Completele de 5 judecători

Prin Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, atribuţiile Completului de 9 judecători au fost preluate de Completele de 5 judecători.

Procesele în curs de judecată la Completul de 9 judecători vor continua să fie judecate de acest complet.

Conform art. 24 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Completele de 5 judecători soluţionează recursurile şi cererile în cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi judecă şi alte cauze date în competenţa lor prin lege, precum şi ca instanţă disciplinară.

Conform art. 49 alin.2 din Legea nr.317/2004, republicată şi art.XXV alin.2 din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Completele de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Superior al Magistraturii în materie disciplinară.

Leave a Reply