AVOCAT

AVOCAT

Hotărâre a Consiliului Uniunii Avocaţilor din România. Respingerea cererii unui jurist, de primire, fără examen, este legală, întrucât nu s-a încălcat un drept recunoscut de lege.

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 83/1997, 4/1997, 202

– Refuzul U.A.R. a reprimirii în barou vatămă într-un drept recunoscut de lege

C.S.J. , S. cont. adm., dec. nr. 1744/1996, în „Pro lege” nr. 4/1997, 224

– După promovarea examenului pentru intrarea în avocatură s-a refuzat înscrierea în barou astfel încât se poate discuta dacă s-a produs un prejudiciu.

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 329/1997, 1/1998, 120

– Uniunea avocaţilor este un organ cu funcţii administrative îndeplinind un serviciu public supusă contenciosului administrativ.

C.S.J., S. cont. adm. dec. nr. 450/1997 în „Pro lege” nr. 2/1998, 241

Acte administraţie

C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 277/1992; 294/1992, în 1/1995, 190-191

(AVOCAT.CERERE DE REPRIMIRE ÎN AVOCATURĂ. SCHIMBAREA OBIECTULUI CERERII DE CĂTRE INSTANŢĂ. NELEGALITATE)

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. nr. 2537 din 25 septembrie 2000, Bul. Jud., 501

(CONDAMNARE PENALĂ. NUMIRE ÎN AVOCATURĂ. ANULAREA NUMIRII. NELEGALITATE)

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 666 din 28 februarie 2000, Bul. Jud., 504

(DREPTUL DE A CERE PUBLICAREA ŞI CONSULTAREA TABLOULUI AVOCAŢILOR BAROULUI)

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 3307 din 15 noiembrie 2000, Bul. Jud., 506

(DREPTUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE. CONDITII )

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 176 din 20 ianuarie 2000, Bul. Jud.,507

(SCUTIRE DE EXAMEN. DOCTOR ÎN DREPT)

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 1848 din 23 mai 2000, Bul. Jud., 512

(PROCUROR. PENSIONARE.CERERE DE REINVESTIRE CA AVOCAT. ADMISIBILITATE)

C.S.J., S. cont. adm., dec. nr. 584 din 21 februarie 2000, Bul. Jud., 515

(UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA. REFUZ DE PRIMIREA UNEI PERSOANE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CU SCUTIRE DE EXAMEN. INVOCAREA CARACTERULUI SUPLETIV AL DISPOZIŢIILOR ART.4 ALIN.2 DIN LEGEA NR.51/1995. NELEGALITATEA REFUZULUI. PERSOANĂ VĂTĂMATĂ ÎN DREPTURILE SALE PREVĂZUTE DE LEGE)

C.S.J., S. cont. adm. dec. nr.590 din 6 martie 1998 în „Pro lege” nr.4/1998

(APĂRĂTOR ALES DE INCULPAŢI CU INTERESE CONTRARE)

Instanţa nu poate cenzura obţiunea lor. Instanţa are obligaţia şi posibilitatea de a ţine seama de contraorientarea de interese ale părţilor numai în cazul desemnării apărătorului din oficiu, care nu poate fi acelaşi pentru părţile aflate în această situaţie.

1893/1997, în Bul. Jud, p.371

Notă: Reglementări ilegale în statutul profesiei la Ş. Beligrădeanu, în „Dreptul” nr. 1/1996, p. 56 şi urm.;

– Protecţia penală în „R.D.P.” nr. 3/1996, p.48;

– C. Băbălău, Infracţiuni la Legea avocaturii, „Dreptul” nr. 3/1997, p.103;

Acte autentificări, I. Popa, „Dreptul” nr. 3/1997, 96;

– Mihaela Elena Răchită Burza, Exercitarea profesiei, „Dreptul” nr. 6/1996, p.24;

– Gh. Mateuţ, Apărătorul subiect al procesului penal, 5/1996, 6/1996, p.33;

– V. Dabu, Poliţişti, procurori şi judecători, 191;

– T. Medeanu, Patrimoniu public, „Pro lege” nr. 4/1997, p. 46.

– V. Paşca, Daniela Lămăşanu, Înscrisurile certificate de avocat şi valoarea lor juridică; „Dreptul” nr. 4/1999, p. 77.

– I. Betinio Diamant, Vasile Lunceanu; Corneliu Turianu, Limitele reprezentării judiciare convenţionale – reprezentarea prin avocat, „Dreptul” nr. 9/2001, p. 117.

– B. Diamant, Drepturile avocaţilor stagiari, „Dreptul” nr. 8/1999, p.86

– C. A. Zamfirescu, Reforma legislativă în combarea corupţiei. Incidenţa asupra legislaţiei referiotare la organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, „Avocatul” nr. 1/2003, p. 3

– Gh. Florea, Avocat român – avocat european, „Avocatul” nr. 1/2003, p. 13

Vezi: Arestare preventivă; Asistenţă juridică; Drept de apărare; Luare de mită; Trafic de influenţă.

AVOCAT. RAPORTURI CONFIDENŢIALE

Dreptul învinuitului sau inculpatului de a comunica în mod confidenţial cu avocatul său, fără interceptare este un element al cerinţelor de bază ale unui proces echitabil conform art. 6 par. 3 CEDH.

CEDH, Secţia a III – cameră, cauza Brennan vs. UK, hot. din 16 octombrie 2001

Leave a Reply