DIN LUCRAREA ”UMOR JUDICIAR – PERLE DE TRIBUNAL” DE FLORIN COSTINIU

Proces de stabilire a paternităţii. Se ia interogatoriul pârâtului. (Pentru cititorii mai puţin familiarizaţi cu cele judiciare, reclamanta pune întrebările prin intermediul Preşedintelui completului, care le citeşte şi consemnează răspunsurile.) În cazul nostru, o venerabilă judecătoare îi atrage atenţia pârâtului să fie atent şi să răspundă scurt la întrebările puse de mama copilului:

– Pârât, […]

FAPTA DE A ACCEPTA, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU SINE SAU PENTRU ALTUL, FOLOASE NECUVENITE

FAPTA DE A ACCEPTA, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU SINE SAU PENTRU ALTUL, FOLOASE NECUVENITE

Titlul V din Partea specială a noului cod penal (Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009) tratează infracţiunile de corupţie şi de serviciu.

[…]

ACTIVITATEA DE LOBBY ÎN ROMÂNIA

Problema reglementarii creditului în valută nu este o inițiativă locală, ci europeană, a arătat Bogdan Olteanu. Potrivit viceguvernatorului, lobby-ul făcut de bănci pentru modificarea Ordonanței nr. 50/2010 a fost transparent și corect. “În toamna lui 2009 noi am organizat o dezbatere la BNR la care au participat mai toate părțile implicate. Consiliul Concurenței, ANPC, băncile […]

CONDAMNĂRILE CU CARACTER POLITIC ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE ASIMILATE ACESTORA, PRONUNŢATE ÎN PERIOADA 6 MARTIE 1945 – 22 DECEMBRIE 1989, DAUNE MORALE

Legea română mai mult a complicat lucrurile decât să le rezolve. Este de datoria unui judecător de a determina liber cuantumul despăgubirilor, și nu a legiuitorului – stabilite în mod suveran de instanță. După `89, un termen limită de 3 ani (după 40 de inechitate) este cel puțin imoral. Vezi Doamne, să nu stăm în instabilitate juridică a proprietății. Ceea ce recunoaște instanța este faptul că legea internă este vagă, neclară, insuficient de accesibilă, este imprecisă şi imprevizibilă. Noţiunea de “legalitate” este grav atinsă. Vechile nedreptăți (ce ar trebui nu doar atenuate, ci înlăturate ) să nu creeze noi violări. […]

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008.

Ulterior, legea a mai fost modificată prin Legea nr. 329/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

EVAZIUNEA FISCALĂ

Puțină istorie.

Infracţiunea de evaziune fiscală a fost reglementată iniţial prin Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, la art. 13 prevăzându-se că “fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au […]

ABUZUL ÎN SERVICIU

Constituie abuz în serviciu contra intereselor persoanelor fapta funcţionarului public (modificat prin Legea nr. 140 din 5 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996), care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod […]

PROCES ECHITABIL, RESPINGEREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 146 ŞI ART. 215 ALIN. 5 DIN CODUL PENAL

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal încalcă dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, principiul legalităţii pedepsei, precum şi dispoziţiile constituţionale referitoare la reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora, deoarece condiţionează încadrarea […]

CONTRAVENTIE, INFRACŢIUNE, NE BIS IN IDEM, PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ , PROCEDURĂ PENALĂ, IDENTITATEA FAPTELOR, ELEMENTE ESENŢIALE COMUNE, NATURA FAPTEI, GRAVITATEA PEDEPSEI

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în cauza Serghei Zolotukhin vs Rusia (cererea nr 14939/03).

Curtea a hotărât în ​​unanimitate că a existat o încălcare a articolului 4 din Protocolul nr 7 (dreptul de nu fi judecat sau pedepsit de două ori) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Cazul se concentrează asupra procedurilor administrative […]

DREPTUL DE PROPRIETATE , REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE, DESPĂGUBIRI ECHITABILE, RESPINGEREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 16 ALIN. (5), (6) ŞI (7) DIN TITLUL VII AL LEGII NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIILE PROPRIETĂŢII ŞI JUSTIŢIEI, PRECUM ŞI UNELE MĂSURI ADIACENTE, PROCEDURILE ADMINISTRATIVE PENTRU ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR, REGIMUL STABILIRII ŞI PLĂŢII DESPĂGUBIRILOR AFERENTE IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV

Prin lege este reglementată procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Curtea Constituțională constată că nu este vorba de limitarea, de […]