NATIONALIZARE, DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA INSTANŢĂ, REVENDICARE

Curtea aminteşte că, în Cauza Brumărescu (§§ 59, 63, 65), a concluzionat asupra încălcării art. 6 alin. 1, pe motivul că refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a recunoaşte instanţelor competenţa de a examina litigii privind, ca în prezenta cauză, o revendicare imobiliară, încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie.

În acelaşi timp, în Cauza Vasilescu împotriva României, Curtea a hotărât că faptul de a respinge o cerere de restituire, pe motivul că acţiunea nu ar fi de competenţa instanţelor civile şi că numai un procuror ar fi putut examina respectiva cerere, aduce atingere dreptului de acces la instanţă, în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie (Hotărârea din 22 mai 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-III, p. 1.075-1.076, §§ 39-41). Continue reading NATIONALIZARE, DREPT DE PROPRIETATE, ACCES LA INSTANŢĂ, REVENDICARE