IMUNITATEA PARLAMENTARĂ , COMPETENTA

Dispoziţiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care sunt înţelese şi aplicate în sensul că senatorii şi deputaţii vor fi judecaţi de alte instanţe decât Curtea Supremă de Justiţie. […]

EXERCITAREA ACŢIUNII CIVILE,ACTIUNE CIVILA

Dispoziţiile art. 17 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale. Dispoziţia “când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, … procurorul, când participă la judecată, este obligat să susţină interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă” din art. 18 alin. 2 din Codul de procedură penală este neconstituţională. […]

proxenetismul

Pentru prevenirea şi combaterea prostituţiei nu este suficient să se incrimineze şi să se sancţioneze numai proxenetismul, ci trebuie incriminată şi sancţionată însăşi practicarea prostituţiei, ca expresie a folosirii abuzive şi antisociale a dreptului femeii de a dispune de ea însăşi.

Curtea reţine că în ceea ce priveşte proxenetismul, incriminat prin însăşi convenţia menţionată, […]

Prostituţia

Incriminând prostituţia, legea nu îngrădeşte libertatea sexuală, ci comerţul cu raporturi sexuale, restrângere conformă prevederilor art. 49 din Constituţie şi justificată de necesitatea apărării moralei şi sănătăţii publice, cât timp prostituţia nu a fost legal recunoscută ca o profesie. În aceste condiţii, prostituţia reprezintă, totodată, o atingere adusă demnităţii persoanei, prin dispreţul public pe […]

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Din conţinutul acestor dispoziţii legale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996, reiese că scopul urmărit de legiuitor este de a incrimina nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului şi de a asigura apărarea eficientă a drepturilor prevăzute la art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită […]

Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export

Dispoziţiile art. 302 din Codul penal sunt constituţionale şi nu contravin în nici un fel prevederilor referitoare la dreptul de proprietate. Totodată s-a precizat că intervenţia statului în economie prin licenţe de import-export constituie o practică obişnuită în toate ţările şi nu poate fi interpretată ca o încălcare a principiului libertăţii comerţului, consacrat la […]

Exercitarea fără drept a unei profesii

Art. 281 din Codul penal, normă de incriminare-cadru, a existat şi în Codul penal anterior, în art. 26828, care sancţiona cu închisoare de la 1 lună la 2 ani sau cu amendă nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea comerţului, meseriilor sau a altor ocupaţii, dar pentru fiecare dispoziţie se menţionează expres că nerespectarea ei […]

Denunţarea calomnioasă

Dispoziţiile art. 259 alin. 1 din Codul penal nu numai că nu contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 21, referitoare la accesul liber la justiţie, şi nici ale art. 30 alin. (1), referitoare la libertatea de exprimare, ci sunt în deplină concordanţă cu aceste texte ale Legii fundamentale, fiind expresia în plan penal a […]

CORUPTIE

Extinderea răspunderii penale pentru faptele de corupţie şi la alţi salariaţi din cadrul societăţilor comerciale, prin Legea nr. 65/1992, nu poate fi considerată neconstituţională atâta vreme cât reglementările privitoare la noţiunile de „funcţionar” şi „alţi salariaţi”, inclusiv incriminările care presupun o astfel de calitate a subiectului activ nemijlocit, sunt caracterizate prin Constituţie ca ţinând […]

Neglijenţa în serviciu

Dispoziţiile art. 249 din Codul penal referitoare la paguba adusă avutului obştesc sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acestea urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia […]

Pagina 8 din 11« Prima...678910...Ultima »