Violarea de domiciliu

Prevederile art. 192 alin. (2) din Codul penal reglementează una dintre infracţiunile contra libertăţii persoanei (iar nu contra patrimoniului, cum se susţine în motivarea excepţiei), şi anume varianta agravată a infracţiunii de violare de domiciliu, pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale şi exercitarea acesteia se fac din oficiu. Aceste dispoziţii nu sunt […]

Vătămarea corporală gravă ,Infracţiuni contra vieţii ,plângerea prealabilă

Garantarea acestor drepturi ale persoanei se realizează, din punct de vedere penal, prin incriminarea ca infracţiuni a faptelor grave care aduc atingere acestor valori sociale. De aceea, dispoziţiile criticate, cuprinse în secţiunea a II-a a capitolului I, intitulat „Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii”, din titlul II al părţii speciale a Codului penal, […]

Comunicarea de informaţii false

Este adevărat că unul dintre principalele mijloace prin care informaţiile ajung la cunoştinţa persoanelor îl constituie presa scrisă şi cea audiovizuală. Cu toate acestea Curtea reţine că dispoziţiile art. 1681 din Codul penal nu au în vedere, în mod exclusiv, presa, ci orice mijloace de comunicare sau de răspândire a informaţiilor. Prin urmare, acest […]

arestare preventiva,durata

Dispoziţiile art. 149 alineatul final din Codul de procedura penală sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul ca durata arestării dispusă de instanţa în cursul judecăţii poate depăşi 30 de zile fără a fi necesară prelungirea, în condiţiile art. 23 din Constituţie.

Curtea Constituţională, decizia nr. 60 din 25 mai 1994, […]

funcţionar,funcţionar public

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate respinse prin deciziile menţionate autorii au invocat, ca şi în cauza de faţă, dispoziţiile art. 134 alin. (1) din Constituţie, referitoare la economia de piaţă, pentru a se demonstra că nu poate fi subiect activ al infracţiunii de luare de mită decât funcţionarul public, iar nu orice funcţionar, astfel […]

Funcţionar public , funcţionar

Reglementările privitoare la noţiunile funcţionar public şi funcţionar, precum şi cele privitoare la infracţiunea de luare de mită sunt de nivelul legii, iar nu de nivel constituţional, astfel încât este de atributul exclusiv al legiuitorului să determine conţinutul acestor noţiuni. În acest sens Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe decizii

Curtea Constituţională, decizia […]

Consecinţe deosebit de grave

Este în afara oricărui dubiu că, în condiţiile unei creşteri continue a inflaţiei, limita de 50.000.000 lei prevăzută la art. 146 din Codul penal, care determină înţelesul agravantei „consecinţe deosebit de grave”, nu mai reprezintă o valoare constantă faţă de care se impune un regim sancţionator mai sever. Însă modificarea conţinutului unei norme juridice, […]

Public

Prevederile art. 248 din Codul penal nu contravin vreunei norme constituţionale, deoarece acestea reglementează o infracţiune de serviciu şi nu o infracţiune contra patrimoniului, cum susţine autorul excepţiei.

De asemenea, critica adusă prevederilor art. 145 din Codul penal este neîntemeiată. Prin această reglementare legiuitorul nu şi-a propus să explice noţiunea de proprietate publică, ci […]

Lipsa plângerii prealabile

Prin dispoziţiile art. 131 alin. (3) şi (4) din Codul penal au fost instituite principiile indivizibilităţii active a răspunderii penale, în cazul pluralităţii de victime, şi indivizibilităţii pasive a răspunderii penale, în cazul pluralităţii de infractori, pentru a asigura tragerea la răspundere a tuturor infractorilor în cadrul procedurii plângerii prealabile.

În cazul pluralităţii de […]

Prescripţia răspunderii penale

Instituirea prescripţiei ca una dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale constituie o consecinţă firească a înţelegerii infracţiunii ca o faptă antisocială şi a răspunderii penale ca o ripostă publică la infracţiune. Tragerea la răspundere penală pentru comiterea unei fapte periculoase pentru societate este utilă şi necesară numai dacă se produce într-un interval de […]

Pagina 10 din 11« Prima...7891011