Liberarea condiţionată în cazuri speciale

Prevederile referitoare   la condamnările pentru infracţiuni contra avutului obştesc ale art. 60 alin. (1) din Codul penal sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie, urmând sa fie aplicate numai condamnărilor pentru infracţiuni privind bunurile prevăzute în art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, […]