DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Curtea Europeana a Drepturilor Omului , prin  Decizia din 18 mai 2010 ,  pronunțată în Cauza Drăganschi împotriva României (Cererea nr. 40.890/04), declară cererea inadmisibilă, având în vedere  că reclamanţii nu ar putea reproşa autorităţilor că nu le-au pus la dispoziţie un sistem judiciar adecvat care să permită clarificarea circumstanţelor decesului lui M.D. şi sancţionarea vinovaţilor. Continue reading DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

TARIFELE DE ONORARII PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE NOTARII PUBLICI

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010   ministrul justiţiei emite, la data de 6 ianuarie 2011, Ordinul nr. 46  prin care se aprobă Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Ordinul este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  133 din 22 februarie 2011.

La data intrării în vigoare a acestuia se abrogă  vechiul Ordin, nr. 943/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Continue reading TARIFELE DE ONORARII PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE NOTARII PUBLICI

PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, AMENDA

POSIBILITATEA DE A SE DISPUNE ÎNLOCUIREA SANCŢIUNII AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, ATUNCI CÂND ACEASTA DIN URMĂ NU ESTE PREVĂZUTĂ, PRIN LEGE, ALTERNATIV CU AMENDA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite – prin Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 publicată în Monitorul [...]

ETNOBOTANICE

CONSTITUIREA ECHIPELOR MIXTE CE VOR EFECTUA CONTROALE, CONFORM COMPETENŢELOR LEGALE, ÎN LOCURILE ŞI/SAU ÎN MEDIILE ÎN CARE SE PRODUC, SE COMERCIALIZEAZĂ, SE UTILIZEAZĂ SAU SE CONSUMĂ SUBSTANŢE ŞI/SAU PRODUSE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE, DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂŢII, ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE

Potrivit Ordinului comun nr. 121 / 37 / 1.647 / 43 / 8 / 1/239 emis la 17 februarie 2011, miniștrii   Sănătăţii ,  Administraţiei şi Internelor ,  Finanţelor Publice ,  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , respectiv,  președintele  Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și al     Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ,

la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se constituie echipe mixte de control, alcătuite din angajaţi, specialişti în domeniu, ai structurilor teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Ordinul comun, precum și normele anexă la ordin, sunt  publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011. Continue reading ETNOBOTANICE

AVOCAT. ABROGAREA ALIN. (8) AL ART. 39 DIN LEGEA NR. 51/1995

Alineatul (8) al articolului 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, se abrogă prin Ordonanţă de urgenţă nr. 10 din 9 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011. Continue reading AVOCAT. ABROGAREA ALIN. (8) AL ART. 39 DIN LEGEA NR. 51/1995

REGULAMENTUL COMITETULUI STRATEGIC PENTRU SPRIJINIREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII D.G.A.

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor a emis Ordinul nr. 23 din 3 februarie 2011 prin care se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie. Continue reading REGULAMENTUL COMITETULUI STRATEGIC PENTRU SPRIJINIREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII D.G.A.

DENUNȚĂTOR.Reducerea pedepsei

Art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. [...]

REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR

La data de 26 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1133 din 10/11/2010 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26/11/2010. Continue reading REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR

REGULAMENTUL CURŢII DE CONTURI

Conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010, a fost aprobat Regulamentul din 4 noiembrie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi. Continue reading REGULAMENTUL CURŢII DE CONTURI

MODIFICAREA TRATATULUI DE LA LISABONA

Liderii statelor membre UE, reuniti in Consiliul European, au ajuns la un acord asupra modificarii limitate a Tratatului de la Lisabona pentru a se putea crea un mecanism permanent de stabilitate pentru zona €. Se va introduce în Tratatul de la Lisabona o dispozitie prin care se autorizeaza explicit punerea in practica a unui [...]

Pagina 4 din 512345