A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

DREPTUL DE PROPRIETATE , REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE, DESPĂGUBIRI ECHITABILE, RESPINGEREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 16 ALIN. (5), (6) ŞI (7) DIN TITLUL VII AL LEGII NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIILE PROPRIETĂŢII ŞI JUSTIŢIEI, PRECUM ŞI UNELE MĂSURI ADIACENTE, PROCEDURILE ADMINISTRATIVE PENTRU ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR, REGIMUL STABILIRII ŞI PLĂŢII DESPĂGUBIRILOR AFERENTE IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV


Prin lege este reglementată procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr.  10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Curtea Constituțională constată că nu este vorba de limitarea, de încălcarea dreptului de proprietate privată, textele criticate fiind norme care stabilesc pur şi simplu circuitul dosarelor, de la data înregistrării lor la Secretariatul General şi până la momentul emiterii deciziilor reprezentând valoarea măsurilor reparatorii prin echivalent, fără nicio referire la o eventuală plafonare a acestora.

Pentru stabilirea măsurilor reparatorii aferente imobilelor preluate abuziv, legiuitorul a stabilit mai întâi o etapă administrativă, necesară pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al acestora, raţiune pentru care a fost constituită Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, organ al administraţiei aflat în subordinea Cancelariei primului-ministru.

Curtea a reţinut că deciziile acestei comisii pot fi atacate de persoana îndreptăţită, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.  554/2004, numai la instanţa de contencios administrativ.

Curtea Constituţională, Decizia nr. 801/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 30 iulie 2008, Decizia nr.  1210/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 decembrie 2008, Decizia nr.  141/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 6 mai 2009,  Decizia nr. 199 din 10 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2011

Notă Articolul 16 din capitolul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005,  prevede că :

“(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.[…]

(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.”

În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art.  44 alin. (3) potrivit cărora “Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

Leave a Reply