ACTA, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, DREPTUL DE A FURNIZA ŞI DE A PRIMI INFORMAŢIE

ACTA .Scopul acordului este acela de a consolida respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv online, şi de a combate contrafacerea şi pirateria pentru bunuri precum haine de lux, muzică şi filme. […]

SENATORUL P.S.D. CĂTĂLIN VOICU S-A PREZENTAT, JOI DIMINEAŢA, LA SEDIUL ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ȘI JUSTIŢIE, PENTRU NOI AUDIERI ÎN DOSARUL DE CORUPŢIE ÎN CARE ESTE ACUZAT.

Ce este aceea o “cauză monitorizată”. […]

CONDIŢIILE DE FORMĂ NECESARE PENTRU VALABILITATEA DISPOZIŢIILOR TESTAMENTARE PRIVIND SUMELE DE BANI, VALORILE SAU TITLURILE DE VALOARE DEPUSE DE CLIENŢII INSTITUŢIILOR DE CREDIT

deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituţie de credit poate dispune de acestea, pentru cauza de moarte, printr-o dispoziţie testamentară cuprinsă în cadrul convenţiei încheiate cu instituţia de credit. Dispoziţia testamentară întocmită în condiţiile arătate mai sus poate avea ca obiect numai sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la acea instituţie de credit […]

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

începând cu data de 1 octombrie 2011, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează ca Secţia I civilă, iar Secţia comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează ca Secţia a II-a civilă. […]

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Lisa Friel, şefa unitatii pentru crime sexuale a Procuraturii din Manhattan a demisionat. […]

DECLARAŢIA PREŞEDINTELUI TRAIAN BASESCU DESPRE RĂSPUNDEREA MAGISTRAŢILOR

Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii (art. 94). Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare (Art. 96). Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. […]

PUTEREA LEGISLATIVĂ – PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

PUTEREA LEGISLATIVĂ –   PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Raportând calculul la suma totală a responsabilităţilor, între puteri , ierarhia este deţinută de Legislativ (36,23 la sută), urmată de puterea judecătorească (31,07 la sută), puterea executivă (25,31 la sută), Ministerul Public (7,23 la sută) şi Curtea Constituţională (0,14 la sută).

Puterea judecătorească răspunde, singură, doar pentru 31 de […]

PROIECTUL LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI PENAL ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE CUPRIND DISPOZIŢII PENALE ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Se propune ca în exercitarea profesiei avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act, precum şi a atribuţiilor exercitate în calitate de membru în organele de conducere a profesiei. […]

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE

Activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, legilor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale, ale hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, astfel încât să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile omului, să asigure deplina neutralitate faţă de orice ingerinţă sau interes, să promoveze obiectivitatea, realitatea, legalitatea şi deplina responsabilitate în acţiunile sale (art. 3 din regulament). […]

MODIFICAREA LEGII APĂRĂRII NAŢIONALE A ROMÂNIEI , NR. 45/1994

Potrivit  art. II  din Legea nr. 58 din 29 aprilie 2011 privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 3 mai 2011, denumirea “Marele Cartier General” se înlocuieşte cu denumirea “Centrul naţional militar de comandă“.

În baza art.8 alin. […]

Pagina 2 din 512345