Art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002

Prevederile Legii nr. 78/2000 cuprind reglementări cu caracter particular special în raport cu cele existente în Codul penal, în domenii apropiate sau chiar în aceeaşi materie. Fiecare stat parte are în vedere sa prevadă posibilitatea, conform principiilor fundamentale ale dreptului sau intern, acordării de imunitate de urmărire a unei persoane care cooperează în mod substanţial la ancheta sau la urmăriri referitoare la o infracţiune prevăzuta de prezenta convenţie (Raport explicativ la Convenția penală asupra corupției – STE nr. 173- cu trimitere la a 2-a Conferință europeană a serviciilor specializate în lupta contra corupției , Tallin, Octombrie 1997). […]

AVOCAT. ABROGAREA ALIN. (8) AL ART. 39 DIN LEGEA NR. 51/1995

Alineatul (8) al articolului 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, se abrogă prin Ordonanţă de urgenţă nr. 10 din 9 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011. Continue reading AVOCAT. ABROGAREA ALIN. (8) AL ART. 39 DIN LEGEA NR. 51/1995