LEGISLAŢIA PRIVIND PLĂŢILE COMPENSATORII PENTRU CONCEDIEREA COLECTIVĂ

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1997, prevedea că persoanele ale căror contracte de muncă au încetat ca urmare a procedurilor de concediere colectivă aveau dreptul la plăţi compensatorii în cuantum de 6 până la 12 ori salariul mediu net la nivel naţional. La 24 iunie 1999, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, recent adoptată, a schimbat metoda de stabilire a cuantumului plăţilor compensatorii, care, din acel moment, a fost de 6 până la 12 ori salariul mediu net pe unitate.

Articolul 46 din Ordonanţa de urgenţă nr. 98/1999 a obligat angajatorii să înştiinţeze în scris agenţiile implicate în procesul de concediere colectivă, aprobat în programul de restructurare, şi să trimită lista personalului ce urmează a fi concediat. În baza acestor liste, agenţiilor competente li s-a solicitat să ofere servicii premergătoare concedierii, inclusiv consiliere şi îndrumare profesională. Pentru a avea dreptul la plăţi compensatorii, persoanele afectate de concedierea colectivă erau obligate să participe la aceste programe premergătoare concedierii.

Vezi și :

  • Guvernul României, Normă din 3 februarie 1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  57 din 9 februarie 1999
  • Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Instrucţiuni nr. 3 din 5 martie 1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998, privind unele măsuri de protecţie pentru persoanele disponibilizate, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 aprilie 1999
  • Curtea Europeană a Drepturilor Omului , Hotărârea din 2 noiembrie 2010 în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României (Cererea nr. 38.155/02), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  175 din 11 martie 2011

Leave a Reply