DICȚIONAR DE DREPT PENAL

Dorin Ciuncan

DICȚIONAR  DE  DREPT  PENAL

comentat și adnotat

PARTEA GENERALAart. 1-187Titlul I – Legea penală și limitele ei de aplicareart. 1-14Capitolul I – Principii generaleart. 1-2 Capitolul II – Aplicarea legii penaleart. 3-14 Secțiunea 1 – Aplicarea legii penale în timpart. 3-7 Secțiunea a 2-a – Aplicarea legii penale în spațiuart. 8-14 Titlul II – Infracțiuneaart. 15-52 Capitolul […]

DATE  CONFIDENȚIALE.  DOCUMENTE  SECRETE  ÎN  DOSARUL  PENAL

Cum în dosarul instanței nu pot încăpea documente secrete, Dosarul Confidențial – dacă există așa ceva – nu poate ajunge la completul de judecată desemnat.

Informațiile clasificate, fiind interzis a se discuta la judecata penală, pot constitui un punct de plecare în alcătuirea unor probe pertinente, la îndemâna […]

 INFRACȚIUNEA  DE  ŞANTAJ.    COMPETENTA  DIRECTIEI  NATIONALE ANTICORUPTIE

Articolul 207 reglementează Şantajul ca fiind constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea […]

RĂSPUNDEREA MINISTERIALĂ. ABUZ ÎN SERVICIU

RĂSPUNDEREA PARLAMENTARILOR.    RĂSPUNDEREA MEMBRILOR GUVERNULUI. PROCEDURĂ.  ABUZUL DE PUTERE

 Deputații și senatorii pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului[1], dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor […]

PRINCIPIUL ,,CONTRADICTORIALITĂȚII” . PROBE SECRETE.  DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

Cerința procedurilor de “contradictorialitate” prevăzute de articolul 6 implică oportunitatea de a cunoaște și a comenta la proces observațiile făcute sau dovezile prezentate de cealaltă parte litigantă. Dovydas Vitkauskas Grigoriy Dikov Dovydas Vitkauskas Grigoriy Dikov ,  Respectarea dreptului la un proces echitabil în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului Ghid informativ despre protecția drepturilor […]

FAPTA NU EXISTĂ

FAPTA NU EXISTĂ

Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni  (Art. 14 alin. 1 C. pr. pen.).

 Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită atunci când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune (că există probe din care […]

CORUPȚIE,  CAPTAȚIA STATULUI

și

STATUL PARALEL

În raportul său din noiembrie 2018[1] , Comisia Europeană  a îndemnat instituțiile-cheie din România să își demonstreze angajamentul ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, care sunt pietre de temelie indispensabile, și să acționeze pentru a restabili capacitatea garanțiilor naționale și a sistemului de control și echilibru de […]

james comey

„Cei care conduc prin teamă – la fel ca șeful Cosei Nostra – cer fidelitate personală. Liderilor etici le pasă profund de cei pe care îi conduc și le oferă onestitate și decență, angajament și sacrificiu de sine. Posedă o încredere în sine care naște modestia. Liderii etici își cunosc talentele,  dar se tem […]

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ.CONTROL EFECTIV AL ELEMENTELOR CE ȚIN DE LEGALITATEA ÎNREGISTRĂRILOR – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL

Textul art. 139 alin. 2 si 3 C.pr.pen. prevede: „(2)Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind […]

EXERCITAREA UNUI DREPT RECUNOSCUT DE LEGE SAU ÎN ÎNDEPLINIREA UNEI OBLIGAȚII IMPUSE DE LEGE, CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR ȘI LIMITELOR PREVĂZUTE DE ACEASTA

Art. 301din Codul penal reglementează Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane:(1)Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la […]