RUSIA

În decembrie 1944, într-o dare de seamă/raport, strategia americană postbelică considera că o caracteristică importantă a noii ordini globale va fi ciocnirea dintre Est și Vest, „însoțită de tulburări sociale, revoluții, războaie civile, războaie comerciale și lupte pentru piețe și pentru resurse naturale și de schimbări radicale în balanța mondială de putere”. Va fi […]

CAPTAȚIA STATULUI, STATUL SUBTERAN

În raportul său din noiembrie 2018[1] , Comisia Europeană  a îndemnat instituțiile-cheie din România să își demonstreze angajamentul ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, care sunt pietre de temelie indispensabile, și să acționeze pentru a restabili capacitatea garanțiilor naționale și a sistemului de control și echilibru de a interveni atunci […]

VALOAREA JURIDICĂ, DE RECOMANDARE, A RAPOARTELOR M. C. V.

„Sunteți pe punctul de a fi tratați ca cetățeni de rangul al doilea de această Uniune Europeană. Treziți-vă!”. Nigel Farage[1]

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un punct de vedere în urma raportului UE privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act […]

PROCES PENAL ECHITABIL

Potrivit art. 6 CEDH, „1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî […] asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. […]

3. Orice acuzat are, în special, dreptul: […]

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 – REPUBLICARE

Adunarea Constituantă

CONSTITUŢIA·

din 21 noiembrie 1991

Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

TITLUL I –  Principii generale

Art. 1 – Statul român

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este […]

PRINCIPIUL EGALITĂȚII ÎN DREPTURI

Principiul egalității în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite (Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). De asemenea, potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituțonale, situațiile în […]

INTERPRETAREA DREPTULUI UNIUNII. CONSECINȚE JURIDICE. PRINCIPIUL SUPREMAȚIEI DREPTUL LA PROTECȚIE JURISDICȚIONALĂ EFECTIVĂ ȘI DREPTUL FUNDAMENTAL LA UN PROCES ECHITABIL. PRINCIPIUL INDEPENDENȚEI JUDECĂTORILOR. DREPTUL LA O INSTANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ CONSTITUITĂ ÎN PREALABIL PRIN LEGE. COMPUNEREA UNEI INSTANȚE ȘI LA ECHILIBRUL DINTRE DREPTUL LA O INSTANȚĂ CONSTITUITĂ PRIN LEGE ȘI PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE

Hotărârea pronunțată în data de 21 decembrie 2021 [1]de Curtea de Justiție a Uniunii Europene  a generat dezbateri în spațiul ipublic cu privire la impactul acesteia asupra Curții Constituționale a României[2].

Anterior,  Prin Decizia nr.685/2018, Curtea Constituțională  s-a pronunțat asupra unui conflict juridic de natură constituțională care a vizat nelegala compunere a Completurilor […]