SECURITATEA NAŢĂONALĂ

SIGURANŢA NAŢIONALĂ

Notă: – Trebuie să existe garanţii adecvate şi suficiente împotriva abuzurilor, deoarece un sistem de supraveghere secretă destinat să protejeze siguranţa naţională, motivat de ideea apărării democraţiei, creează riscul de a o submina sau chiar de a o distruge.

CEDH, hot. Klass ş.a. vs. Germania, 1978; Rotaru vs. România, hot. Marii Camere, 2000 (M.Of. nr. 19 din 11 ianuarie 2001)

Notă: – L. nr. 14/1992 nu prevede nici o procedură de control în timpul aplicării măsurii sau după ce aceasta a încetat.

– SRI continuă să se deprecieze ca instituţie cu sarcini specifice în domeniul apărării siguranţei naţionale. Activitatea ofiţerilor de informaţii este canalizată spre piste greşite, spre probleme care n-au nimic comun cu siguranţa naţională, cum ar fi fapte de drept comun (primirea de foloase necuvenite, mită, favorizarea infractorului, neglijenţă în serviciu, deturnarea de fonduri etc.), iar de cei care au subminat economia naţională, au prăduit patrimoniul Ţării, nu se ocupă nimeni. Paradoxal, dar Formaţiunea juridică a SRI instrumentează asemenea cazuri şi aprobă închiderea lor prin sesizarea, după caz, a Ministerului de Interne, a Ministerului Finanţelor, a altor ministere de resort, astfel încât SRI-ul  a ajuns un simplu organ de informare, în probleme care nu au nici o legătură cu atribuţiile specifice din domeniul siguranţei naţionale.

(„România Mare” nr. 571/22 iunie 2001,p.4.)

– Dragoş Nestor, Notă cu privire la corecta încadrare juridică a unor fapte ce intră sub incidenţa Legii siguranţei naţionale nr. 51/1991, în „PCAB Bul.” nr. 1/1998, p. 77

– Marius Teja, Armata şi conflictele interne, „Sfera politicii” nr. 69/1999, p. 40-41;

– V. Arsenie, V. Voica, Mineriada: opinii şi învăţăminte, „Observatorul militar” 5/3-9 februarie 1999.

– Căderea comunismului s-a datorat defectelor sale constitutive fundamentale şi epuizării oricărei raţiuni de existenţă.

Cr. Trancotă, Istoria serviciilor secrete româneşti, I.Cristoiu, 1999, Ed.p.420.

Este foarte greu de făcut o distincţie clară între ceea ce se înţelege îndeobşte prin sintagma poliţie politică şi acţiunile pure de natură informativă între cele două războaie, lupta fiind percepută ca fiind împotriva sistemului advers.

Gr. Trancotă, Istoria serviciilor secrete româneşti, I. Cristoiu, 1999, Ed., p.419.

O reactualizare a confruntărilor pe frontul secret chiar în lipsa fundalului ideologic, dar cu acelaşi patos şi cu aceeaşi încrâncenare – cu serviciile secrete de informaţii în prim plan, permiţându-li-se orice, oricând şi faţă de oricine, doar scopul să fie realizat, după principiul machiavelic – riscă să redeschidă în istorie „o nouă eră de barbarie modernă”, aşa cum atât de tranşant a avertizat în 1992, la Sofia fostul director al CIA, William Colby.

Cr. Trancotă, Istoria serviciilor secrete româneşti; I. Cristoriu, 1999, Ed., p.412.

Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă  retribuţii mici.

Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere mai puţin cadrele de conducere alese pe baza lealităţii faţă de regimul socialist.

Directivele de bază ale NKVD pentru ţările socialiste, Moscova, K-AA/CC 113 Indicaţia KN/003/47, publicată în „România liberă” 1 decembrie 2001.

– Gh. Buzatu, M. Chiriţoiu, Agresiunea comunismului în România. Documente din arhive secrete 1944-1989, 2 vol., Ed. Paideia, 1998;

Prigoana. Documente ale Procesului C. Noica, C. Pillat, N. Steinhardt, Al. Paleologu, A. Acterian, S. Al. George, Al. D. Teodoreanu, Bucuresti, Ed. Vremea, 1996.

Principiul bumerangului. Documente ale procesului L. Pătrăşcanu, Ed. Vremea, 1996.

– I. M. Pacepa., Moştenirea Kremlinului, Ed. Vremea, 1993.

– Arhiva SRI, fondul y dos. 17220, vol. 1 – 5; 22990, vol.1-2; 40038 vol. 1 – 22; 47584 vol. 1 – 3 174650001; fondul ….dos.nr.2168; 2667; 5445; 7778; 7789; 7805; 7839; 8969; 9009; 9036; 9199; 9198; 9604; 9897; 10049; 10136; 10139; 10217; 10223; 10238; 10256; 10349; 10477; 10709; 10844.

Vezi: Drepturile omului; Subminarea puterii de stat.

Leave a Reply