PRINCIPIILE LEGALITĂŢII ŞI OFICIALITĂŢII PROCESULUI PENAL

Potrivit definiţiei date în art. 17 alin. (1) din Codul penal, „Infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. Existenţa pericolului social impune măsuri adecvate de apărare a societăţii, a intereselor generale, a ordinii de drept, sens în care autorităţile statului, abilitate de lege, trebuie să acţioneze, […]

PROCES ECHITABIL, RESPINGEREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 146 ŞI ART. 215 ALIN. 5 DIN CODUL PENAL

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal încalcă dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, principiul legalităţii pedepsei, precum şi dispoziţiile constituţionale referitoare la reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora, deoarece condiţionează […]

DREPTUL DE PROPRIETATE , REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE, DESPĂGUBIRI ECHITABILE, RESPINGEREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 16 ALIN. (5), (6) ŞI (7) DIN TITLUL VII AL LEGII NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIILE PROPRIETĂŢII ŞI JUSTIŢIEI, PRECUM ŞI UNELE MĂSURI ADIACENTE, PROCEDURILE ADMINISTRATIVE PENTRU ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR, REGIMUL STABILIRII ŞI PLĂŢII DESPĂGUBIRILOR AFERENTE IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV

Prin lege este reglementată procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr.  10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Curtea Constituțională constată că nu este vorba de limitarea, […]

EVAZIUNE FISCALA, ACOPERIREA INTEGRALĂ A PREJUDICIULUI, REDUCEREA LIMITELOR PEDEPSEI

principiul egalităţii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infracţiunilor, iar reglementarea unui regim sancţionator în funcţie de acoperirea prejudiciului cauzat prin infracţiunea săvârşită este expresia firească a principiului constituţional menţionat, care impune ca la aceleaşi situaţii juridice să se aplice acelaşi regim, iar la situaţii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferenţiat. […]

NOŢIUNEA DE FUNCŢIONAR

Completul de fond a constatat că, în legătură cu noţiunile de funcţionar şi alţi salariaţi, folosite în conţinutul unor dispoziţii ale legii penale, prin decizia nr. 35 din 27 aprilie 1994, rămasă definitivă prin decizia nr. 108 din 9 noiembrie 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 7 decembrie […]

NOŢIUNEA DE FUNCŢIONAR

Prin art. 258 alin. (1) din Codul penal, dispoziţiile referitoare la noţiunea de funcţionar au fost extinse şi la alţi salariaţi din cadrul organizaţiilor prevăzute la art. 145 din Codul penal, inclusiv al regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la administratorii şi cenzorii acestora. De asemenea, prin alin. (2) al aceluiaşi articol, dispoziţiile art. 254, 256 şi 257 din Codul penal au fost extinse şi la salariaţii societăţilor comerciale cu capital privat, la administratorii şi la cenzorii acestora. Continue reading NOŢIUNEA DE FUNCŢIONAR

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 911-913 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ ŞI A DISPOZIŢIILOR ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 134/2005

Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său, din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 316 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, şi Deciziei nr. 1.706 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 262 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Curtea constată că asupra acestora s-a mai pronunţat din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 646 din 29 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2006, instanţa de contencios constituţional a statuat că “nu se poate susţine că acestea aduc atingere […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 14, ART. 15 ŞI ART. 16 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Curtea constată că autorii acesteia susţin înfrângerea prevederilor constituţionale ale art. 137 alin. (2) referitoare la leu ca monedă naţională, deoarece în cauza dedusă judecăţii raportarea prejudiciului cauzat s-a făcut la moneda euro, care nu este recunoscută de Legea fundamentală ca monedă naţională. Or, din examinarea prevederilor contestate referitoare la Obiectul şi exercitarea acţiunii […]

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 446 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 286/2009 PRIVIND CODUL PENAL

Curtea Constituțională  constată că acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 şi, potrivit art. 446 alin. (1), noul cod penal va urma să intre în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia […]

Pagina 7 din 11« Prima...5678910...Ultima »