MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CODULUI MUNCII

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  225 din 31 martie 2011 a fost  publicat  Decretul nr. 410 din 31 martie 2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea, nr. 40 din 31 martie 2011  intră în vigoare la 30 de [...]

MODIFICAREA LEGII NR. 317/2004

Prin Decretul nr. 279 din 18 martie 2011, Preşedintele României a  promulgat  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Decretul  a fost publicat în Monitorul Oficial [...]

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Prin  Legea nr. 34 din 21 martie 2011,   Parlamentul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 octombrie 2010.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011. Continue reading MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Cod de procedură administrativă

La 30 octombrie 2008, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  734  a publicat Hotărârea nr. 1.360 din 22 octombrie 2008,  prin care Guvernul României  a aprobat Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă. Continue reading Cod de procedură administrativă

ACORDAREA EŞALONĂRILOR LA PLATĂ

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă   în vederea depăşirii de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa [...]

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 24/2000 PRIVIND NORMELE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ

Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, se modifică şi se completează  prin Legea nr. 29 din 11 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 [...]

ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI SECURITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  179 din 14 martie 2011 a fost publicată Hotărârea din 7 octombrie 2009 în Cauza Stanca Popescu împotriva României (Cererea nr. 8.727/03).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice din cauza admiterii cererii de [...]

ACORDAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ÎN CAZUL CONCEDIERILOR COLECTIVE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  175 din 11 martie 2011 a fost publicată Hotărârea din 2 noiembrie 2010 în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României (Cererea nr. 38.155/02).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului  declară admisibil capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 în ceea ce priveşte insecuritatea raporturilor juridice [...]

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OFICIULUI RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  170 din 10 martie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 50 din 4 martie 2011 emis de ministrul administraţiei şi internelor,  prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale. Continue reading ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OFICIULUI RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

INSULTĂ ŞI CALOMNIE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  162 din 7 martie 2011 a fost publicată  Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 8 iunie 2010, definitivă la 8 septembrie 2010, în Cauza Andreescu împotriva României (Cererea nr. 19.452/02)

Amintim că, la 27 februarie 2001, A.P. a formulat o plângere penală împotriva reclamantului, acuzându-l [...]

Pagina 3 din 512345