URMĂRIREA PENALĂ, INCOMPATIBILITATE TRIMITEREA CAUZEI LA PROCUROR, REDESCHIDEREA URMĂRIRII PENALE

Trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, nu atrage incompatibilitatea persoanei care a efectuat urmărirea penală până în acel moment procesual. Continue reading URMĂRIREA PENALĂ, INCOMPATIBILITATE TRIMITEREA CAUZEI LA PROCUROR, REDESCHIDEREA URMĂRIRII PENALE

CONTESTAŢIA ÎN ANULARE, FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR, NU ADUCE ÎNCĂLCĂRI DREPTULUI ACESTORA LA UN PROCES ECHITABIL

În etapa examinării admisibilităţii în principiu, instituită doar pentru verificarea respectării termenului de introducere a cererii, a existenţei cazurilor de contestaţie în anulare, precum şi dacă s-au depus ori invocat dovezi în sprijinul contestaţiei, nu este necesară citarea părţilor, un atare mod de a proceda, prevăzut expres în art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, necontravenind principiilor reglementate în art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Continue reading CONTESTAŢIA ÎN ANULARE, FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR, NU ADUCE ÎNCĂLCĂRI DREPTULUI ACESTORA LA UN PROCES ECHITABIL

COMPETENȚĂ. PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PRIM-PROCURORULUI. PROCUROR IERARHIC SUPERIOR

Potrivit dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 din Codul de procedură penală împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei, ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. Continue reading COMPETENȚĂ. PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PRIM-PROCURORULUI. PROCUROR IERARHIC SUPERIOR

Pagina 14 din 14« Prima...1011121314