ORDONANȚA de URGENȚĂ nr. 43  din 4 aprilie 2002

privind

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Ordonanța  a fost modificată prin Legea nr.  503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticorupție (M. Of. nr. 523 din 18 iulie 2002) . Ea a fost modificată prin:  Legea nr.  161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a […]