EVAZIUNE FISCALA, MĂRTURIA MINCINOASĂ, ACHITARE, LUARE DE MITĂ, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE , FOLOSIREA DE INFORMAŢII CE NU SUNT DATE PUBLICITĂŢII, INEXISTENTA FAPTELOR ILICITE

Verificând hotărârea atacata, Curtea de Apel Suceava, secţia penală, prin decizia penală nr. 67 din 27 octombrie 2008, a admis apelul declarat de D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava şi a desfiinţat parţial sentinţa pentru motivul de nelegalitate, reţinut ca atare doar în cadrul deliberării, privind încadrarea juridică greşită dată activităţii ilicite circumscrise infracţiunii de abuz în serviciu ce a fost schimbată în baza art. 334 C. pr. pen., din art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în art. 248 C. pen., raportat la art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. [(fiind menţinută însă soluţia de achitare în temeiul art. 10 lit. a) C. pr. pen., pentru săvârşirea acestei fapte ilicite şi a celorlalte infracţiuni deduse judecaţii pronunţată de prima instanţa; prin aceeaşi decizie a fost admis şi celălalt apel în cauză declarat în nume propriu de avocata A.M. şi redusă amenda aplicată acesteia în calitatea amintită de prima instanţă prin încheierea de şedinţă din 17 decembrie 207 în baza art. 199 alin. (2) C. pr. pen., de la suma de 1000 lei la suma de 500 lei)]. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, MĂRTURIA MINCINOASĂ, ACHITARE, LUARE DE MITĂ, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE , FOLOSIREA DE INFORMAŢII CE NU SUNT DATE PUBLICITĂŢII, INEXISTENTA FAPTELOR ILICITE

EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, AVOCAT, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, sub nr. 9211/2/2009, la data de 1 octombrie 2009, petiţionarii B.C. şi G.G. au solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 C. pr. pen., admiterea plângerii iniţiale şi desfiinţarea atât a rezoluţiei nr. 1385/II/2/2009, dată la 9 septembrie 2009 de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cât şi a ordonanţei nr. 1331/P/2008 din 30 iulie 2009, dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi pe fond, tragerea la răspundere penală a intimaţilor: I.A., notar public, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 246 C. pen. şi evaziune fiscală prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; B.M., avocat şi G.D., ambii cercetaţi sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 26 C. pen. raportat la art. 246 C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 26 C. pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, AVOCAT, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, VAMA, DECLARAŢII CU CONŢINUT NEREAL , ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL, COMPLICITATE

Controlul financiar şi expertiza contabilă efectuată la urmărirea penală au stabilit că în perioada iunie 1996-aprilie 1997, inculpatul, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu firme din Ungaria, SUA, Marea Britanie, cu aceasta din urmă pentru trei societăţi reprezentate de coinculpatului B.P. a importat 2.973.419 l alcool etilic 96% – valoare de 1.108.835,57 dolari USA, din aceasta el achitând firmelor din Anglia 173.352,04 DOLARI SUA prin bancă şi 604.360,25 DOLARI SUA prin compensare cu o linie de îmbuteliere, neachitând însă firmelor din Ungaria şi din SUA. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, VAMA, DECLARAŢII CU CONŢINUT NEREAL , ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL, COMPLICITATE

EVAZIUNE FISCALA, LIPSA LATURII SUBIECTIVE , BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ, FOLOSIREA CU REA-CREDINŢĂ A BUNURILOR SOCIETĂŢII , PARTICIPAŢIE IMPROPRIE , FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, FALS INTELECTUAL

fapta inculpatului de a determina în orice mod, cu intenţie, săvârşirea fără vinovăţie de către altă persoană în mod repetat a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată întruneşte elementele constitutive ale participaţiei improprii la această infracţiune, incriminată de dispoziţiile art. 31 alin. (2), raportat la art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. […]

EVAZIUNE FISCALA, OMISIUNEA EVIDENȚIERII CONTABILE , OPERAȚIUNI COMERCIALE, PROBE INCOMPLETE

fapta inculpatei care a încălcat obligaţia legală de a întocmi şi înregistra corect în evidenţa contabilă a societăţii, documentele ce justificau dreptul de a deduce TVA-ul, a fost apreciată ca întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994 reţinându-se la săvârşirea acestei infracţiuni şi participaţia inculpatului M.C.S. sub forma complicităţii. […]

EVAZIUNE FISCALA, ACHITARE, ASISTENŢA JURIDICĂ , PREZENTAREA APĂRĂTORULUI , OBLIGATORIE, GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SUSTRAGERE DE LA EFECTUAREA CONTROLUI, SPĂLAREA BANILOR, COMPLICITATE, BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ , RESTITUIREA CAUZEI

În esenţă, prima instanţă a apreciat că inculpaţii O.C., H.C., B.S.F., S.Y., B.H.D.A., M.I.K., B.O.C. nu au săvârşit infracţiunea de constituire sau iniţiere a unui grup infracţional organizat şi nici nu au aderat sau sprijinit un astfel de grup. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, ACHITARE, ASISTENŢA JURIDICĂ , PREZENTAREA APĂRĂTORULUI , OBLIGATORIE, GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SUSTRAGERE DE LA EFECTUAREA CONTROLUI, SPĂLAREA BANILOR, COMPLICITATE, BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ , RESTITUIREA CAUZEI

EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin sentinţa penală nr. 292 de la 11 noiembrie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia l penală, pronunţată în dosarul nr. 2185/2/2008 (782/2008), a fost admisă excepţia tardivităţii plângerii invocată de către reprezentantul parchetului.

S-a respins, ca tardivă, plângerea formulată de B.L. împotriva rezoluţiei din 27 martie 2002 dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 894/P/2001. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin sentinţa penală nr. 11 din 26 ianuarie 2009, Curtea de Apel Suceava, secţia penală, a respins, ca nefondată, plângerea formulată de petenta P.M. împotriva Rezoluţiei nr. 37/P/2008 din 02 octombrie 2008 şi Rezoluţiei nr. 415/11/2/2008 din 07 noiembrie 2008 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, privind pe intimatul F.V., şi a obligat petenta la plata sumei de 1.000 lei intimatului cu titlu de cheltuieli judiciare şi 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, EMITEREA ÎN FAVOAREA UNOR SOCIETĂŢI COMERCIALE MAI MULTE FILE DE CEC ŞI B.O. FĂRĂ A AVEA DISPONIBIL NECESAR ÎN CONT , FOLOSIREA CREDITULUI SOCIETĂŢII ÎN INTERES PERSONAL, REŢINERE LA SURSĂ, SUSPENDAREA SUB SUPRAVEGHERE A EXECUTĂRII PEDEPSEI, CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE

fapta inculpatului de a nu evidenţia în totalitate veniturile realizate de societate prin neînregistrarea lor în contabilitate (62 facturi) sustrăgând-se astfel de la plata taxelor şi impozitului aferente, în valoare de 76.759 lei conform A.F.P. Buzău, precum şi fapta de a nu reţine şi vărsa la bugetul de stat impozitele şi taxele cu reţinere la sursă (C.A.S.) în valoare de 1258 lei, întrunesc elementele constitutive al infracţiunii prevăzute de art. 6 şi 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005 […]

EVAZIUNE FISCALA, ÎNREGISTRAREA DE FACTURI FISCALE ÎN CONTABILITATE , EFECTUAREA ORICĂROR ALTOR OPERAŢIUNI ÎN ACEST SCOP, MODALITATE NORMATIVĂ EXPRES ABROGATĂ INCRIMINARE PRIN ANALOGIE

Legea nr. 241/2005, care a abrogat ulterior Legea nr. 87/1994 , republicată , nu mai prevede modalitatea de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală exprimată prin sintagma „efectuarea oricăror alte operaţiuni în acest scop”. […]

Pagina 10 din 14« Prima...89101112...Ultima »