ANALOGIA LEGII, ORGANIZAŢIE PUBLICĂ , SOCIETATE COMERCIALĂ , CORUPŢIE, FUNCŢIONAR, ALȚI SALARIAŢI, OBŞTESC

Art. 7 § 1 din Convenţie consacră, la modul general, principiul legalităţii delictelor şi a pedepselor (nullum crimen, nulla poena sine lege) şi interzice, în mod special, aplicarea retroactivă a dreptului penal atunci când ea se face în dezavantajul acuzatului (Kokkinakis împotriva Greciei, Hotărârea din 25 mai 1993, seria A nr. 260-A, p. 22, § 52). Dacă interzice în mod special extinderea domeniului de aplicare a infracţiunilor existente asupra faptelor care, până atunci, nu constituiau infracţiuni, el prevede, pe de altă parte, neaplicarea legii penale în mod extensiv în dezavantajul acuzatului, de exemplu prin analogie. Rezultă că legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi sancţiunile care le pedepsesc (Achour împotriva Franţei [MC], nr. 67.335/01, § 41, 29 martie 2006). Continue reading ANALOGIA LEGII, ORGANIZAŢIE PUBLICĂ , SOCIETATE COMERCIALĂ , CORUPŢIE, FUNCŢIONAR, ALȚI SALARIAŢI, OBŞTESC