CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE,anvelope de iarnă

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE,anvelope de iarnă

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:

– Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.

Ordonanţa de urgenţă nr. 195  din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările aduse prin Legea nr. 161/11.07.2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  503/14.07.2011 este republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006.

Potrivit art. 102 alin. (1) pct. 28,   constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate .

În sensul   ordonanţei, expresia anvelope de iarnă are  înţelesul de  anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz (Art. 6 ).

Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor (31992L0023  14.5.1992 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 129/95 ) prevede în ANEXA II CERINȚE PRIVIND PNEURILE.

Pct. 2.1.3. specifică (exhaustiv , toate)  categoriile de utilizare:

—    pneu normal: pneu pentru utilizarea pe drumuri normale;

— pneu special: pneu pentru uz special, de exemplu pneu de uz mixt (pe șosea și orice teren) și la viteze limitate;

pneu pentru zăpadă;

— pneu de rezervă pentru uz temporar;

„Pneuri pentru zăpadă” sunt definite ca fiind pneuri al căror desen al benzii de rulare și structură sunt proiectate înainte de toate pentru a asigura un comportament mai bun decât al pneurilor normale în noroi și în zăpadă proaspătă sau în curs de topire. Desenul benzii de rulare al pneurilor de zăpadă este în general caracterizat de elemente de crestătură și de matriță masive, mai distanțate unul de celălalt decât la pneurile normale (2.2.)

Ele se inscripționează cu  literele „M + S” (sau „M.S.” sau „M & S”) dacă este vorba de pneuri pentru zăpadă (3.1.5.)

Pe de altă parte,  pneurile pentru autoturisme trebuie să comporte cel puțin șase rânduri transversale de indicatori de uzură, aproximativ egal depărtați și situați în crestăturile principale ale zonei centrale a benzii de rulare, care acoperă aproape trei sferturi din lățimea acesteia. Acești indicatori de uzură trebuie să fie proiectați în așa fel încât să nu fie confundați cu punctele de cauciuc existente între nervurile sau elementele de sculptură ale benzii de rulare (6.3.1.).

Totuși, pentru dimensiunile destinate a fi montate pe jante cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 12 țoli, sunt acceptate patru rânduri de indicatori de uzură (6.3.2.).

Indicatorii de uzură trebuie să permită semnalarea faptului că aceste crestături ale benzii de rulare nu mai au decât o adâncime de 1,6 mm cu o toleranță de + 0,6/ – 0 mm.( 6.3.3)

Schema inscripțiilor de pe pneu este arătată în Apendicele 3.

Pentru autoturisme, aceste inscripții definesc un pneu:

— care are o valoare nominală a grosimii în secțiune de 185;

— care are un raport nominal de aspect de 70;

— cu o structură radială (R);

— care are un diametru nominal al jantei de 14;

— cu o capacitate de încărcare de 580 kg, ceea ce corespunde indicelui de încărcare 89 care figurează la apendicele 2;

— din categoria de viteză T (viteză maximă 190 km/h);

— care este destinat să fie montată fără cameră de aer (tubeless);

— de tipul „pentru zăpadă”;

— fabricat în timpul celei de-a douăzeci și cincea săptămâni a anului 1993.

Poziționarea și ordinea inscripțiilor care formează desemnarea pneului trebuie să fie următoarele:

(a) desemnarea dimensiunilor, care cuprind valoarea nominală a grosimii în secțiune, raportul nominal de aspect,

simbolul tipului de structură (dacă este cazul)și diametrul nominal al jantei, trebuie să fie grupate cum este indicat

în exemplul anterior: 185/70 R 14;

(b) indicele de încărcare și simbolul categoriei de viteză trebuie să fie situate în apropierea desemnării dimensiunilor.

Aceștia îi pot preceda sau urma, sau pot să fie plasați deasupra sau dedesubt;

(c) cuvintele „tubeless”, „reinforced”și simbolul „M + S” pot fi depărtați de desemnarea dimensiunilor.

. . . c ≥4 mm

Leave a Reply