LEGEA PENALĂ MAI FAVORABILĂ

LEGEA PENALĂ MAI FAVORABILĂ

(INFRACŢIUNEA PREV. ÎN ART. 1 lit. n DIN LEGEA Nr. 12/1990)

Abrogarea art. 6 din H.G. 776/1991 prin art. 8 din H. G. 206/28 iunie 1993. Art. 410 alin. 1 pct. I, 3 C. pr. pen.

50 din 13 ianuarie 19 95 în „Pro lege” nr. 4/1995, 87

Notă: – I. Dumitru, Legea penală mai favorabilă şi actele de clemenţă, 1/1993, 12;

– I. Dumitru (I), V .Pătulea (II), „Dreptul” nr. 8/1997,82;

–  D. Ciuncan, Legea penală mai favorabilă,  „R.D.P.” nr. 3/1997,56;

– Cu privire la neconstituţionalitatea art. II L. nr. 140/1996, vezi Curtea Constituţională, dec. nr. 214/16.06.97, def. nerecurare, M. nr. 234/8.9.97;

– C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Ed.Sf., 1972 (Delimitarea normelor de drept penal substanţial de cele de  procedură, p.182 şi urm.);

– Caracterul de normă de procedură a celor privind concursul de infracţiuni, contopirea, recidiva, reabilitarea, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, plângerea prealabilă, prescripţie, care nu prevăd în mod direct încriminări şi pedepse, V. şi G. Stefani, G. Levasseur, Droit penal general et procedure penale, t.I, Dalloz, Paris, 1968, p.120; t. II p.8; în sens contrar V. Dongoroz, Drept penal,1939, p.136 şi 138;

– I. Dumitru, „Dreptul” nr. 9/1997,98.

– I. Letca, Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, „Dreptul”nr. 12/1997, 78;

– I. Dumitru, Stabilirea legii mai favorabile pentru faptele de delapidare săvârşite până la data intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996, „Dreptul” nr. 3/1998, 103;

– I. Dumitru, Modul de apreciere a dispoziţiilor legale mai favorabile din vechea reglementare prevăzută de art. 110 alin. 2 C.pen. faţă de cele din noua reglementare prevăzute în art. 1101 C.pen., „Dreptul” nr. 4/1998, 83;

– D. Ciuncan, Hotărârile sunt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor, în „Revista juridică”, Timişoara, nr. 9/1996, p.23;

– V. Pătulea, Extraactivitatea principiului legii mai favorabile şi în domeniul contravenienţilor, „Dreptul” nr. 3/1999, 13;

– Al. Paicu, Cu privire la conflictul în timp de legi penale şi legi de procedură penală, „Dreptul” nr. 4/1999, 82;

– D. Ciuncan, Problema aplicării legii mai favorabile în cazul situaţiilor tranzitorii în succesiunea legilor penale privind liberarea condiţionată, „Pro lege” nr. 4/2000, 265

Vezi: Abatere; Aplicarea legii în timp; Legea penală .

(APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE FALS. ART.40 LEGEA nr. 87/1994)

2427/1996 în „Pro lege” nr.1/1998, 96

Notă: Ceea ce s-a întâmplat deja nu mai poate fi anulat; însă interpretarea normativă a unor lucruri întâmplate demult poate fi modificată ulterior pe baza unor norme care au fost stabilite după evenimentele ce urmează a fi interpretate.

Cu un asemenea efect retroactiv este posibil, de exemplu, ca legea unui guvern ajuns la putere printr-o revoluţie să anuleze o lege emisă de guvernul anterior lege care pedepseşte anumite acţiuni ale indivizilor din partidul revoluţionar calificându-le drept crime politice.

Guvernul naţional-socialist din Germania a legitimat retroactiv ca sancţiuni anumite acte coercitive care din punct de vedere juridic erau crime, calificând tot retroactiv ca delict comportamentul care le-a determinat.

O normă de drept poate anula cu efect retroactiv valabilitatea unei alte norme de drept, elaborate anterior, în aşa fel încât actele coercitive cu caracter de sancţiuni, valabile în condiţiile primei norme să fie lipsite de însuşirea lor de pedepse sau execuţii, iar comportamentul uman care le-a determinat să-şi piardă ulterior caracterul de delict.(Hans Kelsen, Reine Rechslehre – Doctrina pură a dreptului, Ed. rom. 2000, Humanitas, p.27-28.

– D.V. Diaconu (I), V. Pătulea (II), Pedeapsă. Infracţiune care a produs consecinţe deosebit de grave. Modificarea  legii penale prin care sunt definite consecinţele deosebit de grave. Aplicarea legii mai favorabile. Contestaţie la executare, „Dreptul” nr. 2/2002, p. 199

– D. Ciuncan, Furt calificat. Legea mai favorabilă, „R.D.P.” nr. 2/2002, p. 142

Leave a Reply