Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ,Revocarea în cazul săvârşirii unei infracţiuni

Dispoziţiile art. 83 din Codul penal nu aduc atingere prevederilor constituţionale privind egalitatea în faţa legii, deoarece dispoziţia legală criticată nu stabileşte discriminări, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, fără nici o deosebire. Rezultă că nu se poate vorbi de încălcarea egalităţii în faţa legii, câtă vreme […]

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Limitarea legală a aplicării suspendării condiţionate nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie;

Regimul pedepselor constituie o problemă de politică penală, pe care organul legislativ este singurul îndreptăţit să o soluţioneze în funcţie de împrejurările existente la un moment dat în domeniul criminalităţii;

Art. 16 alin. (1) din Constituţie vizează egalitatea în […]

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Deşi prin art. 81 alin. (3) din Codul penal legiuitorul a restrâns aplicarea măsurii de individualizare a pedepsei, în sensul că nu poate fi dispusă în cazul persoanelor care au săvârşit cu intenţie infracţiunile menţionate în acest text de lege, aceasta nu contravine însă prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi ale art. […]

Pedepse complementare , Interzicerea unor drepturi

Art. 64 enumeră drepturile a căror exercitare poate fi interzisă cu titlu de pedeapsă complementară, aplicată şi executată în condiţiile prevăzute la art. 65 şi 66 din Codul penal. Art. 71, care se referă la pedeapsa accesorie, prevede că cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii, indiferent de durată, este […]

Liberarea condiţionată în cazuri speciale

Prevederile referitoare   la condamnările pentru infracţiuni contra avutului obştesc ale art. 60 alin. (1) din Codul penal sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie, urmând sa fie aplicate numai condamnărilor pentru infracţiuni privind bunurile prevăzute în art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, […]

Personalitatea legii penale

Potrivit art. 4 din Codul penal, referitor la „Personalitatea legii penale”, „Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând nici o cetăţenie, are domiciliul în ţară”. Curtea reţine că aceste dispoziţii nu pot fi considerate contrare prevederilor art. 123 alin. (1) din Constituţie, care […]

DACĂ PREVEDERILE ART. 223 DIN CODUL PENAL AU FOST SAU NU IMPLICIT ABROGATE POTRIVIT ART. 150 ALIN. (1) DIN CONSTITUŢIE

art. 223 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acesta urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice. […]

DACĂ PREVEDERILE DIN CODUL PENAL REFERITOARE LA CONCEPTUL DE AVUT OBŞTESC AU FOST SAU NU IMPLICIT ABROGATE POTRIVIT ART. 150 ALIN. (1) DIN CONSTITUŢIE

Art. 225 alin. 2 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acesta urmează să se aplice numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, el neputându-se aplica în cazul proprietăţii cooperatiste. […]

DISPOZIŢIILE CODULUI PENAL REFERITOARE LA AVUTUL OBŞTESC ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR CONSTITUŢIONALE DESPRE PROPRIETATE

1. Dispoziţiile din Codul penal referitoare la infracţiunile contra avutului obştesc sunt abrogate parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acestea urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice. 2. Deciziile Curţii Constituţionale pronunţate cu privire la soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate devin executorii din momentul în care sunt definitive, cu respectarea regulilor constituţionale şi legale privind publicarea şi comunicarea lor, neputându-se stabili un termen ulterior de la care să se aplice. […]

VALIDAREA MAGISTRAŢILOR ALEŞI CA MEMBRI AI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 7 ianuarie 2011 și Decizia Curţii Constituţionale nr. 53 din 25 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi dispoziţiile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   Senatul validează magistraţii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, constituit conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 7 ianuarie 2011, menţionaţi în lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru un mandat de 6 ani, ce va expira la data de 6 ianuarie 2017 (Senatul României, Hotărârea nr. 11 din 14 februarie 2011,   publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  114 din 15 februarie 2011). Continue reading VALIDAREA MAGISTRAŢILOR ALEŞI CA MEMBRI AI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Pagina 11 din 11« Prima...7891011