ASOCIERE PENTRU SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI

Doctrină şi jurisprudenţă penală,2004… […]

ASOCIERE PENTRU SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI,CONDIŢII

Săvârşirea mai multor furturi a unor bunuri de acelaşi fel de către mai mulţi făptuitori, la propunerea unuia dintre ei, fără să existe o organizare a grupului, reguli de acţionare, o ierarhie a membrilor şi repartizare a rolurilor, nu constituie infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută în art. 323 C. pen., ci una sau mai multe forme de participaţie prevăzute în titlul II Capitolul III din Partea Generală a Codului penal. […]