RECURS. CONDAMNARE ÎN APEL PENTRU O INFRACŢIUNE NESUPUSĂ JUDECĂŢII ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Condamnarea inculpatului în apel pentru o infracţiune nesupusă judecăţii în primă instanţă este nelegală, deoarece inculpatul a fost lipsit atât de dreptul la apărare, cât şi de un grad de jurisdicţie. […]

SCHIMBAREA ÎNCADRĂRII JURIDICE, OBLIGAŢIILE INSTANŢEI

În cazul schimbării încadrării juridice, potrivit art. 334 C. pr. pen., instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea, indiferent dacă prin schimbarea încadrării juridice se creează o situaţie mai uşoară sau mai grea pentru inculpat. […]

ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE. INFRACŢIUNE PENTRU CARE URMĂRIREA PENALĂ SE EFECTUEAZĂ ÎN MOD OBLIGATORIU DE CĂTRE PROCUROR. PROCES-VERBAL DE ÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE ÎNCHEIAT DE ORGANUL DE POLIŢIE

Începerea urmăririi penale, din oficiu, prin proces ­verbal încheiat de organul de poliţie în cazul infracţiunilor pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror este legală. Procesul-verbal încheiat potrivit art. 224 şi art. 228 alin. (3) C. pr. pen., prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare şi sesizarea din oficiu, constituie act de începere a urmăririi penale. […]

SPĂLAREA BANILOR,ELEMENTE CONSTITUTIVE, LEGE PENALĂ MAI FAVORABILĂ

1. Fapta de a schimba şi de a transfera sume de bani obţinute din săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor. 2. Fapta de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie se încadrează numai în dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) şi art. 18 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 fiind implicit abrogate. Dacă infracţiunea de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie a fost săvârşită anterior intrării în vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fost judecată definitiv până la data intrării în vigoare a acesteia, se aplică prevederile Legii nr. 656/2002, care constituie legea penală mai favorabilă. […]

TRAFIC DE MINORI, TRAFIC DE PERSOANE,ELEMENTE CONSTITUTIVE

Recrutarea unui minor în scopul exploatării acestuia prin practicarea cerşetoriei şi recrutarea unei persoane majore, prin oferirea şi darea de bani sau de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra acesteia, în acelaşi scop, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane prevăzute în art. 13 şi art. 12 din Legea nr. 678/2001. […]

TRAFIC DE DROGURI. ART. 16 DIN LEGEA NR. 143/2000. CAUZĂ DE REDUCERE A PEDEPSEI. CONDIŢII

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în art. 2 – 10 din Legea nr. 143/2000 nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, potrivit art. 16 din Legea nr. 143/2000, dacă denunţul conţine date insuficiente pentru identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni legate de droguri. […]

TRAFIC DE DROGURI. ART. 16 DIN LEGEA NR. 143/2000. ART. 19 DIN LEGEA NR. 682/2002. CAUZĂ DE REDUCERE A PEDEPSEI

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în art. 2 – 10 din Legea nr. 143/2000, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, beneficiind de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege în temeiul art. 16 din Legea nr. 143/2000, nu poate beneficia de o nouă reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege în temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002, întrucât cele două dispoziţii au acelaşi conţinut.­ […]

LUARE DE MITĂ,FUNCŢIONAR CU ATRIBUŢII DE CONTROL, FUNCŢIONAR BANCAR

Fapta persoanei având calitatea de director de bancă, de a pretinde sume de bani în scopul de a îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu legate de acordarea unui împrumut, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în forma agravată prevăzută în art. 254 alin. (2) C. pen., directorul de bancă având calitatea de funcţionar cu atribuţii de control. […]

DAUNE MORALE, LOVIRI CAUZATOARE DE MOARTE,COPIL MINOR AL VICTIMEI

Decesul victimei în urma infracţiunii este de natură să cauzeze soţiei şi copilului său minor suferinţe morale ce constituie un prejudiciu nepatrimonial ce îndreptăţeşte pe aceştia să primească de la inculpat o compensare bănească sub forma daunelor morale. […]

ASOCIERE PENTRU SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI,CONDIŢII

Săvârşirea mai multor furturi a unor bunuri de acelaşi fel de către mai mulţi făptuitori, la propunerea unuia dintre ei, fără să existe o organizare a grupului, reguli de acţionare, o ierarhie a membrilor şi repartizare a rolurilor, nu constituie infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută în art. 323 C. pen., ci una sau mai multe forme de participaţie prevăzute în titlul II Capitolul III din Partea Generală a Codului penal. […]

Pagina 5 din 14« Prima...3456710...Ultima »