A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

TERMEN REZONABIL

TERMEN REZONABIL, DURATA PROCEDURILOR CIVILE,  PLÂNGERI ÎN TEMEIUL ART. 6 § 1

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), având în vedere cererile  , depuse la 8 noiembrie 2003, 25 mai 2004, 5 mai 2005, 6 iunie 2006 şi, respectiv, la 4 aprilie 2007, privind pe Gheorghe David, Societatea Comercială NH INTERNATIONAL SERVICE – S.R.L., Mihai Mândru , Anişoara Târziu, Ana Apreotesei , Valeriu Apreotesei , Nicoleta Patricia Rohrlich-Berger

Luând în considerare declaraţiile prezentate de guvernul pârât solicitând   radierea cererile de pe rol şi eventualul răspuns al reclamanţilor la acele declaraţii, după ce a deliberat în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului  ia act de prevederile declaraţiilor Guvernului pârât în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie cu privire la durata procedurilor şi de modalităţile de asigurare a respectării angajamentelor la care se face referire în acestea, hotărăşte să radieze cererile de pe rol în măsura în care au legătură cu plângerea de mai sus, în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

În fapt, toate cererile privesc, în principal, durata procedurilor civile în care reclamanţii au fost pârâţi. Durata procedurilor variază de la 5 ani şi 3 luni până la peste 9 ani, unele dintre ele fiind încă pe rolul instanţelor naţionale .

Invocând art. 6 § 1 din Convenţie, reclamanţii s-au plâns de durata procedurilor şi de caracterul inechitabil al acestora cu privire la faptul că instanţele au apreciat greşit probele şi au interpretat greşit prevederile legale aplicabile (toate cererile).

Reclamanţii s-au plâns, de asemenea, cu privire la încălcări aduse dreptului de proprietate în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 (toate cererile), tratament şi, respectiv, lipsa accesului la o cale de atac efectivă pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul art. 13 .

În legătură cu durata procedurilor civile, art. 6 § 1 din Convenţie prevede că:    “Orice persoană are dreptul la judecarea […] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă […], care va hotărî […] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil […]”

Guvernul declară, prin declaraţie unilaterală, că admite că procedurile naţionale la care reclamantul a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregătit să plătească reclamantului, ca reparaţie echitabilă, o sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenţa Curţii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor şi cheltuielilor şi nu va fi supusă niciunor taxe care i s-ar putea aplica. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale.

Articolul  37 din Convenţie prevede că, în orice stadiu al procedurii, poate decide scoaterea unei cereri de pe rol în cazul în care circumstanţele impun aplicarea lit. a), b) sau c) ale paragrafului 1 al art. 37 § 1 lit. c), care permite Curţii să scoată o cauză de pe rol, dacă:  “din orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică”.

În acest scop, Curtea va examina atent declaraţiile, având în vedere principiile care reies din jurisprudenţa sa, în special Hotărârea Tahsin Acar [Tahsin Acar împotriva Turciei, (GC), nr. 26.307/95, pct. 75 – 77, CEDO 2003-VI].

Curtea şi-a stabilit într-un număr de cauze, inclusiv în cele împotriva României, practica cu privire la plângerile în legătură cu încălcarea dreptului de acces la o instanţă într-un termen rezonabil (Abramiuc împotriva României, nr. 37.411/02, pct. 103 – 109, 24 februarie 2009).

Ţinând seamă de natura celor recunoscute în declaraţiile Guvernului, precum şi de sumele compensatorii propuse – care sunt în concordanţă cu sumele acordate în cazuri similare – Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererilor [art. 37 § 1 lit. c) ].

În consecinţă, aceste cauze, în raport cu capetele de cerere privind durata procedurilor interne, trebuie să fie radiate de pe rol.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a Treia, Decizia din 12 aprilie 2011 cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusă de Gheorghe David şi alte cereri împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   720 din 12 octombrie 2011

Leave a Reply