ANULAREA UNOR PROTOCOALE

Poate că nu îl iubesc pe Big Brother, dar ei știu că, de-acum, face parte din familie.

   Tim Weiner[1] 

Colaborarea dintre S.R.I.  și sistemul judiciar a fost reglementată în diverse acte legislative, care erau în vigoare înainte de aderarea României la UE și care stipulau o separare strictă a rolului […]

BENEFICIUL REDUCERII LIMITELOR PEDEPSELOR APLICABILE. FLAGRANT.  PRINCIPIUL LOIALITĂŢII ADMINISTRĂRII PROBELOR

BENEFICIUL REDUCERII LIMITELOR PEDEPSELOR APLICABILE. FLAGRANT.  PRINCIPIUL LOIALITĂŢII ADMINISTRĂRII PROBELOR

Persoana care a comis una dintre infracţiunile în competenţa D.N.A. , iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de […]

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORILOR. SUSPENDARE DIN FUNCȚIE

În apărarea independenței, imparțialității și a reputației profesionale,   Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2022, a soluționat 3 sesizări având ca obiect apărarea reputației profesionale și/sau a independenței și imparțialității judecătorilor. A fost pronunțată o hotărâre de admitere și 2 hotărâri de respingere a sesizării, astfel:

1. Prin Hotărârea nr. […]

OBLIGAȚIILE VAMALE ÎN CAZUL EFECTUĂRII DE OPERAȚIUNI ILEGALE DE IMPORT

Potrivit art. 88 din Legea nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României[1], călătorii și alte persoane fizice cu domiciliul în țară sau în străinătate pot introduce și scoate din țară bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însoțesc, fără a fi supuși taxelor vamale, în condițiile și în limitele […]

BANCRUTA FRAUDULOASA

BANCRUTA FRAUDULOASĂ

Potrivit art. 17[1] din Legea nr. 78/2000, sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție, cu infracțiunile asimilate acestora sau cu infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, printre altele, infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite […]

DICȚIONAR DE DREPT PENAL

Dorin Ciuncan

DICȚIONAR  DE  DREPT  PENAL

comentat și adnotat

PARTEA GENERALAart. 1-187Titlul I – Legea penală și limitele ei de aplicareart. 1-14Capitolul I – Principii generaleart. 1-2 Capitolul II – Aplicarea legii penaleart. 3-14 Secțiunea 1 – Aplicarea legii penale în timpart. 3-7 Secțiunea a 2-a – Aplicarea legii penale în spațiuart. 8-14 Titlul II – Infracțiuneaart. 15-52 Capitolul […]

DATE  CONFIDENȚIALE.  DOCUMENTE  SECRETE  ÎN  DOSARUL  PENAL

Cum în dosarul instanței nu pot încăpea documente secrete, Dosarul Confidențial – dacă există așa ceva – nu poate ajunge la completul de judecată desemnat.

Informațiile clasificate, fiind interzis a se discuta la judecata penală, pot constitui un punct de plecare în alcătuirea unor probe pertinente, la îndemâna […]

 INFRACȚIUNEA  DE  ŞANTAJ.    COMPETENTA  DIRECTIEI  NATIONALE ANTICORUPTIE

Articolul 207 reglementează Şantajul ca fiind constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea […]

RĂSPUNDEREA MINISTERIALĂ. ABUZ ÎN SERVICIU

RĂSPUNDEREA PARLAMENTARILOR.    RĂSPUNDEREA MEMBRILOR GUVERNULUI. PROCEDURĂ.  ABUZUL DE PUTERE

 Deputații și senatorii pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului[1], dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor […]

PRINCIPIUL ,,CONTRADICTORIALITĂȚII” . PROBE SECRETE.  DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

Cerința procedurilor de “contradictorialitate” prevăzute de articolul 6 implică oportunitatea de a cunoaște și a comenta la proces observațiile făcute sau dovezile prezentate de cealaltă parte litigantă. Dovydas Vitkauskas Grigoriy Dikov Dovydas Vitkauskas Grigoriy Dikov ,  Respectarea dreptului la un proces echitabil în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului Ghid informativ despre protecția drepturilor […]