EVAZIUNE FISCALA, LATURA SUBIECTIVĂ , ACHITARE, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Prin încheierea de şedinţă din 8 februarie 2010 a Curţii de Apel Timişoara, secţia penală, pronunţată în dosarul nr. 151.1/238/2008, în baza art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 a fost respinsă cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale, ca inadmisibilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau arbitraj comercial, privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe, a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei, în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, LATURA SUBIECTIVĂ , ACHITARE, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

EVAZIUNE FISCALA, ÎNREGISTRARE ÎN CONTABILITATE DE FACTURI FISCALE , OPERAŢIUNI REALE

Prin sentinţa penală nr. 1304 din 27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Constanţa au fost condamnaţi inculpaţii: F.A. (fiul lui G. şi al M.) în baza art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi (13) C. pen. la 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pe timp de 3 [...]

EVAZIUNE FISCALA, MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE , OBLIGAŢII DE PLATĂ ACCESORII, PARTICIPAŢIA IMPROPRIE , FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ , LATURA SUBIECTIVĂ

Pentru a beneficia de dispoziţiile art. 10 teza a IlI-a din Legea nr. 241/2005 ar fi trebuit ca inculpatul să achite prejudiciul cauzat Direcţiei de Finanţe Publice a Judeţului Sibiu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată. Or, în speţă, inculpatul a achitat suma de 14.461 lei abia în apel, situaţie în care nu i se poate aplica o sancţiune administrativă potrivit dispoziţiilor legale susmenţionate. Mai mult, inculpatul nu a achitat întreaga sumă pretinsă de partea civilă cu titlu de despăgubiri civile ci suma stabilită în sarcina sa prin hotărârea primei instanţe, contestate de partea civilă sub acest aspect. [...]

EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, MOTIVARE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin sentinţa penală nr. 359 din 4 decembrie 2009, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, a respins ca nefondată, în baza art. 2781 alin. (8) lit. a) C. pr. pen., plângerea formulată de M.B.M., în calitate de moştenitoare a defunctului F.A., împotriva rezoluţiei nr. 1357/II-2/2009 din 28 august 2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, MOTIVARE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, ÎNŞELĂCIUNE ŞI EVAZIUNE FISCALĂ, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea penală adresată iniţial Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani şi trimisă spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, persoana vătămată M.M. a solicitat să se efectueze cercetări faţă de avocatul G.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală, comise prin aceea că deşi i-a achitat cu titlu de onorariu avocat suma de 600 lei pentru a-l reprezenta în trei dosare aflate pe rolul instanţei de judecată, acesta nu i-a tăiat chitanţă pentru banii încasaţi, nu a depus delegaţiile în dosare şi nu i-a reprezentat interesele în mod corespunzător, fiind nevoit să-şi angajeze un alt apărător. Cu ocazia audierii la unitatea de parchet, petentul a declarat că avocatul G.M. l-a indus în eroare prin aceea că, deşi l-a angajat să-l reprezinte în dosarele civile nr. 536/193/2007 şi 2166/193/2006 aflate pe rolul Judecătoriei Botoşani, sens în care i-a plătit suma de 600 lei cu titlul de onorariu, acesta nu s-a prezentat la termenele de judecată fixate, nu i-a reprezentat în mod corespunzător interesele şi nici nu i-a eliberat chitanţă pentru banii încasaţi. Totodată petentul a arătat că i-a dat avocatului intimat suma de 60 lei pentru a studia dosarul nr. 7903/193/2006 al Judecătoriei Botoşani, lucru care nu s-a mai întâmplat. Efectuându-se acte premergătoare în cauză s-a constatat de către organul de urmărire penală că avocatul G.M. nu a comis nicio faptă de natură să-i atragă răspunderea penală, nedovedindu-se că acesta a indus-o în eroare pe partea vătămată sau că ar fi încasat în mod injust suma de 660 lei cu titlu de onorarii sau pentru a studia – o cauză civilă. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, ÎNŞELĂCIUNE ŞI EVAZIUNE FISCALĂ, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, CUMPĂRARE DE INFLUENŢĂ, DARE DE MITĂ, DELAPIDARE CU CONSECINŢE DEOSEBIT DE GRAVE ÎN FORMĂ CONTINUATĂ, ÎNŞELĂCIUNE SĂVÂRŞITĂ PRIN MIJLOACE FRAUDULOASE ÎN FORMĂ CONTINUATĂ, EVAZIUNE FISCALĂ, FALS INTELECTUAL LA LEGEA CONTABILITĂŢII, INSTIGARE LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE, TENTATIVĂ, FALS INTELECTUAL, FALS MATERIAL ÎN ÎNSCRISURI OFICIALE, FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, CONCURS REAL, FALSIFICARE DE DECONT TVA, FALSIFICARE DECLARAŢIEI DE IMPOZIT PE PROFIT, ÎNREGISTRĂRILE CONVORBIRILOR TELEFONICE, ACHITARE

Inculpata P.K.I., în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, luare de mită, complicitate la delapidare în formă continuată, două infracţiuni de instigare la fals intelectual dintre care una în formă continuată, două infracţiuni de fals intelectual dintre care una în formă continuată, uz de fals, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată neurmată de executare, infracţiunea informatică prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, fapte aflate în concurs real. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, CUMPĂRARE DE INFLUENŢĂ, DARE DE MITĂ, DELAPIDARE CU CONSECINŢE DEOSEBIT DE GRAVE ÎN FORMĂ CONTINUATĂ, ÎNŞELĂCIUNE SĂVÂRŞITĂ PRIN MIJLOACE FRAUDULOASE ÎN FORMĂ CONTINUATĂ, EVAZIUNE FISCALĂ, FALS INTELECTUAL LA LEGEA CONTABILITĂŢII, INSTIGARE LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE, TENTATIVĂ, FALS INTELECTUAL, FALS MATERIAL ÎN ÎNSCRISURI OFICIALE, FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, CONCURS REAL, FALSIFICARE DE DECONT TVA, FALSIFICARE DECLARAŢIEI DE IMPOZIT PE PROFIT, ÎNREGISTRĂRILE CONVORBIRILOR TELEFONICE, ACHITARE

EVAZIUNE FISCALA, INEXISTENȚA FAPTEI, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerile înregistrate la această instanţă, petenţii T.A.S. şi M., G.N. şi G., M.L. şi E. au solicitat admiterea acestora, desfiinţarea ordonanţei şi rezoluţiei atacate şi judecarea învinuitului A.A.G. în baza probelor existente, în vederea condamnării lui şi a celorlalţi intimaţi pentru faptele precizate în plângere. Totodată au solicitat să se constate nulitatea actelor [...]

EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR ÎN FORMĂ CALIFICATĂ, ACTE PREMERGĂTOARE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

La 4 februarie 2008 a fost înregistrată la Curtea de Apel Oradea plângerea formulată, în temeiul art. 2781 C. pr. pen., de către petenta L.V. împotriva rezoluţiei nr. 336/P/2007 din 15 noiembrie 2007 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii L.A., procuror şi P.A., avocat.

Petenta a solicitat desfiinţarea rezoluţiei în baza art. 2781 alin. (8) lit. b) C. pr. pen. şi trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale, urmând să fie reaudiaţi făptuitorii sub aspectul tuturor faptelor reclamate, să fie solicitate înscrisurile despre care face vorbire în plângere, să se dispună un control fiscal, să se facă confruntări, să fie audiaţi martorii invocaţi în plângere şi alte persoane conform exigenţelor unei anchete serioase. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR ÎN FORMĂ CALIFICATĂ, ACTE PREMERGĂTOARE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE , TRANSFORMAREA PEDEPSEI AMENZII ÎN CAZ DE NEACHITARE ÎN PEDEAPSA ÎNCHISORII, MONOPOL , TUTUN

Prin sentinţa penală nr. 79 din 30 martie 2009, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, a recunoscut efectele hotărârii penale pronunţată în dosarul nr. 15 Hv 107/07y al Tribunalului Regional St. Polten din Republica Austria, a dispus transferarea condamnatei B.L.M. într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei închisorii, a dedus durata măsurilor preventive şi a dispus emiterea mandatului de executare a pedepsei. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE , TRANSFORMAREA PEDEPSEI AMENZII ÎN CAZ DE NEACHITARE ÎN PEDEAPSA ÎNCHISORII, MONOPOL , TUTUN

EVAZIUNE FISCALA, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, LATURA SUBIECTIVA, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea la data de 20 martie 2008 s-a solicitat efectuarea de cercetări penale faţă de autori neidentificaţi, posibil magistraţi procurori, ofiţeri de poliţie judiciară ori experţi care au efectuat urmărirea penală în dosarul nr. 80/P/2005 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dosar care a fost găsit abandonat între actele petiţionarei SC D.H. SRL Satu Mare. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, LATURA SUBIECTIVA, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Pagina 2 din 512345