CALITATEA ÎN CARE PARTICIPĂ ÎN PROCESUL PENAL SOCIETATEA DE ASIGURARE. CU PRIVIRE LA APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 54 ALIN. (4) ŞI ALE ART. 57 DIN LEGEA NR. 136/1995 PRIVIND ASIGURĂRILE ŞI REASIGURĂRILE ÎN ROMÂNIA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

Societăţile de asigurare trebuie citate în procesul penal numai în calitate de asigurător, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită, stabilită prin convenţie, care dă dreptul persoanelor păgubite prin producerea accidentelor să pretindă, în baza art. 57 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, despăgubiri atât celor răspunzători de producerea acestora, cât şi direct asigurătorului de răspundere civilă. […]

DAUNE MORALE, SOLIDARITATE, SOCIETATE DE ASIGURĂRI

La data de 6 iunie 2003, SC A.S.I.R.O.M. SA, sucursala Bistriţa Năsăud, a chemat în judecată pe pârâtul, C.C.V., formulând o contestaţie la executarea din dosarul execuţional nr. 162/2002, al executorului judecătoresc, I.E., solicitând anularea actelor de executare îndreptate împotriva sa.

Prin sentinţa civilă nr. 3512 din 11 septembrie 2003, Judecătoria Bistriţa a respins […]