ÎNŞELĂCIUNE. ART. 215 ALIN. 4 C.PEN. BILET LA ORDIN FĂRĂ ACOPERIRE ÎN CONTUL BANCAR

Emiterea unui bilet la ordin, ştiind că pentru valorificare nu există acoperirea necesară, nu se încadrează în prevederile art. 215 alin. 4 C.pen., biletul la ordin neputând fi asimilat cecului; o atare faptă, dacă a fost săvârşită cu intenţia de a înşela şi s-a pricinuit o pagubă, constituie infracţiunea de înşelăciune prevăzută în art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. […]