poată fi apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să salvgardeze drepturile la apărare. ABSTRACT Future reglementation for reopening the lawsuit in case of the absence of the convicted person is not lacked of any criticism, related to the European legislation requirements. We find it that the new Romanian Procedural Code dos not offer sufficient assurance to guarantee to the person whose extradition is requested the right to a judgement procedure that would protect his rights to defense. […]

INDEPENDENŢA PUTERII JUDECĂTOREŞTI ȘI LIMITAREA COMENTARIILOR EXECUTIVULUI ŞI LEGISLATIVULUI

Procedurile judiciare (pe de o parte) şi problemele privind administrarea justiţiei (pe de altă parte) sunt de interes public. Dreptul la informare cu privire la acestea trebuie exercitat ţinându-se seama de limitele impuse de independenţa justiţiei.

Dealtfel, judecătorii ar trebui să fie reţinuţi în relaţiile lor cu mass-media (pct. 19 din Recomandarea CM/Rec 2010-12 a […]

AVOCATUL POPORULUI

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI. MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 35/1997

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 17 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.

[…]