DICŢIONAR DE PROCEDURĂ PENALĂ,2022

CUVÎNT ÎNAINTE

Prin Codul de procedură penală în vigoare se înţelege Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,   M.Of. nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse prin această lege; Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,  a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014; codul […]

LEGEA ARE ÎNTOTDEAUNA DREPTATE

M-am alăturat,   în anul 1982,  micului colectiv redacțional. Erau anii în care doctrina dreptului penal era consolidată după decenii de socialism.  Împreună cu colegii mei încercam să păstrăm o linie decentă și de un pronunțat caracter științific ideilor promovate.  În acele timpuri, accentul  era pus pe apărarea avutului obștesc,  pe coperta interioară a codurilor […]

METODE SPECIALE DE SUPRAVEGHERE SAU DE CERCETARE

Comentarii și jurisprudență

Cunoașterea problematicii legate de analiza rwglementărilor privitoare la metodele speciale de supraveghere sau cercetare  nu poate oferi decât o perspectivă limitată asupra fenomenului judiciar actual (autorități, im­plicații politice etc.).

Ne bucurăm dacă punctele de vedere exprimate vor reprezenta un sprijin în activitatea operativ‑curentă sau, cel puțin, un moment de reflecție doctrinară.

[…]