CORUPȚIE,  CAPTAȚIA STATULUI

și

STATUL PARALEL

În raportul său din noiembrie 2018[1] , Comisia Europeană  a îndemnat instituțiile-cheie din România să își demonstreze angajamentul ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, care sunt pietre de temelie indispensabile, și să acționeze pentru a restabili capacitatea garanțiilor naționale și a sistemului de control și echilibru de […]

james comey

„Cei care conduc prin teamă – la fel ca șeful Cosei Nostra – cer fidelitate personală. Liderilor etici le pasă profund de cei pe care îi conduc și le oferă onestitate și decență, angajament și sacrificiu de sine. Posedă o încredere în sine care naște modestia. Liderii etici își cunosc talentele,  dar se tem […]

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ.CONTROL EFECTIV AL ELEMENTELOR CE ȚIN DE LEGALITATEA ÎNREGISTRĂRILOR – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL

Textul art. 139 alin. 2 si 3 C.pr.pen. prevede: „(2)Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind […]

EXERCITAREA UNUI DREPT RECUNOSCUT DE LEGE SAU ÎN ÎNDEPLINIREA UNEI OBLIGAȚII IMPUSE DE LEGE, CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR ȘI LIMITELOR PREVĂZUTE DE ACEASTA

Art. 301din Codul penal reglementează Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane:(1)Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la […]

ORDONANȚA de URGENȚĂ nr. 43  din 4 aprilie 2002

privind

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Ordonanța  a fost modificată prin Legea nr.  503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticorupție (M. Of. nr. 523 din 18 iulie 2002) . Ea a fost modificată prin:  Legea nr.  161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a […]

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

A

ABATERILE JUDICIARE privesc neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat întârzieri în desfăşurarea procesului penal;  neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare a citaţiilor […]

CODUL PENAL

A

ABANDONUL DE FAMILIE   Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, […]

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI ADNOTAT ȘI COMENTAT

     

;

A

ABANDONUL DE FAMILIE   Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; neplata, cu rea-credință, […]

PRINCIPIUL UNICITĂȚII, IMPARȚIALITĂȚII ȘI AL EGALITĂȚII JUSTIȚIEI PENTRU TOȚI . PROBE SECRETE ÎN PROCESUL PENAL

Sistemul juridic al unei țări trebuie să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, inclusiv dreptul la un proces echitabil și la apărare. În acest sens, țările care respectă principiile dreptului internațional și al Uniunii Europene, precum și alte tratate internaționale, nu permit utilizarea probelor secrete în procesul penal, deoarece aceasta ar încălca […]

TENTATIVA DE SINUCIDERE

TENTATIVA  DE  SINUCIDERE

„D. N. A . nu este competentă să cerceteze tentativa de suicid  [. ..] dar știam că oricine se opune. . .  executării pedepsei poate fi acuzat de zădărnicirea executării pedepsei,  adică de favorizarea infractorului.” D. Morar,  Putea să fie altcumva, Humanitas,  2022,  p 489

DNA l-a trimis în judecată pe […]