SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ.CONTROL EFECTIV AL ELEMENTELOR CE ȚIN DE LEGALITATEA ÎNREGISTRĂRILOR – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL

Textul art. 139 alin. 2 si 3 C.pr.pen. prevede: „(2)Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind […]