A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale. Autoritatea de Supraveghere Financiară se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. […]

DEZINDUSTRIALIZARE ÎN ROMÂNIA

DEZINDUSTRIALIZARE ÎN ROMÂNIA

Corupţia constituie o ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului, echităţii sociale şi a justiţiei, erodând principiile unei administraţii eficiente, subminând economia de piaţă şi punând în pericol stabilitatea instituţiilor statale.

Una dintre principalele cauze ale prezenţei şi perpetuării corupţiei este lipsa unui cadru legislativ […]

ÎNŞELĂCIUNE CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR. LATURA OBIECTIVĂ. SUBSTITUIREA PRODUSULUI ŞI ATRIBUIREA UNEI ALTE CALITĂŢI DECÂT CEA REALĂ

Legea presupune cerinţa unei calităţi inferioare. […]

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 241 DIN 15 IULIE 2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

Până în anul 1969, infracţiunile fiscale erau prevăzute în Codul penal din 1936, în art. 26835 şi 26836. Neplata în termenele legale a impozitelor sau taxelor ori a primelor de asigurare obligatorie, de către cei care au posibilitatea de plată şi care au mai fost supuşi executării silite pe cale civilă cel puţin o dată în cursul aceluiaşi an sau al anului precedent, se pedepseşte: a) pentru prima dată cu amendă pînă la suma datorată; b) în celelalte cazuri, cu închisoare corecţională de la 1 lună la 1 an (Art. 26835 ). Sustragerea de la impozite sau taxe prin ascunderea obiectului sau sursei impozabile ori taxabile, în întregime sau în parte, sau distrugerea ori dosirea evidenţelor obligatorii stabilite prin legile fiscale sau prin instrucţiunile de aplicare a acestora, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 1 lună la 1 an sau amendă de la 100 la 1.000 lei (Art. 26836). Acţiunea penală, în cauzele prevăzute în art. 26835 şi 26836, se punea în mişcare numai la plîngerea prealabilă a organelor Ministerului Finanţelor (Art. 26837.Textul a fost abrogat în anul 1953 , prin decretul nr. 511, publicat în B. Of. nr. 53 din 14 decembrie 1953, urmărirea penală efectuându-se din acel moment, întotdeauna din oficiu). Codul penal din 18 martie 1936, a fost republicat la data de 27.02.1948, cu modificările legislative intervenite până la data de 20 mai 1955 şi se află în Ediţia oficială a Ministerului Justiţiei din 20 mai 1955. El a fost abrogat prin Legea de punere în aplicare a codului penal publicat în “Buletinul Oficial” nr. 79 – 79 bis din 21 iunie 1968. Se remarcă asprimea pedepselor. Infracţiunea de evaziune fiscală se săvârşea numai cu intenţie, din partea celor care aveau “posibilitatea de plată” şi numai după ce erau “supuşi executării silite pe cale civilă cel puţin o dată în cursul aceluiaşi an sau al anului precedent”. Abia atunci interveneau organelle penale. […]

RESPECTAREA CERINŢELOR PREVĂZUTE DE LEGE ÎN MATERIA INTERCEPTĂRII CONVORBIRILOR TELEFONICE , MIJLOACE DE PROBĂ CARE NU AU FOST ADMINISTRATE LEGAL, SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII, SIGURANŢA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Curtea consideră că utilizarea înregistrărilor în litigiu ca probă în procesul de convingere intimă a judecătorilor naţionali nu l-a privat pe reclamant de un proces echitabil şi, aşadar, nu a încălcat art. 6 § 1 din Convenţie (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a III-a Hotărârea din 26 aprilie 2007 în Cauza Dumitru Popescu împotriva României -nr. 2- publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 5 decembrie 2007, Cererea nr. 71.525/01 § 111). […]

CONSERVAREA DATELOR INFORMATICE SAU PROVENITE DIN SISTEME DE TELECOMUNICAŢII

Nu există nici un motiv de principiu în a considera noţiunea de „viaţă privată” ca excluzând activităţile profesionale sau comerciale; în ocupaţiile unei persoane, nu se poate despărţi, întotdeauna ceea ce aparţine domeniului profesional şi cel personal. nici o raţiune nu permite excluderea activităţii profesionale sau comerciale din sfera noţiunii de “viaţă privată”. […]

PROMOVAREA MAGISTRAȚILOR PROCURORI

Opinăm pentru sensul (constituțional, restrâns) diferit – numirea în funcție și promovarea, și care se referă la toți magistrații. Este absurd ca sensurile juridice să fie diferite privind judecătorii și, respectiv, procurorii. […]

LEGEA MAI FAVORABILĂ, IMPRESCRIPTIBILITATE, PRESCRIPȚIE, NORME DE COMPETENȚĂ, NORME DE PROCEDURĂ, REGULA NERETROACTIVITĂȚII, LEGEA DE INCRIMINARE, LEGEA NR.27/2012

Orice lege se aplică numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, care are efecte şi asupra raporturilor juridice penale sau contravenţionale născute anterior intrării sale în vigoare. […]

CONSTITUŢIA, STATUL DE DREPT, ACŢIUNILE GUVERNULUI ŞI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI

Respectul pentru independenţa organelor judiciare este o condiţie indispensabilă pentru o democraţie stabilă bazată pe statul de drept. Apărarea judecătorilor şi procurorilor de presiuni nejustificate este o sarcină tipică a unui consiliu judiciar. Ca o măsură de protecţie pentru independenţa judiciară este important ca respectivul consiliul judiciar să beneficieze de un temei juridic suficient de clar pentru această competenţă, inclusiv pentru declaraţiile publice din partea sistemului judiciar. […]

OLTCHIM , PRIVATIZAREA

OLTCHIM , PRIVATIZAREA

Potrivit unui plan de preluare agresivă, PCC SRL Ploieşti urma să devină furnizor principal de materii prime către Oltchim, apoi să devină acţionar şi în contul unor datorii neplătite de Oltchim, să preia controlul combinatului cu scopul de a prelua importantul portofoliu al pieţelor internaţionale de desfacere. În 2007, Oltchim […]