CONTRAVENȚII

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni.

Titlul VI, reglementa Infracțiunea, iar Capitolul I desemna Clasificarea infracțiunilor. Art. 95 alin. 1 din Codul penal din 17 martie 1936 departaja Infracțiunile ca fiind crime, delicte și contravenții, după specia pedepsei prevăzute de lege, pentru fiecare din ele.

Ulterior,  în Titlul II era reglementată Infracțiunea, Capitolul I conținea Dispoziții […]