FUNCŢIONAR

FUNCŢIONAR

S.mil.dec. nr. 44 din 14 iulie 1997 în „Pro lege” nr. 2/1998, 196; 3/1998, 105

Notă: – Luare de mită. Militar în termen în serviciu de santinelă la P.C.T.F. Funcţionar. Subiect activ al infracţiunii

– C. pen. (242, 257, 258, 263, 288, 289) (funcţionar public – C.pen.147, 272, 246-250, 254, 257, 263, 288, 289).

– Curtea Constituţională dec. nr. 35/1994, dec. nr. 108/1994 M.Of. nr. 339/1994, 18/1994, 95/1994, 138/1994 M.Of. nr. 68/1995, 38/1994, 11/1995, M.Of. nr. 36/1995, 130/1994, M.Of. nr. 169/1995, 81/1996, 76/1997 M.Of. nr. 236/1997;

– V.C. Mitroi, Subiectul activ al infracţiunilor de luare de mită şi primire de foloase necuvenite, PCAB, Bul.inf.jur. nr. 1/1997, 37;

– Cu privire la noţiunea de “alţi salariaţi” a se vedea şi C.C. dec. nr. 138 în M.Of. nr. 68/14.apr.1995; şi dec. nr. 35/1994, definitivă prin dec. nr. 108/1994, în M.Of. nr. 339/7 dec. nr. 1994 şi dec. nr. 18 şi 95/1994;

– medic, C.S.J., C.pen., dec. nr. 983/1996

– avocat, C.C, dec. nr. 57/1996, M.Of. nr. 293/1996; 66, 124, M.Of. nr. 325/1996

– Act de autoritate (administrativ) / act de gestiune la P. Pergu, Sinteză, în „Dreptul” nr. 4/1996,90 şi urm.;

– I. Dumitru, Funcţionar public, „Dreptul” nr. 6/1997,66;

– M. Grigorie, Motivele din 147 în raport cu art. 2151 şi art. 1 din Legea nr. 22/69, „Dreptul” nr. 7/1997, p. 66;

– A se vedea, referitor la art. 258 C. pen., Curtea Constituţionalădec. nr. 81/1996; 76/1997, M. 236/1997;

– M. Grigore, Noţiunile de „funcţionar public” şi de „funcţionar” în raport cu art. 215 C.pen. şi art. 1 din Legea nr. 22/69 în „Pro lege” nr. 2/1997,10;

– C.C., dec. nr. 20, 50/1994; 34/1995, în Culegere;

– D. Ciuncan, Funcţionarul ca subiect la delapidare sau gestiune frauduloasă, „Pro lege” nr. 4/1997,24.

– V. Dabu, T. Boboc-Enoiu, Limitele răspunderii penale a funcţionarului bancar, „R.D.P.” nr. 1/1999, 67

– I. Munteanu (I), V. Pătulea(II), Discuţii despre conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute în art. 248 şi 249 C.pen., „Dreptul” nr. 11/2002, p.113

(PAZA R.A. ŞI A S.R.L.)

Personalul de pază al R.A. şi al societăţilor comerciale este asimilat în baza art. 28, L. nr. 18/1996, pe timpul serviciului, persoanelor cu activităţi ce implică exerciţiul autorităţii publice.

Prin sentinţa nr. 238 din 22 mai 1998, Tribunalul Dolj, secţia penală, a condamnat pe inculpatul F.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. a şi d şi de ultraj prevăzută de art. 239 alin. 2 C. pen..

Instanţa a reţinut că, la 12 august 1997, inculpatul, însoţit de alte două persoane, a pătruns în depozitul SMEIL Cernele, pentru a sustrage scândură şi a fost prins de paznicul D.F. Inculpatul l-a imobilizat pe acesta prin violenţă, timp în care ceilalţi au sustras scânduri.

Curtea de Apel Craiova, secţia penală, prin decizia nr. 26 din 21 ianuarie 1999 a admis apelurile declarate de procuror şi de inculpat şi a înlăturat condamnarea pentru ultraj, cu motivarea că paznicul nu are calitatea de funcţionar public.

Procurorul a declarat recurs, cu motivarea că instanţa de apel trebuia să menţină condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

Recursul este fondat.

Conform art. 239 alin. 2 C. pen., lovirea sau orice acte de violenţă precum şi vătămarea corporală săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii, constituie infracţiunea de ultraj.

Partea vătămată îndeplinea funcţia de paznic la depozitul SMEIL Cernele, atunci când a fost agresat.

Instanţa de apel a ignorat prevederile Legii nr. 18/1996 care întregeşte dispoziţiile Codului penal şi, referindu-se la paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, în art. 28 stabileşte că personalul de pază al regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este asimilat pe timpul exercitării serviciului, persoanelor cu activităţi ce implică exerciţiul autorităţii publice.

Faţă de această precizare, constatând că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie cât şi ale celei de ultraj, condamnarea inculpatului de către prima instanţă pentru săvârşirea acestor infracţiuni a fost legală.

2775 din 30 iunie 1999, Bul.jud.,p.267

Notă: – Un alt punct de vedere la C.S.J., S.pen. dec. nr. 1225 din 30 martie 1999 (dos. Nr. 1227/1998) – şeful de pază la S.C.S.A. nu este funcţionar public, fiind asimilat acesteia cf.art. 28 din Legea nr.18/1996.

(FUNCŢIONAR STRĂIN)

Statul român este obligat să asigure protecţie funcţionarilor consulari străini şi să îi apere de orice atingere ori ştirbire a reputaţiei lor.

În aceste condiţii, funcţionarii consulari aflaţi în exercitarea îndatoririlor specifice urmează a fi asimilaţi funcţionarilor sau altor salariaţi prevăzuţi de art. 148 alin. 2 raportatla art. 145 C.pen. şi deci subiecţi ai infracţiunilor de trafic de influenţă.

2343/1995, „Dreptul” nr. 1/19967

(FUNCŢIONAR PUBLIC. NOTAR. ÎNSCRIS OFICIAL. SERVICIU DE INTERES PUBLIC)

3378/1998, Bul.jud., p.485

Notă: – V. Vedinaş, Statutul funcţionarului public, Nemira, 1998, p.41

– Ş. Beligrădeanu, „Dreptul” nr. 1/1995, 15; „Dreptul” nr. 4/1997, 44 (funcţionarii publici sunt “salariaţi” cf.contractului lor de muncă, până la intrarea în vigoare a Statutului)

raport de servicii, astăzi; un contract individual de muncă (Ş.Beligrădeanu, „Dreptul”nr.2/2000, 6);

-formă tipică a unui raport juridic de muncă (arhetip al raportului juridic de muncă) S.Belgrădeanu, „Dreptul” nr. 2/2000,7.

– Funcţionar public = salariat bugetar (Ş.Beligrădeanu, „Dreptul” nr. 2/2000, 9)

– C. Adochiţei, Consideraţii privind complicitatea la infracţiunea de contrabandă având ca obiect trecerea peste frontieră a unor bunuri, B.I.J. Suceava, 2/2001, p.95

– Dumitru Dumba, Incompatibilităţile funcţiei publice cu alte funcţii şi activităţi cu scoplucrativ reglementate prin Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, „Dreptul” nr. 6/2001, p.47

– Ioan Santai, Implicaţii ale incidenţei legii contenciosului administrativ asupra statutului funcţionarului public, „Dreptul” nr. 5/2001, p.100

– C. Bârsan, Statutul funcţionarului public în Jurisprudenţa CEDH,  „Rev.dr.public” nr., 1/1999, p.53

– C. Manda, Raportul de serviciu al funcţionarului public, „Rev.dr.public” nr. 1/2000, p.43

– Simona Cristea, Statutul legal al funcţionarului public, „Rev.dr.public” nr. 2/1999, 62; 1/1998, p.64

Ultraj. Subiect pasiv al infracţiunii. Funcţionar public asimilat (C.S.J.,,S.pen., dec. nr. 1225 din 30 martie 1999, cu note de D. Ciuncan; Vasile Pătulea, „Dreptul” nr. 9/2001, 139.

– H. Berthélémy (Traité élémentaire de droit administratef, Paris, 1926) împarte funcţiile publice în funcţii de autoritate şi funcţii de gestiune.

– M. Văraru (Tratat de drept administrativ, Socec, 1928) arată că împărţirea aceasta este mai mult sau mai puţin arbitrară, deoarece nu poate „Explica toate fenomenele de ordin administrativ şi duc la consecinţe străine administraţiei publice”.

Funcţiile publice

– de autoritate

– de gestiune, execuţie, servicii publice, utilitate

publică

– Învestire ca titulari de putere cu o anumită competenţă (ca întindere, limitare a puterii şi a responsabilităţii).

Funcţionar public este persoana învestită (prin numire sau alegere) într-o funcţie publică, ca autoritate, serviciu public sau utilitate publică, de drept administrativ sau din orice altă ramură a dreptului.

– În dreptul administrativ – învestire legală; autoritate; apartenenţă

– În dreptul penal indiferent cum a fost învestită orice persoană indiferent apartenenţa. (V. Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public, Global Lex.)

– Verginia Vedinaş, Consideraţii referitoare la modificările şi completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin Legea nr. 161/2003, în „Dreptul” nr. 10/2003, p. 80

Vezi: Abuz în serviciu; Luare de mită; Nedenunţarea unor infracţiuni

Leave a Reply