EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT , NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin sentinţa penală nr. 140 din 16 decembrie 2008, Curtea de Apel Alba Iulia a respins, ca nefondată, plângerea formulată de petiţionara SC U.S.A. SA Braşov împotriva rezoluţiei din 12 martie 2007 dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 270/P/2006 şi împotriva rezoluţiei din 15 octombrie 2004 dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 2187/P/2004, privind pe intimata B.G.

Prin aceeaşi sentinţă a luat act de retragerea plângerii formulate de petenta SC O. SRL Braşov împotriva rezoluţiei, din 12 martie 2007 dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 270/P/2006 şi împotriva rezoluţiei din 15 octombrie 2004 dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 2187/P/2004, privind pe intimata B.G. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT , NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, MOTIVARE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin sentinţa penală nr. 359 din 4 decembrie 2009, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, a respins ca nefondată, în baza art. 2781 alin. (8) lit. a) C. pr. pen., plângerea formulată de M.B.M., în calitate de moştenitoare a defunctului F.A., împotriva rezoluţiei nr. 1357/II-2/2009 din 28 august 2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, MOTIVARE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, ÎNŞELĂCIUNE ŞI EVAZIUNE FISCALĂ, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea penală adresată iniţial Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani şi trimisă spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, persoana vătămată M.M. a solicitat să se efectueze cercetări faţă de avocatul G.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală, comise prin aceea că deşi i-a achitat cu titlu de onorariu avocat suma de 600 lei pentru a-l reprezenta în trei dosare aflate pe rolul instanţei de judecată, acesta nu i-a tăiat chitanţă pentru banii încasaţi, nu a depus delegaţiile în dosare şi nu i-a reprezentat interesele în mod corespunzător, fiind nevoit să-şi angajeze un alt apărător. Cu ocazia audierii la unitatea de parchet, petentul a declarat că avocatul G.M. l-a indus în eroare prin aceea că, deşi l-a angajat să-l reprezinte în dosarele civile nr. 536/193/2007 şi 2166/193/2006 aflate pe rolul Judecătoriei Botoşani, sens în care i-a plătit suma de 600 lei cu titlul de onorariu, acesta nu s-a prezentat la termenele de judecată fixate, nu i-a reprezentat în mod corespunzător interesele şi nici nu i-a eliberat chitanţă pentru banii încasaţi. Totodată petentul a arătat că i-a dat avocatului intimat suma de 60 lei pentru a studia dosarul nr. 7903/193/2006 al Judecătoriei Botoşani, lucru care nu s-a mai întâmplat. Efectuându-se acte premergătoare în cauză s-a constatat de către organul de urmărire penală că avocatul G.M. nu a comis nicio faptă de natură să-i atragă răspunderea penală, nedovedindu-se că acesta a indus-o în eroare pe partea vătămată sau că ar fi încasat în mod injust suma de 660 lei cu titlu de onorarii sau pentru a studia – o cauză civilă. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, AVOCAT, ÎNŞELĂCIUNE ŞI EVAZIUNE FISCALĂ, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, INEXISTENȚA FAPTEI, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerile înregistrate la această instanţă, petenţii T.A.S. şi M., G.N. şi G., M.L. şi E. au solicitat admiterea acestora, desfiinţarea ordonanţei şi rezoluţiei atacate şi judecarea învinuitului A.A.G. în baza probelor existente, în vederea condamnării lui şi a celorlalţi intimaţi pentru faptele precizate în plângere. Totodată au solicitat să se constate nulitatea actelor […]

EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR ÎN FORMĂ CALIFICATĂ, ACTE PREMERGĂTOARE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

La 4 februarie 2008 a fost înregistrată la Curtea de Apel Oradea plângerea formulată, în temeiul art. 2781 C. pr. pen., de către petenta L.V. împotriva rezoluţiei nr. 336/P/2007 din 15 noiembrie 2007 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii L.A., procuror şi P.A., avocat.

Petenta a solicitat desfiinţarea rezoluţiei în baza art. 2781 alin. (8) lit. b) C. pr. pen. şi trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale, urmând să fie reaudiaţi făptuitorii sub aspectul tuturor faptelor reclamate, să fie solicitate înscrisurile despre care face vorbire în plângere, să se dispună un control fiscal, să se facă confruntări, să fie audiaţi martorii invocaţi în plângere şi alte persoane conform exigenţelor unei anchete serioase. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE , ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR ÎN FORMĂ CALIFICATĂ, ACTE PREMERGĂTOARE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, LATURA SUBIECTIVA, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea la data de 20 martie 2008 s-a solicitat efectuarea de cercetări penale faţă de autori neidentificaţi, posibil magistraţi procurori, ofiţeri de poliţie judiciară ori experţi care au efectuat urmărirea penală în dosarul nr. 80/P/2005 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dosar care a fost găsit abandonat între actele petiţionarei SC D.H. SRL Satu Mare. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, LATURA SUBIECTIVA, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, COMPLICITATE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

La data de 17 iunie 2008, administratorul SC P.F. SRL Galaţi, U.P., a formulat plângere penală împotriva procurorului G.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, fiind nemulţumit de modul de soluţionare a cauzei penale privind pe M.A., fost director în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Galaţi şi M.C., director judiciar al SC M.R.L. SRL Iaşi şi solicitând tragerea sa la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, COMPLICITATE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, EXECUTOR JUDECĂTORESC, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR , EXERCITARE CU REA-CREDINŢĂ A FUNCŢIEI DEŢINUTE, CUNOAȘTEREA CARACTERULUI VĂDIT NELEGAL AL ACŢIUNILOR, URMĂRIND SAU ACCEPTÂND VĂTĂMAREA INTERESELOR LEGALE ALE UNEI PERSOANE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin rezoluţia nr. 464/P/2009 din 16 decembrie 2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, s-a dispus, în baza art. 10 lit. a) C. pr. pen., neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitoarea D.F.L., executor judecătoresc din cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246 C. pen., art. 215 C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 9 din Legea nr. 241/2005. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, EXECUTOR JUDECĂTORESC, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR , EXERCITARE CU REA-CREDINŢĂ A FUNCŢIEI DEŢINUTE, CUNOAȘTEREA CARACTERULUI VĂDIT NELEGAL AL ACŢIUNILOR, URMĂRIND SAU ACCEPTÂND VĂTĂMAREA INTERESELOR LEGALE ALE UNEI PERSOANE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, MAGISTRAT, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, FAVORIZAREA INFRACTORULUI , NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Ca o garanţie a respectării legalităţii în procesul penal, legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca orice persoană nemulţumită de soluţiile de neurmărire penală dispuse de procuror, să facă plângere împotriva acestora.

În concepţia legiuitorului, poate face o astfel de plângere orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate.

Accesul liber la justiţie este reglementat de legiuitor, iar cel nemulţumit de soluţia dată de procuror se poate adresa judecătorului de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, aşa cum de altfel, a procedat şi petiţionara prin plângerea ce face obiectul verificării în cauza de faţă. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, MAGISTRAT, ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR, FAVORIZAREA INFRACTORULUI , NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, AVOCAT, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, sub nr. 9211/2/2009, la data de 1 octombrie 2009, petiţionarii B.C. şi G.G. au solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 C. pr. pen., admiterea plângerii iniţiale şi desfiinţarea atât a rezoluţiei nr. 1385/II/2/2009, dată la 9 septembrie 2009 de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cât şi a ordonanţei nr. 1331/P/2008 din 30 iulie 2009, dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi pe fond, tragerea la răspundere penală a intimaţilor: I.A., notar public, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 246 C. pen. şi evaziune fiscală prev. de art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; B.M., avocat şi G.D., ambii cercetaţi sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 26 C. pen. raportat la art. 246 C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 26 C. pen. raportat la art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Continue reading EVAZIUNE FISCALA, NOTAR, AVOCAT, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, COMPLICITATE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

Pagina 1 din 212