Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Prin Decizia nr. 11 din  8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994, Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate cu privire la art. 248 din codul penal şi constată ca dispoziţiile sale referitoare la paguba adusă avutului obştesc sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. […]

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

Dacă, potrivit prevederilor art. 72 alin. (3) lit. i) din Constituţie, reglementarea statutului funcţionarilor publici se face prin lege organică, deci de către legiuitor, cu atât mai mult reglementarea statutului juridic al celorlalţi funcţionari este de atributul legiuitorului. Întrucât Constituţia nu defineşte noţiunile de funcţionar public şi de funcţionar, rămâne în sarcina exclusivă a […]

avut obstesc,proprietate publica

Art. 223 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acesta urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 32 din 26 mai 1993, […]

Distrugerea

Este neconstituţională dispoziţia „cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului”, prevăzută la art. 217 alin. (6) din Codul penal.

Curtea Constituţională, decizia nr. 150 din 7 octombrie 1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, […]

înşelăciunea

Art. 215 alin. (2) din Codul penal prevede, în fraza întâi, o variantă agravantă a infracţiunii de înşelăciune, care se realizează atunci când înşelăciunea, în varianta simplă prevăzută la alin. (1), sau înşelăciunea în convenţii, prevăzută la alin. (3), se săvârşeşte prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase. Menţiunea […]

Înşelăciunea

Înşelăciunea, în oricare dintre variantele sale, este o gravă infracţiune contra patrimoniului, constând în înşelarea încrederii participanţilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestor raporturi juridice. În toate sistemele de drept înşelăciunea sau escrocheria este o faptă incriminată şi sever sancţionată. Nu poate fi confundată infracţiunea de înşelăciune cu neexecutarea unei […]

Gestiunea frauduloasă

Dispoziţia „cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului” prevăzută la art. 214 alin. 3 din Codul penal este neconstituţională.

Curtea Constituţională, decizia nr. 5 din 4 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999

Abuzul de încredere

Dispoziţia „cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului”, prevăzută la art. 213 alin. 2 din Codul penal, este neconstituţională.

Curtea Constituţională, decizia nr. 177 din 15 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999

HOMOSEXUALITATEA

Se reţine ca legiuitorul constituant operează, în art. 26 alin. (1), cu trei noţiuni: viaţa intima, viaţa familială şi viaţa privată, iar alin. (2) al aceluiaşi articol obligă la o circumstanţiere a acestor elemente. Atunci când legiuitorul prevede ca orice persoana fizică are dreptul sa dispună de ea însăşi, dar fără sa încalce drepturile […]

Şantajul

Art. 194 din Codul penal, cuprins în cap. II „Infracţiuni contra libertăţii persoanei”, reglementează infracţiunea de şantaj, ce constă în atingerea adusă, în principal, libertăţii psihice a persoanei, prin constrângerea exercitată de către infractor asupra acesteia, în scopul dobândirii în mod injust a unui folos pentru sine sau pentru altul. Textul de lege nu […]

Pagina 9 din 11« Prima...7891011