CONFISCAREA SPECIALĂ

CONFISCAREA SPECIALĂ

(SUMA INVESTITĂ. LIPSA INTENŢIEI. EFECTE)

Art. 57 D. 244/78:

a) Obligarea cu titlu de confiscare, la plata sumei reprezentând preţul de achiziţionare a bunurilor este nelegală, atât timp cât banii investiţi în cumpărarea obiectelor se regăsesc în valoarea acestora, confiscate în valută.

b) Cumpărarea unui lănţişor cu medalion, într-un restaurant, la iniţiativa şi la insistenţa vânzătorului nu reprezintă, în sensul art. 50 lit. c D.244/78 operaţii speculative, impunându-se achitarea.

125/199 februarie 1990 în „Pro lege” nr. 2/1990, 101

(CONFISCARE SPECIALĂ. ATELAJ FOLOSIT LA TRANSPORTUL LA DOMICILIU A PRODUSELOR SUSTRASE DE PE TEREN. NELEGALITATE)

759/22 iunie 1990 în „Pro lege” nr. 2/1990, 102

Notă: În acelaşi sens  s. pen. dec. nr. 1135/1979, în Rep., p. 73; C.S.J. ,S. pen. dec. nr. 57/1990, 718/1990, 719/1990, 625/1990, 637/1990, 663/1990, 684/1990, 709/1990, 758/1990 nepublicate.

În sens contrar, Trib. Supr7, dec. nr. 2/83 în „R.R.D.” nr. 12/84, p. 73 etc.

V. Dongoroz, Expl…II, 321: vor fi supuse confiscării numai lucrurile care prin natura lor sau felul preluării prezintă o stare de pericol creând temerea că vor servi şi în viitor la săvârşirea de infracţiuni.

– Bani (C. pen. 254-257, 329)

– M. Vasile, Confiscarea specială, „Revista de drept penal” nr.4/2002, p.65

(CONFISCARE SPECIALĂ. METALE PREŢIOASE. ÎNCEPUTUL UNEI COLECŢII)

Un număr de 21 ceasuri de aur nu pot fi circumscrise infracţiunii de operaţiuni interzise cu metale preţioase. Scopul revânzării este exclus prin însuşi numărul mare, calitatea de colecţionar fiind nediscutabile, el având, între altele, colecţii de monede moderne româneşti şi străine, din metale comune şi preţioase, de medalii, plachete, ordine şi medalii, de aparate foto etc.

649 din 4 iunie 1990 în „Pro lege” nr. 1/1991, 29

(CONFISCARE SPECIALĂ. AUTOTURISM FOLOSIT DUPĂ CONSUMAREA FAPTEI)

Consecinţa neconfiscării deşi a fost folosit la transportul a 6 saci cu porumb, aceasta constituind doar un mijloc de valorificare a produsului infracţiunii.

720/15 iunie 1990 în „Pro lege” nr.1/1991, 79

(CONFISCARE SPECIALĂ. MIJLOC

DE TRANSPORT)

După sustragere, în afara unităţii, şi ascundere, inculpatul este surprins, portarii încărcând bunurile în autovehiculul propriu, fapta ulterioară necaracterizând latura obiectivă a infracţiunii.

684 din 6 iunie 1990 în „Pro lege” nr. 1/1991, 77

(CONFISCARE SPECIALĂ. ATELAJ)

Înlăturarea unei stări de pericol, preîntâmpinarea săvârşirii de noi fapte, iar căruţa serveşte bunei desfăşurări a activităţii de agricultor, chiar dacă a sustras 440 kg. porumb.

709 din 14 iunie 1990 în „Pro lege” nr. 1/1991, 78

(CONFISCARE SPECIALĂ. DESPĂGUBIREA PERSOANEI VĂTĂMATE CONSTITUITĂ  PARTE CIVILĂ. ART.118 c şi d.)

284 din 22 februarie 1991 în „Pro lege” nr. 1/1992, 121

(CONFISCARE SPECIALĂ. ATELAJ.

INFRACŢIUNE  SILVICĂ)

Acţiune ce, de regulă, nu se poate realiza fără folosirea de atelaje, deci justifică confiscarea.

1529 din 10 octombrie 1991 în „Pro lege” nr. 1/1992, 120

Notă: CONTRA: Prin dec. nr. 1891/22 martie 91, s-a admis recursul extraordinar şi s-a înlăturat confiscarea specială.

În speţă, rec. extr. argumenta că bunurile confiscate nu fuseseră folosite la comiterea infracţiunii de către inculpat, ci, după epuizarea acesteia, la transportul copacilor tăiaţi.

(CONFISCARE  SPECIALĂ. VEHICUL CARE A SERVIT OCAZIONAL LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII)

– Vehiculul folosit (pentru sustragere de pepeni) nu se confiscă, întrebuinţarea lui firească fiind pentru activităţi gospodăreşti curente.

312 din 6 februarie 1992 în „Pro lege” nr. 1/1993, 64

Folosirea incidentală, neexistând temerea că va fi repetată fapta, starea de pericol nu subzistă.

599 din 6 martie 1992 în „Pro lege” nr. 1/1993, 65

Cumpărătorul de rea-credinţă nu are dreptul la despăgubiri, iar banii trebuie confiscaţi cf. 118 lit. d C.pen.

Dovada relei credinţe este preţul derizoriu şi lipsa actelor de provenienţă a bunurilor.

243 din 30 ianuarie 19.92 în „Pro lege” nr. 1/1993, 63

Notă: Cameră video = 35.000 lei la 15 noiembrie 1990, în speţă.

– A. Ungureanu, Recurs. Confiscare specială, „R.D.P.” nr. 2/1998, 111

– V. Timofte I, Dana Popescu, Graţiana Filişan II, Confiscarea sumei echivalente limite S.C.J. 1/87, 62

– D. Ciuncan, I. Ionescu, Mijloacele procedurale de realizare a confiscării speciale cu referire la efectele ordonanţei procurorului „R.R.D.” nr. 4/81, p. 89

– D. Ciuncan, C. Ciubotaru, Contestaţia la executarea civilă, în cazul confiscării speciale a unui bun proprietate codevălmaşă a soţilor „R.R.D.” nr. 1/89, p. 32

– D. Ciuncan, Contestaţia la executarea civilă, în cazul confiscării speciale a unor bunuri proprietatea devălmaşe a soţilor, „Dreptul” nr. 1/89, p.32;

– V. Pop, Competenţa instanţei civile, „R.D.P.” nr. 3/1996, p.72.

– V. Paşca, Drepturile coproprietarilor asupra vehiculelor pentru că au servit la săvârşirea unor infracţiuni, în „Dreptul” nr. 4/1990, p.45.

– C. Iacob, A. Ungureanu, Din Jurisprudenţa C. A. Bacău în materie penală şi procesual penală în anul 1997, cu referire specială la soluţionarea conflictelor negative de competenţă, „Dreptul” nr. 11/1998, p. 124

– Ionuţ-Florin Popa, Măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art. 118 lit. b C. pen., cu referire specială la confiscarea vehiculelor, „Dreptul” nr. 6/2000, p. 103

– Viorel Gârdac, Confiscarea specială a lucrurilor destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni în prezent şi în perspectiva abrogării art. 181 C. pen., „Dreptul” nr. 9/2000, p. 87

(CONFISCARE SPECIALĂ. LUCRURI CARE AU SERVIT LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII, DAR NU AU FOST GĂSITE)

Confiscarea lucrurilor care au servit la săvârşirea infracţiunii poate fi dispusă numai în cazul în care aceste lucruri au fost găsite.

Prin sentinţa nr.529 din 17 decembrie 1998 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, inculpatul M.R. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi de tâlhărie.

În baza art. 118 lit. b C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpat a unui cuţit şi a unui pistol.

Instanţa a reţinut că, la 20 mai 1997, inculpatul a sustras bunuri din depozitul unei societăţi comerciale, iar la 23 mai 1997 a luat părţii vătămate, sub ameninţarea cu pistolul şi având asupra sa şi un cuţit, suma de 5.000 de dolari.

Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, prin decizia nr. 286 din 18 iunie 1999, a respins apelul inculpatului.

Recursul declarat de inculpat, cu motivarea că nu a săvârşit faptele, este fondat pentru următorul motiv luat în considerare din oficiu.

Potrivit art. 118 lit. b C. pen., sunt supuse confiscării speciale lucrurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârşirea infracţiunii, dacă sunt ale infractorului.

În speţă, armele folosite de inculpat la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie nu au fost găsite; ca atare, dispoziţia de confiscare are în vedere, practic, bunuri de genul celor folosite de inculpat şi nu pe cele folosite de acesta în realitate, ceea ce contravine prevederilor art. 118 lit. b C. pen..

Pe de altă parte, măsura dispusă nici nu poate fi executată şi, prin urmare, scopul de înlăturare a unei stări de pericol şi de preîntâmpinare a săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală nu poate fi atins.

4638 din 14 decembrie 1999, în „Pro lege” nr. 2/2001, p.202

(CONFISCARE SPECIALĂ. CARACTER PERSONAL)

În cazul în care mai mulţi inculpaţi au beneficiat de pe urma infracţiunii, instanţa trebuie să stabilească, prin probe, valorile ce au revenit fiecăruia (şi prin valorificare) şi să oblige apoi pe fiecare la plata sumelor respective

T.B., s II pen., dec. nr. 465/1997 în Culegere, p.86

(CONFISCAREA CONTRAVALORII BUNURILOR SUSTRASE ŞI ABANDONARE)

Prin noţiunea de dobândire se înţelege bunurile rămase în posesia inculpatului

T.B., s I pen., dec. nr. 70/1995, Culegere, p.87

Notă: a) Bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii sunt bunuri ce au ajuns în posesia ilegitimă a infractorului. Manifestarea expresiei ulterioară de abandonare este expresia dispoziţiei proprii după săvârşirea infracţiunii faţă de bunul dobândit.

b) În cazul unităţii prevăzute în art. 145 C.pen. instanţa era obligată să se pronunţe din oficiu asupra reparării pagubei chiar dacă unitatea păgubită nu este constituită parte civilă.

Unitatea putea refuza bunurile devenite de nefolosit, caz în care instanţa trebuia să se preocupe de despăgubirea victimei.

– A. Ungureanu, Conflict de competenţă; Soluţii din jurisprudenţă, „R.D.P.” nr. 2/1997, p. 97.

– În afara cazurilor expres prevăzute, confiscarea se dispune proporţional cu gradul de pericol social al faptei şi făptuitorului, de efectele previzibile ulterioare asupra terţilor – în dreptul german & 74 Codul penal în noua redactare, 20 decembrie 1974 (Buletinul de legi federale, I, p.3686) în vigoare de la 1 ianuarie 1975.

În dreptul francez, confiscarea specială nu poate fi pronunţată în materie de delicte de presă privind lucrurile care au servit sau au fost destinate săvârşirii infracţiunii ori lucrul produs prin efracţie art. 131 – 6 10 Legea nr. 92-683 din 22 iulie 1992 în „Journal officiél de la République Française”, 23 iulie 1992, p.9865.

– Măsura de siguranţă se pune în executare potrivit modului în care s-a dispus (G. Antoniu, Executarea hotărârilor penale, în V. Dongoroz, ş.a. „Explicaţii teoretice …” vol. II, p.324).

Cf. art. 439 C. pr. pen. măsura se execută după cum urmează: se valorifică potrivit dispoziţiilor legii (a); se distrug „când s-a dispus” (b).

În concluzie, obiectele confiscate cu periculozitate reală prin ele însele, prin natura lor generând o stare de pericol, produse prin infracţiune sau deţinute contra dispoziţiilor legale) se distruge, astfel cum trebuie să se arate în mod obligatoriu în hotărâre (stupefiante, otrăvuri, contrabandă, contrafacerilor drept de autor etc.)

Pentru o soluţie administrativă, vezi de exemplu, OU 166/1999 pt.modificarea OU 82/1997

– V. Paşcu, Confiscarea specială prin ordonanţa procurorului, „R.D.P.” nr. 4/1999, p. 35

– R. Lupescu, Achitare în condiţiile art. 181 C.pen. aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, „Pro lege” nr. 1/2000, p.104.

– Confiscarea nu este nelimitată, ci numai nedeterminată în timp. De aceea se poate cere restituirea picturii zoofile (după 8 ani).

Müller s.a. vs. Elveţia, hot.24 mai 1988 în V. Berger, Jurisprudenţa CEDH, IRDO, ed. II, 1998, p. 467

– I.F. Popa, Confiscarea vehiculelor, „Dreptul” nr. 6/2000, p.103

– C. Ecedi-Stoisavlevici, Confiscarea specială prin echivalent, „R.D.P.” nr. 4/2001, 78

– Al. Paicu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de primire de foloase necuvenite şi trafic de influenţă, „Dreptul” nr. 9/2002, p. 118

Leave a Reply