DREPT DE PROPRIETATE, NAȚIONALIZARE, ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE ,BUNURI, SPERANŢĂ LEGITIMĂ, INSTANŢE, IMPARŢIALITATE, INDEPENDENŢA

Declaraţiile Preşedintelui României, fără îndoială critice cu privire la puterea judecătorească, se adresau în primul rând administraţiei responsabile cu executarea hotărârilor judecătoreşti, şi nu tribunalelor. Or, nimic nu-i îngăduie Curţii să ajungă la concluzia că, în speţă, aceste declaraţii i-ar fi influenţat pe judecătorii Curţii de Apel Bucureşti care s-au pronunţat în cauza reclamantelor […]

NATIONALIZARE, DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA INSTANŢĂ, REVENDICARE

Curtea aminteşte că, în Cauza Brumărescu (§§ 59, 63, 65), a concluzionat asupra încălcării art. 6 alin. 1, pe motivul că refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a recunoaşte instanţelor competenţa de a examina litigii privind, ca în prezenta cauză, o revendicare imobiliară, încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie.

În acelaşi timp, în Cauza Vasilescu împotriva României, Curtea a hotărât că faptul de a respinge o cerere de restituire, pe motivul că acţiunea nu ar fi de competenţa instanţelor civile şi că numai un procuror ar fi putut examina respectiva cerere, aduce atingere dreptului de acces la instanţă, în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie (Hotărârea din 22 mai 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-III, p. 1.075-1.076, §§ 39-41). Continue reading NATIONALIZARE, DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA INSTANŢĂ, REVENDICARE

DREPT DE PROPRIETATE . BUNURI IMOBILE NAŢIONALIZATE. UTILITATE PUBLICĂ

F. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie

Continue reading DREPT DE PROPRIETATE . BUNURI IMOBILE NAŢIONALIZATE. UTILITATE PUBLICĂ

NAŢIONALIZARE. FONDUL PROPRIETATEA. VÂNZAREA DE CĂTRE STAT A BUNULUI ALTCUIVA CĂTRE TERŢI. ÎNTÂRZIERE ÎN ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR. CONFISCARE. O PRIVARE DE BUNURI

VÂNZAREA DE CĂTRE STAT A BUNULUI ALTCUIVA CĂTRE TERŢI, CHIAR DACĂ ESTE ANTERIOARĂ CONFIRMĂRII DEFINITIVE ÎN JUSTIŢIE A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ALTCUIVA ŞI CHIAR DACĂ TERŢII ERAU DE BUNĂ-CREDINŢĂ, REPREZINTĂ O PRIVARE DE BUNURI. DECRETUL NR. 223/1974 Continue reading NAŢIONALIZARE. FONDUL PROPRIETATEA. VÂNZAREA DE CĂTRE STAT A BUNULUI ALTCUIVA CĂTRE TERŢI. ÎNTÂRZIERE ÎN ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR. CONFISCARE. O PRIVARE DE BUNURI