CONTESTAŢIA ÎN ANULARE, FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR, NU ADUCE ÎNCĂLCĂRI DREPTULUI ACESTORA LA UN PROCES ECHITABIL

În etapa examinării admisibilităţii în principiu, instituită doar pentru verificarea respectării termenului de introducere a cererii, a existenţei cazurilor de contestaţie în anulare, precum şi dacă s-au depus ori invocat dovezi în sprijinul contestaţiei, nu este necesară citarea părţilor, un atare mod de a proceda, prevăzut expres în art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, necontravenind principiilor reglementate în art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Continue reading CONTESTAŢIA ÎN ANULARE, FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR, NU ADUCE ÎNCĂLCĂRI DREPTULUI ACESTORA LA UN PROCES ECHITABIL

COMPETENȚĂ. PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PRIM-PROCURORULUI. PROCUROR IERARHIC SUPERIOR

Potrivit dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 din Codul de procedură penală împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei, ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. Continue reading COMPETENȚĂ. PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PRIM-PROCURORULUI. PROCUROR IERARHIC SUPERIOR

Pagina 14 din 14« Prima...1011121314