DREPTUL DE ACCES LA JUSTIŢIE, ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE, REVIZUIREA UNEI HOTĂRÂRI RĂMASE DEFINITIVĂ, DREPTUL LA EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE

Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa conform căreia art. 6 din Convenţie îi garantează oricărei persoane dreptul de acces la justiţie, care are drept consecinţă dreptul la executarea hotărârilor judecătoreşti definitive (Hornsby împotriva Greciei, hotărârea din 19 martie 1997, § 40, Culegere de hotărâri şi decizii 1997-II). Totuşi, acest drept nu poate obliga un stat să asigure executarea fiecărei hotărâri cu caracter civil, oricare ar fi ea şi oricare ar fi circumstanţele; în schimb, statul are obligaţia de a se dota cu un arsenal juridic adecvat şi suficient pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive ce îi revin (Ciprova împotriva Republicii Cehe (dec.), nr. 33.273/03, 22 martie 2005; Topciov împotriva României (dec.), nr. 17.369/02, 15 iunie 2006). Curtea are ca sarcină exclusivă de a analiza dacă măsurile adoptate de autorităţile naţionale au fost adecvate şi suficiente (Ruianu împotriva României, nr. 34.647/97, § 66, 17 iunie 2003). Continue reading DREPTUL DE ACCES LA JUSTIŢIE, ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE, REVIZUIREA UNEI HOTĂRÂRI RĂMASE DEFINITIVĂ, DREPTUL LA EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE

DREPT DE PROPRIETATE, NAȚIONALIZARE, ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE ,BUNURI, SPERANŢĂ LEGITIMĂ, INSTANŢE, IMPARŢIALITATE, INDEPENDENŢA

Declaraţiile Preşedintelui României, fără îndoială critice cu privire la puterea judecătorească, se adresau în primul rând administraţiei responsabile cu executarea hotărârilor judecătoreşti, şi nu tribunalelor. Or, nimic nu-i îngăduie Curţii să ajungă la concluzia că, în speţă, aceste declaraţii i-ar fi influenţat pe judecătorii Curţii de Apel Bucureşti care s-au pronunţat în cauza reclamantelor […]