BIBLIOGRAFIE

 • Adler, Freda, ş.a., Criminology, Mc-Graw-Hill, N.Y., 1995;
 • Alexandrescu, Alecu, Drept maritim, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A., Constanţa, 2003;
 • E. Antonescu, Falimentul, 1927, ed.II, 1931;
 • George Antoniu, Costică Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Gheoghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Viorel Pașca, Ovidiu Predescu, Explicații preliminare ale noului cod penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti,2010;
 • M. Apetrei, Înregistrările audio sau video – mijloace de probă în procesul penal,  „R.D.P.” nr. 3/1998, p. 94;
 • Jörg Arnold, Interceptarea convorbirilor, în “Revue de science criminnelle et de droit pénal comparé” nr. 2/1999;
 • T.  Avrigeanu, Examen critic, în  G.  Antoniu ş.  a.  , „Reforma legislaţiei penale”, Editura Academiei, Bucureşti, 2003;
 • Flavius Baias, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, vol. I, ediţia a II-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002 ;
 • C. Balaban, Bancruta frauduloasă. Controverse, în „R.D.P ” nr. 4/2002 ;
 • I. Băcanu, Inovaţiile Legii nr. 64/1995, pr. procedura reorganizării şi lichidării judiciare, în „Rev.dr.com.” nr. 1/1996;
 • G.S.Barbu,A.Șerban,Drept execuțional penal,Editura AllBeck,Bucureşti,2005;
 • Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului , ed.a 5-a ,2005, IRDO,Bucureşti;
 • Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
 • Corneliu Bîrsan,Convenția europeană a drepturilor omului,Comentariu pe articole,Editura AllBeck,Bucureşti,2005;
 • Corneliu Bîrsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997;
 • Gh. Bocşan, Informatica şi libertăţile individuale, „Revista juridică” 14/1999, p.6;
 • I. Bodea , Infractiuni prevazute în legi speciale. Societati comerciale, proprietate intelectuala, protectia mediului, Editura  Hamangiu, Bucureşti,2011;
 • Camelia Bogdan, Infractiunea de spălare a banilor. Infractiuni conexe, în ”R.D.P.” nr. 4/2010;
 • Al. Boroi, Mirela Gorunescu, I. –A.  Barbu, Drept penal al afacerilor,  ed. 5, Editura  C. H. Beck, 2011;
 • Traian Cornel Briciu, Măsurile asigurătorii în procesul civil,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2008;
 • F. G.  Bucur, Ocrotirea penala a intereselor financiare ale Comunitatilor Europene în ”R.D.P.” 1/ 2010;
 • O. Căpăţână, Societăţile comerciale, ed. a II-a, Editura Lumina Lex, 1996;
 • Stanciu D. Cărpenaru Drept comercial român, Ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
 • Harry Cendrowski, James P. Martin ,  Louis W. Petro, The Handbook of Fraud Deterrence , 2007;
 • Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000 ;
 • Eugen Chelaru, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 comentată şi adnotată, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • Viorel Mihai Ciobanu,    Curtea Constituţională – garant al supremaţiei Constituţiei, putere legiuitoare sau expert parlamentar?,   în “Revista de drept privat” nr. 3/2009;
 • D. Ciuncan, Actele încheiate de ORDA, în ”Revista de drept penal”nr. 2/1996, pp. 41 sqq. ; ”Revista de drept comercial”nr. 4/1997, pp. 66 sqq.  ;
 • D. Ciuncan, Autorizarea judiciară a înregistrărilor audio şi video, „Pro lege” nr. 2/1998, p. 30 şi P.C.A. Bucureşti, „Buletin” nr. 1/1998, p.  7;
 • D. Ciuncan,  Legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină anticorupţie, Supliment „Buletin documentar” P. N. A. ;
 • D. Ciuncan, A. Niculiţă, Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în Legea nr. 78/2000, supliment P.N.A. „Buletin documentar”,  august 2004, p. 23 sqq. ;
 • D. Ciuncan, Cauzele care generează şi condiţiile care favorizează corupţia, rezultate din activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în  Ministerul Public,  „Pro lege” nr. 1/2007 (partea I) şi „Pro lege” nr. 2/2007 (partea II);
 • D. Ciuncan, Consecinţele penale ale neînregistrarilor contabile, în „Dreptul” nr. 3/1996  ;
 • D. Ciuncan, Forma de vinovăţie necesară pentru realizarea laturii subiective în cazul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în „Pro lege”nr. 2/1999 ;
 • D. Ciuncan, Jurisprudenţă şi doctrină penală în materia corupţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Editura Universul juridic, 2009 ;
 • D.Ciuncan, Bancruta frauduloasă, „R.D.P.” nr. 3/2000;
 • D. Ciuncan, Înstrăinarea bunului gajat, în „R.D.P.” nr. 4/1995;
 • D. Ciuncan, I, C. Turianu, II, Discuţii în legătură cu condiţiile în care procurorul competent poate autoriza o înregistrare audio-video, „Dreptul” nr. 1/2002;
 • Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart;
 • N. Conea, Gr.Theodoru, O propunere de lege ferenda în legătură cu luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, „Revista română de drept” nr. 10/1976 ;
 • Mircea N. Costin, Mircea C. Costin, Dicţionar de drept civil, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • Valerian Cioclei, Critica rațiunii penale Studii de criminologie juridică și drept penal,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2009;
 • Ciuncan, Dorin, Jurisprudenţă şi doctrină penală în materia corupţiei, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2004;
 • Ciuncan, Dorin, Niculiță Aurelian, Preda Florin, Lexicon multidisciplinar plurilingv, Supliment “Buletin Documentar”, 2006;
 • Doru Ioan Cristescu, Interceptarea comunicărilor, înregistrărilor audio-video, filmărilor şi fotografierilor, „Pro lege” nr. 2/2001, p.26;
 • Cucu, Ştefan, Dicţionar explicativ de drept roman, Editura M. Duţescu, f.a.;
 • F. Deak, S. Cărpenaru, Drept civil, Bucureşti, 1983;
 • Horia Diaconescu, Studii juridice, Editura ALL BECK,Bucureşti ;
 • Adrian Dobre , Aspecte generale privind proprietatea si scurt istoric al proprietatii,  Juridice. ro 23 September 2011;
 • V. Dobrinoiu, N. Conea, Drept penal român – partea specială, vol. II, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 2000, p. 95;
 • Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 ;
 • V. Donciu (I), D. Ciuncan (II), Fals. Determinarea sferei noţiunii de „înscrisuri oficiale”. Producerea de consecinţe juridice, în „Revista romană de drept” nr. 6/1988;
 • V. Dongoroz,  (colectiv) Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • V. Dongoroz,  Curs de drept penal,  Editura cursurilor litografiate,  Bucureşti,  1941 ;
 • V. Dongoroz, Infracţiuni contra avutului personal sau particular, în „Explicaţii teoretice…” vol. III;
 • V. Dongoroz, Infracţiuni de fals, în «Explicaţii teoretice ale Codului penal roman», Partea specială, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • V. Dongoroz, ş.a., Noul Cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior, prezentare comparată, Bucureşti, 1969 ;
 • V. Dongoroz, Despre traficul de influență,  ”Curierul judiciar” nr. 4/1922;
 • Horatius Dumbravă, Statul de drept, democraţia şi independenţa procurorilor, în “Ziua” nr. 4055 , 9 octombrie 2007 ;
 • I. Dumitru, Semnificaţia termenului de “convorbiri” cuprins în art.911 din Codul de procedură penală,  în „Dreptul”nr.1/1998, 87;
 • Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Pasca, Manual de drept penal. Partea speciala. În conformitate cu noul Cod penal. Vol. 2 , Editura  Universul Juridic, Bucureşti,2011;
 • C. Duvac, în Gh. Diaconescu, ”Tratat de drept penal”, Parte specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti,2009;
 • Ronald Dworkin, Drepturile la modul serios, CEU Press, Editura ARC, 1998;
 • V. Dabu, Dreptul afacerilor comerciale ;
 • V. Dabu,   Primirea de foloase necuvenite. Dezincriminare , în ”R.D.P.” nr.  3/2010 ;
 • V. Dabu, R.  Borza, Traficul de influentă în noul Cod penal, în ”Revista română de drept penal” nr. 2/2011, p.58 ;
 • Gh. Dărîngă, D. Lucinescu, în Codul penal, comentat și adnotat, Partea specială, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Dersian, Emil, ş.a., Dicţionar de termeni juridici uzuali, Editura Alex, Bucureşti, 1996;
 • Docte, Le, Edgard, Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues, Maarten Kluwer`s, Antwerpen, 1982;
 • Vintilă Dongoroz,ș.a., Explicații teoretice ale Codului penal român,Ed.a II-a,Editura Academiei Române,Editura AllBeck,Bucureşti,2003;
 • Dworkin, Ronald, Drepturile la modul serios, Editura ARC,1998;
 • Radu Economu (lucrare îngrijită şi comentată), Legislaţia privatizării, Editura Lumina lex,  Bucureşti, 1993;
 • M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • Sorin Fusea ,D. Ciuncan, Privalizarea în România, Editura Universul juridic,Bucureşti, 2008:
 • Sorin Fusea , Vilele de la RA-APPS și negocierea directa, în www. Juridice.ro/ ;
 • Sorin Fusea,  Participarea consorţiilor la privatizare, în www. Juridice.ro/ ;
 • Carmen Gâlcă, Sechestrul asigurător şi posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, în P.N.A., „Buletin documentar” nr. 1/2004 ;
 • Gabriela Ghiță , Inregistrarile SRI folosite în procesele penale nu sunt probe legale , în “Ziua veche”,  22 aprilie 2010;
 • N. Giurgiu, Infracţiunea, Editura Gama, Iaşi, 1994;
 • N.  Giurgiu, Opinii critice privind noul Cod penal – Partea generală, ”R.D.P.” nr. 4/2010;
 • Aneta Grigorovici, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Nicolae Grofu, Unele consideratii privind durata măsurii retinerii. Repere europene , în ”R.D.P.”  nr. 1/2011, p.143 ;
 • Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
 • Cătălin Filisan, Consideraţii cu referire la temeiul de drept al emiterii de către procuror a mandatului în vederea interceptării convorbirilor telefonice, „Dreptul” nr.11/2001, p.149;
 • Constantin Hamangiu,Codul civil adnotat,AllBeck,Bucureşti,1999 sqq;
 • Constantin Hamangiu, Ion Rosetti-Bălănescu, Alexandru Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2002 ;
 • Hanga,Vl., Adagii juridice latineşti, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2003;
 • J.Hellman, D. Kaufmann, La captation de l’État dans les économies en transition: un défi à relever, în „Finance and Development”, FMI , septembrie 2001 ;
 • J.Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, Beyond the ‘Grabbing Hand’ of Government in Transition: Facing Up to ‘State Capture’ by the Corporate Sector, în „Transition”, août 2000;
 • J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, M. Schankerman, Measuring Governance, Corruption, and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies, în „World Bank Policy Research Working Paper 2312”, aprilie 2000 ;
 • J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies, în World Bank Policy Research Working Paper 2444, septembre 2000;
 • E.Heroveanu, Principiile procedurii judiciare, vol.II, Bucureşti, 1932;
 • Nicoleta  Iliescu,  în „Explicaţii . . . ” vol I,  Editura Academiei,  Bucureşti, 1969;
 • I. Ionescu Dolj, în Codul penal Carol al II-lea adnotat, Socec, 1937;
 • Gh.  Ivan, Bancruta – o infractiune specifică mediului de afaceri ”R.D.P.” nr. 2/2010 ;
 • Wilfrid Jeandidier, Droit penal des affaires, 5e edition,  Dalloz, 2003;
 • N. Jidovu, Drept procesual penal;
 • Jinga, Ion , Popescu, Andrei, Dictionar de termeni comunitari,f.a.;
 • Anca Jurma, Bancruta frauduloasă. Contribuţii, „R.D.P.” nr. 4/2000;
 • S. Kahane,  Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român, ”,  vol. IV,  Partea specială,  de V. Dongoroz ş. a. ,  Editura Academiei,  Bucureşti,  1972;
 • Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Editura Antaios, 1999, cu note Rodica Croitoru;
 • Al-Kawadri, Lamya Diana , Scoaterea de droguri din tară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infractiuni? în ”R.D.P.” 3/2010  ;
 • Kelsen, Hans, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, Bucuresti, 2000;
 • Laura Codruța Lascu, Corupția și crima organizată, Alma Mater, 2002;
 • Laura-Codruţa Lascu, Autorizarea accesului la sistemele de telecomunicaţii sau informatice, „Dreptul”nr.1 /2003, 182;
 • O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Partea specială, ed. a IV-a, Şansa, 2001 ;
 • D. Lucinescu în Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială, vol. I;
 • Dan Lupascu , Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală, Editura  Universul Juridic, 2011 ;
 • Marian, Barbu, Dicţionar de citate şi locuţiuni străine, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1973;
 • Mona Lisa Belu Magdo, Incapacităţi de plată, în „Rev.dr.com.” nr. 4/1996;
 • Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Pierre-Yves Gautier, Contractele speciale, Wolters Kluwer,  Romania, 2007;
 • Vincenzo Manzini, Tratatto di diritto procesuale penale, ed. a VII-a, Torino, 1968, vol. IV;
 • Cătălin Marinescu, Răspunderea penală a persoanei juridice. De la teorie la practică, Editura  Universul Juridic,Bucureşti, 2011 ;
 • I. Marty, La relation de cause à effect comme condition de la responsabilité civile. Etude comparativedes conceptions allemandes, anglaises et francaises, în „Revue trimestriale de droit civil” 1932;
 • I. Marty, P. Raymond, Les obligations, vol. II, nr. 1000;
 • Gh. Mateuţ, Înregistrările audio sau video în probaţiunea penală, „Dreptul” nr. 8/1997,70;
 • Dumitru Mărgulescu (coordonator), Analiza economoco-financiară a societăţilor comerciale, „Tribuna economică”supliment 1994;
 • Carmen-Mariana Mihalache, Răspunderea penală a funcționarului public , Editura Hamangiu, Bucureşti,2010;
 • C. Mitrache, Comentariu, în „Practica judiciară penală”, voI. III;
 • Theodor Mrejeru, Mijloace juridice de apărare a dreptului de proprietate în România în ,,Studii de Drept Românesc’’ nr. 1-2/2002, p. 69-79;
 • I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României – comentariu pe articole,  Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Ioan Neagu,  Drept procesual penal, Tratat, Editura Global Lex, 2002;
 • A. Niculiţă, D. Ciuncan,  Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în Legea nr. 78/2000, supliment P.N.A. „Buletin documentar”,  august 2004 ;
 • Marcur Olson,  Economics Focus , Out of anarchy, the Economist , 19th February 2000, de asemenea, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1st ed. 1965, 2nd ed. 1971 , The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, 1982;
 • Constantin Oprişan, Regimul general al proprietăţii în România în ,,Studii de Drept Românesc” nr. 1/1995, p. 5-35;
 • Adrian Petre,Cătălin Grigoraș, Înregistrările audio și audio-video,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2010;
 • I.  Papadopolu, în C. Rătescu, Codul penal adnotat, vol. II, 1937;
 • Ilie Pascu, Petre Buneci, Noul Cod penal. Partea generala și Codul penal. Partea generala în vigoare, ed. a II-a revăzută și adăugită , Editura  Universul Juridic, 2011;
 • V. Papadopol, Infracţiuni cu conţinuturi alternative, „R.R.D.” nr. 8/1967 ;
 • V. Papadopol, Comentariu, în „Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială, vol. II. de T. Vasiliu ş.a., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 ;
 • Viorel Pasca , Curs de drept penal. Partea generala. în conformitate cu noul Cod penal, Vol. I, Editura  Universul Juridic, Bucureşti,2011;
 • Viorel Paşca, Infracţiunea de bancrută, în „Dreptul” nr. 6/1995 şi în PCA Timişoara, „Revista juridică” nr.4/1995 ;
 • Dan Pavel, De ce ne trebuie grupuri de interese?, ”Ziua”24 octombrie 2005;
 • C. Pasti, Corupţia – dezbatere şi realitate în „Sfera politicii” nr. 106/2004;
 • Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Dreptul de proprietate, vol. I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
 • Cristian Pârvulescu, Structurile de putere – ţintă grupurilor oculte, în revista „22”, anul XIV (806) (16 august -22 august 2005);
 • Dragoş Pătroi, Sursele de risc de fraudă şi corupţie în activitatea de achiziţii publice, în „Revista finanţe publice şi contabilitate”, nr. 11 – 12/2006, p. 30 sqq.;
 • Liviu Pop, Liviu-Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 ;
 • Popescu-Brăila, Tudor R., Drept civil, Bucureşti, 1993;
 • Liviu Popescu, Înregistrările audio-video, „Pro lege” nr. 3/2001, p. 12;
 • C.L. Popescu, Judecătorul sindic, „Rev.dr.com.” nr. 6/1995;
 • Traian Pop,  în „Codul penal comentat”,  1937,  vol I;
 • Eugenia Popa, Acţiunea în revendicare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998  ;
 • Tudor R. Popescu – Brăila, Drept civil, Bucureşti, 1993;
 • T.  R. Popescu, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968;
 • Carmen Preda, Infracţiunea de bancrută frauduloasă. Consideraţii generale , PCA Timişoara Revista juridică, 15/2000;
 • Renucci, Jean-François, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, 2009;
 • John Rawls,  A Theory of Justice (O teorie a justiției), Harvard University Press, 1971;
 • Ştefan Rădeanu,  Derapajele privatizării , „Curierul Naţional”, nr. 3893 din 2 decembrie 2003;
 • Jean Francois Renucci,  Tratat de drept european al drepturilor omului,  Editura Hamangiu, 2009;
 • Olimpiu-Aurelian Sabau-Pop, Coruptia și combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Editura  Universul Juridic, 2011;
 • Radu Săvoiu, Unele aspecte privitoare la infracţiunea de bancrută frauduloasă, în „Dreptul” nr. 3/2006 ;
 • Sonia Cristina Stan,Manipularea prin presă,Humanitas,2003;
 • Dragoş Alexanndru Sitaru, Drept comercial internaţional, Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti;
 • Rodica Mihaela Stănoiu,  Infracţiuni contra autorităţii, în „Explicaţii teoretice. . ” de V. Dongoroz ş. a. , vol. III ;
 • Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din Bucureşti, 1980 ;
 • O.A. Stoica, Drept penal – partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976 ;
 • Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, Humanitas, 2004;
 • F.  Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generala. Vol. I, Editura C. H. Beck,Bucureşti,;
 • Nelson D. Schwartz, U.S. Is Set to Sue a Dozen Big Banks Over Mortgages, ”The New York Times”,  September 1, 2011;
 • Cristina Şandru, Interceptarea convorbirilor telefonice în jurisprudenţa organelor de la Strasbourg , în “Revista română de drepturile omului” în 6-7/1994;
 • Şerbănescu, Monica, Botoş Ilie, Zamfir Dumitru, Law&Crime.Net, Tritonic, Bucureşti, 2003;
 • Ştef, Felicia, Dicţionar de expresii juridice latine, Oscar Print, Bucureşti, 1995;
 • Iancu Tanasescu,Tratat de stiinte penale,  Vol. 1, Drept Penal , Editura  Sitech, 2010;
 • Elidor Tanislav, Dreptul la intimitate, Editura Eminescu, Bucureşti,1997;
 • Mihaela Tăbârcă, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Rosetti,Bucureşti, ;
 • Gr. Gr. Theodoru, Teoria și practica recursului penal, Editura  Junimea, Iași, 2002;
 • Grigore Theodoru, Drept procesual penal, partea generală, Editura Cugetarea, Iaşi, 1996 ;
 • Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2007;
 • Gr. Theodoru, Recursul părţii civile. Înlăturarea provocării. Eroare gravă de fapt.   Reactualizarea despăgubirilor civile, „R.D.P.” nr. 3/1995 ;
 • Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. 2, Editura All Beck, Bucureşti,2004 ;
 • I. Träger, Der Kausalbegriff im Straff und Zivilrecht, ed. a II-a, 1929;
 • I. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO, ”R.D.P.” nr. 2/2010;
 • T. Turcu, Întârzierea plăţii, insolvenţa comercială şi insolvabilitatea, în „Rev.dr.com.” nr.  5/1996 ;
 • T. Turcu, Reorganizarea şi lichidarea judiciară;
 • Tomulescu, C. Şt., Limba latină pentru facultăţile de ştiinţe juridice, Bucureşti, 1958;
 • Ovidiu Ungureanu, Drepturi reale. Curs practic, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;
 • G. Ungureanu, Mirela Gorunescu, Infracţiunea de bancrută simplă reglementată de Legea nr. 85/1986 privind procedura insolvenţei, în „Dreptul” 4/2006;
 • Ioana Vasiu, Unele aspecte de procedură penală privind mediul informatizat,  „R.D.P.” 1/2001, p.41;
 • Marin Voicu, Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 21-25;
 • Vasiu Ioana, Vasiu, Lucian, Informatică juridică şi drept informatic, Editura Albastră, 1999;
 • Laura Vlăducă, Măsuri asigurătorii,Culegere de practică judiciară,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2007;
 • Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993;
 • Mihai Zarafu, Bancruta frauduloasă, infracţiune din domeniul afacerilor, în „R.D.P.” nr. 2/2001;
 • I. Zinveliu, Contractele civile, instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978;
 • S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Drept procesual civil, vol.II;
 • Cristine van den Wyngaert, C. Gane, H.H. Kuhne, F.M. Cauley, Criminal procedure systems in the European Community, Butterworths, London, Brussels, Dublin, Edinburgh, 1993;
 • Daron Agemoglu, James A.Robinson, De ce eșuează națiunile Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei, Litera, 2016;

Lucrări privind captația statului: J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence în  Transition Economies, în World Bank Policy Research Working Paper. 2444, septembre 2000; L. Moreno Ocampo, State Capture: Who Represents the Poor?, în „WBI Development Outreach”, 2001; J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann Beyond the ‘Grabbing Hand’ of Government în  Transition: Facing Up to ‘State Capture’ by the Corporate Sector, în „Transition”, août 2000; J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, M. Schankerman, Measuring Governance, Corruption, and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment în  Transition Economies, în „World Bank Policy Research Working Paper 2312”, aprilie 2000; Bancă de date privind captația statului, la adresa BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey) sau www.worldbank.org. Marcur Olson, Economics Focus, Out of anarchy, the Economist, 19th February 2000, de asemenea, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1st ed.  1965, 2nd ed. 1971, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, 1982

– G. Antoniu, Comentariu, în “Codul penal comentat și adnotat”, Partea generală, Editura Științifică, 1972;

– George Antoniu,  Elementul material din norma de incriminare,  “Revista de drept penal” nr. 2/1999, p. 9;

– George Antoniu,  Reflecții asupra normei penale,  „Revista de drept penal” nr.3/2004, p.9;

– George Antoniu,  Reforma penală și constituția,  „Revista de drept penal” nr. 1/1996, p.17.

– George Antoniu,  Tipicitate și antijuridicitate,  „Revista de drept penal” nr. 4/1997,p. 15;

– George Antoniu, Reforma penală și sistematizarea dispozițiilor penale,  „Revista de drept penal” nr. 4/1997, p. 9;.

– George Antoniu, Aplicarea legii penale în timp și spațiu, „Revista de drept penal” nr.4/2001-, p. 9;

– M. Apetrei, Procedura urgentă de urmărire pentru unele infracţiuni de corupţie, „Anale”, Acad. Poliţie Al.I. Cuza, 1994, p.42;

– V. Atanasiu, L. Bănărescu, P. Pandrea, Procedura penală regele Carol II,  Ed. Spor, 1939;

– Marius Avram, Când politicienii români se inspiră din Viktor Orban și Kaczynski, e greu de susținut linia prooccidentală, interviu cu Cristian Pîrvulescu,  „Sinteza” nr. 49/2018;

-Tudor Avrigeanu,  Reflecții asupra valorii sociale ca obiect al ocrotirii penale,  „Revista de drept penal” nr. 3/1997, p. 68;

-Tudor Avrigeanu, Implicații sistematice ale conceptului de „raport juridic penal”.  „Revista de drept penal” nr. 3/2004, p. 83;

– D. Banciu, S. Rădulescu, V. Teodorescu, Tendințe actuale ale crimei și crimi­nalității în România, Ed. Lumina Lex, București, 2002;

– P. Bădică, Provocări privind Comunitatea Națională de Informații modernă. Repere privind definirea strategiei de sharing, în „Revista Română de Studii de Intelligence” nr. 9 din iunie 2013;

– Lidia Barac, Câteva considerații relative la infracțiunea de abuz în serviciu, 6 iunie 2016, http://www.juridice.ro

– Constantin Barbu, Aplicarea legii penale în spațiu și timp, Ed.  Stiințifică, 1972;

– Constantin Barbu, Înțelesul legii penale, când ne referim la aplicarea ei în timp, în „Rev. jur. a Olteniei” nr. 1-2/1996, p. 25;

– C. Beccaria, Despre infracțiuni și pedepse, Ed. Rosetti, București, 2001;

– Marie Bénilde, Parlamentari francezi și europeni sub presiune, Când lobby‑urile (des)fac legile, în „Le monde diplomatique” nr. 17/2007;

– V. Berger, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ed. a 5‑a, în limba română, Ed. IRDO, București, 2005;

– Lavinia Betea,  Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist,  ed. a IV-a,  revizuită,  Curtea Veche,  2018;

– A. Blandiana, Fals tratat de manipulare, Ed. Humanitas, București, 2013;

– Gh. Bocșan, Informatica și libertățile individuale, în Revista juridică nr. 14/1999;

– Georgina Bodoroncea, Conferințele Noul Cod Penal, Consiliul Superior al Magistraturii ,  Institutul Național al Magistraturii,  ianuarie-februarie 2014;

– S. Bogdan (coord.), D.A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea specială, Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 2014;

– L. Boia, De ce este România altfel, Ed. Humanitas, București, 2012;

– D. Botez, Dacă agravanta prevăzută de art. 75 lit. a C.pen., poate fi Aplicată inculpaţilor trimişi în judecată şi pentru infracţiunea prevăzută în art. 323 C.pen, „Dreptul” nr. 4/1999, 111;

– László Bruszt, David Stark,    Traiectorii postsocialiste,  Transformarea politicii și a proprietății în Europa Centrală și de Est,  Ed. Ziua,  2002;

– A. Bosovcki, Administrația publică din România între europenizare și rezistență la schimbare, în „Sfera Politicii” nr. 131‑132/2012;

– G.W. Bush, Momente de decizie, București, Ed. Pandora Publishing, 2012;

– Gh. Burlacu, D. Pătroi, Criminalitatea economico‑financiară, între național și transfrontalier, Ed. Paralela 45, Pitești, 2005;

– Constantin Butiuc ,  Conceptul de „lege penală”, „Revista de drept penal” nr.2/2003 p.51;

-Versavia Brutaru, Sorin Corlățeanu ,  Legea mai favorabilă.,  „Revista de drept penal” nr.2/2004, p. 99;

– Șerban Cekez,  Grupurile de interese și politicile publice,  Polirom,  2010;

– Rodica Chelaru, Arta diversiunii, în „Sfera politicii” nr. 39, iunie 1996;

– Noam Chomsky,  Intervenții,  Ed. Vellant,  2017;

– Dorin Ciuncan, Anticorupția în mediul de afaceri– conflictul (de interese) de natură constituțională , Ed.Universul Juridic,2017;

– Dorin Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Legea nr. 78/2000 ,  ed. a III-a,  revăzută și adăugită,    Universul  Juridic, 2017;

– Dorin Ciuncan, Corupția în spațiul public, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

– Dorin  Ciuncan, Corupție și politică, cronică de jurisprudență penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014;

– Dorin Ciuncan, Dreptul penal al afacerilor, probleme teoretice,  aspecte practice,  Ed. Universul Juridic,  2012;

– D. Ciuncan, Dicționar de procedură penală, Universul Juridic, București, 2015;

– Dorin Ciuncan, Dreptul inter-temporal și controlul constituționalității legii, „Pro lege” nr. 1/1994, p. 248;

– Dorin Ciuncan, Competenţa procurorului specializat în combaterea corupţiei, „Dreptul” nr. 1/2001, p.154;

–  Dorin Ciuncan, Legea penală mai favorabilă,  „Revista de drept penal”  nr. 3/1997,56;

– Dorin Ciuncan, Furt calificat. Legea mai favorabilă, „Revista de drept penal” nr. 2/2002, p. 142;

Dorin Ciuncan, CorupţieDreptul nr. 2/1996, p.190;

  – Dorin Ciuncan ,  Trecerea frauduloasă a frontierei. Tentativă. pluralitate constituită şi pluritate ocazională. Grup,  în „Dreptul” nr. 8/1997, 115;

– Dorin Ciuncan, Hotărârile sunt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunțării lor, în „Revista juridică”, Timișoara, nr. 9/1996, p.23;

– Dorin Ciuncan, Problema aplicării legii mai favorabile în cazul situațiilor tranzitorii în succesiunea legilor penale privind liberarea condiționată, „Pro lege” nr. 4/2000, 265;

– Dorin Ciuncan ,  Reflecții privind aplicarea legii penale mai favorabile,  „Revista de drept penal” nr. 3/1997, p. 56;

– Dorin Ciuncan, Particularități metodologice ale cercetării infracțiunilor de dreptul afacerilor, în „Buletin de criminologie și de criminalistică” nr. 3/2002;

– Nicolae Cochinescu,  Totul despre Ministerul public. Organizarea perghetelor,  Statutul procurorilor,  Ed. Lumina Lex,  București,  2000;

– F. Corlățeanu, D. Ciuncan, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009;

– Radu Cătălin Cristea,  Împăratul cu șapcă,  Regomul Traian Băsescu și elitele sale,  2 vol. ,  Rao Class,  2017;

– Simona Cristea , Reflecții privind scopul legii penale,  „Revista de drept penal” nr. 3/1998, p. 103;

– Ion Cristoiu,    De la dosarele Legiunii la dosarele Securității, Ed. Historia, 2006;

– Ion Cristoiu,    De la Fondul Antonescu, la conturile lui Ceaușescu, Ed. Mediafax, 2018 ;

– lector univ. dr. .Crişu Anastasiu, Aspecte procedurale ale legii privitoare la corupţie, „R.D.P.” nr. 1/2001, p.48;

– Ștefan Daneș, Considerații referitoare la politica penală în România cu privire/ specială asupra politicii penale și legislației între cele două războaie mondiale,precum și în actuala perioadă de tranziție, Dreptul nr.12/1995,p.42;

–  C. Danileț, Corupția și anticorupția în sistemul juridic, Ed. C.H. Beck, București, 2009; Programul Statul de Drept Europa de Sud‑Est, Konrad‑Adenauer‑Stiftung;

– Gh.Dărângă, Aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului penal, în “R.R.D.”nr.3/1970, pp.61-63;

– Horia Diaconescu ,  Cu privire la incidența, într-o situație tranzitorie,  a principiului aplicării legii penale mai favorabile în cazul liberării pe cauțiune, „Dreptul” nr. 5/1998, p. 69;

– Horia Diaconescu, Modificări aduse structurii şi conţinutului infracţiunilor de luare şi dare de mită, primire de foloase necuvenite şi trafic de influenţă prin Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, „Dreptul” nr. 4/2001, p.44;

– V. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. a 2‑a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2014;

– V. Dobrinoiu, N. Conea, Drept penal român, Partea specială, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 2000;

– V. Dobrinoiu ș.a., Noul Cod penal comentat, Partea Specială, ed. a 2‑a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2014;

– – V. Dongoroz ș. a. „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol. I – IV, Ed. Academiei,   București,  1972;

– N.  Dumbravă ,  Competența materială după adoptarea actualei legi de modificare a Codului de procedură penală, „Dreptul” nr. 5/1997, p. 79;

– Dumitru Virgil Diaconu ,  Legea mai favorabilă aplicată pedepselor definitive,  „Revista de drept penal” nr.2/2003 p.56;

-Petre Dungan,  Structura raportului juridic penal,  „Revista de drept penal” nr.4/1996, p. 37;

– M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, București, 1972;

– Niall Ferguson, Imperiul.Cum a creat Marea Britanie lumea modernă, Polirom, 2018;

– B. Ficeac, Tehnici de manipulare, ed. a 7‑a, revăzută și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2014;

– Lawrence Freedman,  Stategia,  o istorie completă,  Litera,  București,  2018;

– S. Fusea, D. Ciuncan, Privatizarea în România. Aspecte tehnice – consecințe juridice, Ed. Universul Juridic, București, 2008;

– T. Gallager, Deceniul pierdut al României, Mirajul integrării europene după anul 2000, Ed. All, 2010;

– Vasile Găliceanu, Mioara Ketty Guiu , Reflecții în legătură cu reforma sistemului legislativ penal, „Dreptul” nr. 3/1994, p.72;

– John Gibb,  Cine te urmărește,  Rao,  2009;

– Jean-Pierre Le Goff,  Democrația post-totalitară,  Universul Juridic,  Ed. Universitaria,  Craioca,  2012;

– Ion Gh.Gorgăneanu ,  Independența funcțiilor procesuale,  „Revista de drept penal” nr.1/2000, p. 38;

– Sandra Grădinaru, Supravegherea tehnică  în Noul Cod de procedură penală , Editura C.  H.  Beck, Bucureşti, 2014;

– Mioara Ketty Guiu ,  Raportul juridic de drept penal,  “Revista de drept penal” nr.4/1996, p. 29;

– Mioara Ketty Guiu , Noțiunea și temeiul răspunderii penale, „Dreptul” nr.10-11/1994, p.74;

– Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurta istorie a omenirii,  Polirom,  2017;

– Jonathan Hasam,  O nouă istorie a serviciilor secrete sovietice,  Polirom,  2016;

Joel S. Hellman,Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions, „ World Politics”, 50, January 1998;

– Elisabeth Heresch,  Documentele secrete,  Parvus,  revoltția cumpărată,  Planul ocult al revoluției bolșevice,   Meteor Publishing,  2018;

– Luke Harding, Conspirația, Cum l-a ajutat Rusia pe Trump să ajungă la Casa Albă, Meteor Press, 2018;

– M.  A.  Hotca,  Noul Cod penal și  Codul penal anterior, Aspecte diferențiale și situații tranzitorii,Ed.  Hamangiu, 2009 p.  289;

– John Hughes-Wilson,  Serviciile secrete,  Meteor Publushing,  2017;

–   Fl. Ivan, Teritorialitatea legii penale române “Revista de drept penal”  nr. 1/1999, 46;

– Annie Jacobsen,  Creierul Pentagonului,  o istorie necenzurată a DARPA,  Agenția de cercetare miitară ultrasecretă a Statelor Unite,   Litera,  București,  2018;

– S. Kahane, Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în Explicații teoretice ale Codului penal român, Partea specială, vol. IV, de V. Dongoroz ș.a., Ed. Academiei, București, 1972;

– I. Lascu, Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noilor modificări ale Codului penal,  în RDP nr. 4/2007, pp. 71 – 77;

– L.C. Lascu, Autorizarea accesului la sistemele de telecomunicații sau informatice, în Dreptul nr. 1/2003;

– I. Lascu, Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noilor modificări ale Codului penal,  în RDP nr. 4/2007, pp. 71 – 77;

– I. Lascu, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în „Dreptul” nr. 9/2003, p. 196;

– L.C. Lascu, Autorizarea accesului la sistemele de telecomunicații sau informatice, în Dreptul nr. 1/2003;

– dr. Ioan Lascu, Laura Codruţa Lascu, Fapte de corupţie. Noi incriminări, „R.D.P.” nr. 1/2001, p.61;

– Ioan Lascu, Laura-Codruţa Lascu, Infracţiuni de corupţie. Noi incriminări, „Pro Lege” nr. 4/2000, p.17;

– Ioan Lascu, Laura-Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, „Dreptul” nr. 10/2000, p.3;

– I. Letca, Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, „Dreptul”nr. 12/1997, 78;

–  O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Partea specială, ed. a 4‑a, Ed. Șansa, București, 2001;

-Anca Lelia Lorincz ,  Procedee de tehnică legislativă folosite în materie penală,  “Revista de drept penal” nr. 4/2000, p. 63;

–  Anca Lelia Lorincz ,  Corelarea reglementărilor noi cu cele anterioare. Modalități,  “Revista de drept penal” nr. 2/2000, p. 72;

– Edward Lucas, Joc dublu. Spionii,minciunile și mistificările Rusirei în Occident, Humanitas, București, 2018;

– D. Lucinescu, în Codul penal comentat și adnotat, Partea specială, vol. I;

-Vasile Luha,  Considerații teoretice în legătură cu natura juridică a acțiunii prin care se aplică obligatoriu legea mai favorabilă, „Pro lege” nr. 1/1999, p. 107;

– M. Macovei, D.‑O. Călinescu (coord.), Hotărâri ale CEDO, culegere selectivă, vol. III, Ed. Polirom, Iași, 2003;

– T. Manea,  Principiul legalității incriminării elemente de drept comparat, „Dreptul” nr.10/2001 p.86;

– T. Manea, Principiul personalității legii penale române și regula non bis în idem, “Revista de drept penal”  nr. 2/2001, p.115;

– Gh.  Mateuț, Aplicarea în timp a normelor procesual-penale privind compunerea instanțelor judecătorești, „Dreptul” nr. 3/1993, p. 75;

– Gh.  Mateuț, Claudia-Florina Ușvat ,  Arestare preventivă și succesiunea în timp a   legilor de procedură penală,  “Revista de drept penal” nr. 4/2004, p. 35;

– Florea Măgureanu,  Organizarea sistemului judiciar,  Universul Juridic,  București,  ed. a V-a,  2006;

– Martin Mendelski ,  15 Years of Anti-Corruption in Romania: Augmentation, Aberration and Acceleration ,  https://www.academia.edu

– M. Micu, Unele probleme ivite în practica Tribunalului Municipiului București în legătură cu succesiunea legilor penale, în “R.R.D.”nr.3/1969, p.128;

– Vintilă Mihăilescu,  De ce este România astfel?. Avatarurile excepționalismului românesc, Polirom, 2017;

– Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, ed. a IX-a, Ed. Universul Juridic, București, 2012;

– Ilie Narița ,  Calea procesuală de aplicare facultativă a legii penale mai favorabile, Dreptul nr.8/2002 p.134;

– Ilie Narița, Caz de aplicare a principiului non reformatio în  peius în situații tranzitorii, „Dreptul” nr. 6/2001, p. 104;

– I. Neagu, Mircea Damaschin,  Tratat de procedură penală, Partea generală,  ed. a II-a,  Ed. Universul Juridic, București, 2015;

– I. Neagu, Mircea Damaschin,  Tratat de procedură penală, Partea specială,  ed. a II-a,  Ed. Universul Juridic, București, 2015;

– Cornel Nemetzi,  Ultimul curier ilegal, Memoriile unui spion roman,  Ed. Marist, 2013 ;

– I. Costel Niculeanu; Corneliu Turianu, Discuţie privind condiţiile de reţinere a infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, „Dreptul” nr. 10/2001, p.93;

– A.  Niculiță,  Lege penală. Intrarea în vigoare,   “Revista de drept penal” nr. 4/2004, p. 98;

– Joseph S. Nye, Jr. , Viitorul puterii, Polirom, 2012;

– Marius Oprea,  Moștenitării securității,  ed. a. II-a,  Polirom,  2018;

– G. Oprică, notă la dec.pen.nr.22/1969 a T.jud.Galați, în “R.R.D.”nr.7/1969, p.159;

– Alin. Paicu, Cu privire la conflictul în timp de legi penale și legi de procedură penală, „Dreptul” nr. 4/1999, 82;

– M.I. Papadopolu, în C. Rătescu, Codul penal adnotat, vol. II, 1937;

– V. Pasti, Corupția – dezbatere și realitate, în Sfera Politicii nr. 106;

– V.  Pașca ,  Măsurile de siguranță și aplicarea legii penale în timp,  “Revista de drept penal” nr. 1/1997, p. 37;

– V. Pașca,  Eroare regretabilă sau exces de putere legislativă, „Dreptul” nr.6/1999, p.99;

V. Pașca, Prolegomene în studiului dreptului penal, Lumina Lex, București, 2001;

V. Pașca, Ordonanța de urgență. Izvor de drept penal, “Revista de drept penal”  nr. 2/1999, 56;

– D. Pavel, Prevederile noului Cod penal cu privire la succesiunea legilor penale, în “R.R.D.”nr.6/1968, p.14-15;

– D. Pavel, De ce ne trebuie grupuri de interese?, în Ziua, 24 octombrie 2005;

– D. Pătroi, Sursele de risc de fraudă și corupție în activitatea de achiziții publice, în „Revista finanțe publice și contabilitate” nr. 11‑12/2006;

– I. Păcurar ,  Reglementări și soluții greșite în legea penală, „Dreptul” nr.7/2001;

– Vasile Pătulea, Implicaţii ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenţei procurorilor specializaţi în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, „Dreptul” nr. 11/2001, p.123;

– C. Păun, Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, „R.D.P.” nr. 4/1999, p.71;

– C. Păun, Legea penală română şi crima organizată, „R.D.P.” nr. 3/97, p.47;

– L.N. Pârvu, Implicaţiile adoptării unor legi succesive privind sancţionarea asocierii pentru săvârşirea de infracţiuni, în „Dreptul” nr. 9/2003, p. 153;

– C. Pârvulescu, Structurile de putere – țintă grupurilor oculte, în Revista „22”, anul XIV (806) (16 august‑22 august 2005);

– Iulian Poenaru ,  Legislația penală în tranziție, „Dreptul” nr. 5-6/1993, p.74;

– T. Pop, în Codul penal comentat, vol. I, 1937;

– V. Pop, Nu privatizarilor fără un stat de drept functional!, în „România liberă”, 17 iulie 2007;

– C. Popa, Trecut, prezent, viitor, Succesul sincopat al proiectului „România”, înQ Magazine” nr. 149/2013;

– A.   Posdarie ,  Ordinea juridică penală a perioadei de tranziție,  “Revista de drept penal”   nr. 1/1997, p. 19;

– C.  L. Popescu ,  Lege penală neconstituțională. Efecte.,  “Revista de drept penal” nr.4/1996, p. 62;

– C. L. Popescu, Principiul legalității incriminării și pedepselor în lumina Constituției din 1991, „Dreptul” nr.4,p.41;

– David Priestland, Steagul roșu. O istorie a comunismului, Ed.Litera, București, 2019;

– J.F. Renucci, Droit europeen des droits de l’homme, 1992, rezumate comentate;

-I.   Retca ,  Legi succesive. Competență. „Revista de drept penal” nr. 1/1998,p. 62;

– I. Retca, Aplicarea în timp a legii de procedură penală, „Dreptul” nr. 5/1998, p. 61;

– I. Retca, Din nou despre aplicarea în timp a legii de procedură penală, „Pro lege” nr. 2/1998, p. 38;

– I. Rusu , Justiția constituțională și legea penală în România,  “Revista de drept penal” nr.1/1997, p. 25;

–  Simon Sebarg Montefiore, Ecaterina cel Mare & Potemkin,  o poveste de dragoste imperială, Ed. Trei, 2016;

– Fl.Scaleţchi, Corupţia – Notă de plată a săracului, „Monitorul drepturilor omului” august 2001;

– David Stark,  László Bruszt,  Traiectorii postsocialiste,  Transformarea politicii și a proprietății în Europa Centrală și de Est,  Ed. Ziua,  2002;

– Andrei Soldatov, Irina Borogan, Noua „nobilime” . Renașterea statului securist rus și trainica moștenire a KGB,  Meteor publishing,  2016;

– Fl.Stoica, Justiţia – la bani mărunţi, în „Monitorul drepturilor omului” august, 2001, pp.54 sqq.;

– C. Stănescu, C. Bîrsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ed. All Beck, București;

– Rodica Mihaela Stănoiu, Infracțiuni contra autorității, în Explicații teoretice ale Codului penal român, de V. Dongoroz ș.a., Partea specială, vol. III, București, 1971;

– Cătălin Augustin Stoica,   România continuă. Schimbare și adaptare în comunism și postcomunism,  Humanitas,  București,  2018;

– Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, Ed. Humanitas, 2004;

– Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 2, Ed. C.H. Beck, București, 2013;

– V. Tănăsescu, Aplicarea legii penal în timp , „Revista jururidică a Olteniei” Ed. Curtea de Apel Craiova, nr.1-2/1996, 13;

– Gr. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, 2007;

– A.   Ungureanu,  Considerații în legătură cu aplicarea unor dispoziții tranzitorii ale legilor nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal și nr. 141/1996 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, „Dreptul” nr. 4/1997, p. 50;

– A.   Ungureanu ,  Opinii referitoare la interpretarea și aplicarea D.L.nr.15/1990 privind urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni de speculă, „Dreptul” nr. 3/1994, p.104;

– A.   Ungureanu ,  Unele aspecte ale aplicării în timp a legii penale ,prilejuite de adoptarea Legii nr.104/1992, “Dreptul” nr.5-6/1993,p.79;

– Ștefania Georgeta Ungureanu ,  Implicațiile penale ale factorului timp.,  “Revista de drept penal” nr. 3/2001, p. 71;

– Ștefania Georgeta Ungureanu, Ricu Ungureanu, Reflecții asupra implicațiilor principiului aplicării legii penale mai favorabile în cazul liberării pe cauțiune, „Dreptul” nr. 5/1998, p. 69;

– T. Vasiliu ș. a., „Codul penal român comentat şi adnotat”, Partea specială,   vol. II,Ed. științifică și enciclopedică,  București,  1977;

– I. Vasiu, Criminalitatea informatică, Ed. Nemira, 1998;

– C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar, Dreptul penal al afacerilor, Ed. Rosetti, București, 2002;

– C. Voicu, C. Hurdubaie, Criminalitatea informatică – o sfidare a sfârșitului de secol, în Buletin de criminologie și de criminalistică nr. 1‑2/1994;

– N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generalã, vol. I, Ed. Paideia, București, 1993;

– C. van den Wyngaert, C. Gane, H.H. Kuhne, F.M. Cauley, Criminal procedure systems in the European Community, Butterworths, London, Brussels, Dublin, Edinburgh, 1993.

Noul Cod  penal  și noul Cod de procedură penală  , ediție îngrijită de conf. univ. dr. judecător Dan Lupașcu,  Universul Juridic, București, 2014;

–  Codul penal    Codul de procedură penală     Legile de executare, actualizat 7 octombrie 2016, Editura Hamangiu, 2016;

– Codul de procedură penală. Jurisprudență obligatorie. Jurisprudență relevantă, coordonatori Dan Lupașcu,Mihai Mareș, Universul Juridic, București, 2018;

– Codul penal. Jurisprudență obligatorie. Jurisprudență relevantă, coordonatori Dan Lupașcu,Mihai Mareș, Universul Juridic, București, 2018;

Constituția României, ed. îngrijită și adnotată T. Toader, Marieta Safta, Ed. Hamangiu, 2015;

– Corpus Juris, Dispoziții penale privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, ed. rom., D.G.C.F. a Comisiei Europene, A.R.C.D.E., Ed. Efemerida, București, 2000;

 

Surse web:

– http://asfromania.ro/;

http://www.cdep.ro;

http://www.clr.ro;

http://www.csm1909.ro;

http://www.dcnews.ro;

http://dilemaveche.ro;

https://dorin.ciuncan.com/wp;

https://e‑justice.europa.eu;

https://juridice.ro;

https://www.catavencii.ro;

https://www.ccr.ro;

http://epochtimes;

      – https://ec.europa.eu;

– https://www.eurolex.ro;

http://www.echr.coe.int/ECHR;

http://eur‑lex.europa.eu;

– http://www.gandul;

http://hudoc.echr.coe.int/sites;

http://idrept.ro;

 –http://ier.ro;

https://www.just.ro;

http://www.luju.ro;

http://www.monitoruloficial.ro;

http://www.mpublic.ro;

http://noulportal.just.ro/;

http://portal.just.ro;

http://www.rolii.ro;

https://www.scj.ro;

https://www.stratfor.com;

https://timpolis.ro;

– http://www.universuljuridic.ro;

http://www.ziare.com.;

– www.wolterskluwer.ro.

 

 • Jurindex;
 • Lex expert , Compania de informatică Neamţ;
 • „Monitorul Oficial al României” , Partea I, Partea a II-a,  colecţia;
 • Revista „Curierul judiciar” , colecţia;
 • Revista „Dreptul” , colecţia;
 • Revista „Pro lege” , colecţia ;
 • „Revista de drept penal” , colecţia;
 • „Revista română de drept” , colecţia ;
 • „Revista română de drept a afacerilor”, colecţia ;
 • Revista „Buletinul Casației” , colecţia;
 • Revista „Buletinul CEDO” , colecţia;
 • Revista „Juridica”,  colecţia;
 • Revista „Pandetele romane” , colecţia;
 • „România liberă”, colecţia ;
 • Standardele Internaţionale de Evaluare, Ediţia a opta, 2007  ;
 • Vade-mecum de la Convention européenne des Droits de l’Homme;
 • www. cdep. ro ;
 • www.cnvmr.ro;
 • www.csm1909.ro/csm;
 • www. juridice.ro/ comentarii;
 • www.monitoruloficial.ro;
 • www. SCH/Com-ex;
 • www. Scj. ro, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • Mediafax;
 • AMPress;
 • ARPress;
 • DCPress;
 • Metromedia.