INFRACŢIUNI ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE ÎN LEGEA NR. 78/2000

Aflarea intenţiei de cumpărare, a volumului şi preţului titlului în discuţie, şi chiar a identităţii contrapărţii cu ocazia negocierii şi încheierii tranzacţiei nu poate constitui utilizare de informaţii privilegiate, aspecte ce rezultă şi din preambulul Directivei nr. 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) conform cu care deoarece dobândirea sau cedarea de instrumente financiare presupune în mod necesar decizia prealabilă de a dobândi sau de a ceda din partea persoanei care întreprinde una din aceste operaţiuni, faptul de a dobândi sau a ceda nu ar trebui să constituie în sine uz de informaţie confidenţială. […]

EVAZIUNE FISCALA, INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI, MANAGER, NEÎNTOCMIREA DE FACTURI FISCALE, ASCUNDEREA SURSEI IMPOZABILE CU OCAZIA VÂNZĂRII UNUI TEREN , AUTORAT, INSTIGARE

Inculpatul O.M.N., în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie şi acţionar majoritar la SC L. SA Piteşti, ajutat fiind de coinculpatul V.F., s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale şi a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 33.374.186.198 ROL, echivalentul a 873.190 euro, prin ascunderea sursei impozabile cu ocazia vânzării terenului proprietatea SC L. SA Piteşti, în suprafaţă de 17.934 m.p. către SC T.I. SRL Sibiu, folosind metoda interpunerii unui nou proprietar în procesul de vânzare-cumpărare şi anume inculpatul V.F. Aceiaşi inculpaţi au întocmit contractul de vânzare-cumpărare nr. 555 din 18 decembrie 2003 prin care au atestat în mod nereal calităţile de vânzător, respectiv cumpărător, contractul fiind folosit de aceştia ca document justificativ la R.B. SA – sucursala Piteşti. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI, MANAGER, NEÎNTOCMIREA DE FACTURI FISCALE, ASCUNDEREA SURSEI IMPOZABILE CU OCAZIA VÂNZĂRII UNUI TEREN , AUTORAT, INSTIGARE