CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 – REPUBLICARE

Adunarea Constituantă

CONSTITUŢIA·

din 21 noiembrie 1991

Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

TITLUL I –  Principii generale

Art. 1 – Statul român

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este […]

PRINCIPIUL EGALITĂȚII ÎN DREPTURI

Principiul egalității în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite (Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). De asemenea, potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituțonale, situațiile în […]

INTERPRETAREA DREPTULUI UNIUNII. CONSECINȚE JURIDICE. PRINCIPIUL SUPREMAȚIEI DREPTUL LA PROTECȚIE JURISDICȚIONALĂ EFECTIVĂ ȘI DREPTUL FUNDAMENTAL LA UN PROCES ECHITABIL. PRINCIPIUL INDEPENDENȚEI JUDECĂTORILOR. DREPTUL LA O INSTANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ CONSTITUITĂ ÎN PREALABIL PRIN LEGE. COMPUNEREA UNEI INSTANȚE ȘI LA ECHILIBRUL DINTRE DREPTUL LA O INSTANȚĂ CONSTITUITĂ PRIN LEGE ȘI PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE

Hotărârea pronunțată în data de 21 decembrie 2021 [1]de Curtea de Justiție a Uniunii Europene  a generat dezbateri în spațiul ipublic cu privire la impactul acesteia asupra Curții Constituționale a României[2].

Anterior,  Prin Decizia nr.685/2018, Curtea Constituțională  s-a pronunțat asupra unui conflict juridic de natură constituțională care a vizat nelegala compunere a Completurilor […]