VIAȚĂ DE FAMILIE, EXERCITAREA DREPTURILE PĂRINTEŞTI, INTERESUL COPILULUI, AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

În speţă, Curtea constată că Hotărârea din 20 iunie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie este întemeiată pe art. 103 din Codul familiei , conform căruia instanţa putea să nu dispună înapoierea unui copil la persoanele care au autoritatea părintească, invocând interesul superior al copilului.

Fără a se preocupa de “calitatea” […]

DUBLU GRAD DE JURISDICŢIE, TAXE DE TIMBRU, AUTORITATEA PĂRINTEASCA , EXERCITAREA DREPTURILOR PĂRINTEŞTI, SECHESTRU, NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

Curtea observă că apelul şi recursul introduse de reclamant împotriva Sentinţei din data de 16 octombrie 2000 au fost respinse din cauza neplăţii taxelor de timbru.

Curtea a avut de analizat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale speţei de faţă şi a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie (vezi, printre alte cauze, Weissman şi alţii, §§ 32-44, şi Iorga, §§ 34-52, hotărâri menţionate mai sus). După analizarea tuturor elementelor ce i-au fost supuse atenţiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o concluzie diferită în cauza de faţă.

În concret, Curtea observă că, în speţă, valoarea taxei de timbru stabilită de instanţa de apel se ridica la 94.500 ROL, sumă care, deşi nu pare foarte mare la prima vedere, reprezintă totuşi o sumă considerabilă pentru o persoană aflată în situaţia reclamantului, care la momentul respectiv era încarcerat şi nu dispunea de niciun venit. Continue reading DUBLU GRAD DE JURISDICŢIE, TAXE DE TIMBRU, AUTORITATEA PĂRINTEASCA , EXERCITAREA DREPTURILOR PĂRINTEŞTI, SECHESTRU, NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

VIATA PRIVATA, AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, AUTORITATEA TUTELARA

Curtea reaminteşte că, dacă art. 8 din convenţie încearcă în principal să apere individul împotriva ingerinţelor arbitrare din partea autorităţilor publice, el implică, de asemenea, şi unele obligaţii pozitive inerente “respectării” efective a vieţii de familie. Şi într-un caz şi în celălalt trebuie avut în vedere raportul de proporţionalitate care trebuie să existe între interesul persoanei şi cel al societăţii, în ansamblul ei; de asemenea, în ambele ipoteze statul se bucură de o anume marjă de apreciere (Hotărârea Keegan împotriva Irlandei din 26 mai 1994, seria A nr. 290, pag. 19, alin. 49). Continue reading VIATA PRIVATA, AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, AUTORITATEA TUTELARA