LEGEA ARE ÎNTOTDEAUNA DREPTATE

M-am alăturat,   în anul 1982,  micului colectiv redacțional. Erau anii în care doctrina dreptului penal era consolidată după decenii de socialism.  Împreună cu colegii mei încercam să păstrăm o linie decentă și de un pronunțat caracter științific ideilor promovate.  În acele timpuri, accentul  era pus pe apărarea avutului obștesc,  pe coperta interioară a codurilor […]

CONTRAVENȚII

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni.

Titlul VI, reglementa Infracțiunea, iar Capitolul I desemna Clasificarea infracțiunilor. Art. 95 alin. 1 din Codul penal din 17 martie 1936 departaja Infracțiunile ca fiind crime, delicte și contravenții, după specia pedepsei prevăzute de lege, pentru fiecare din ele.

Ulterior,  în Titlul II era reglementată Infracțiunea, Capitolul I conținea Dispoziții […]