AVOCATUL POPORULUI

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI.  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 35/1997

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  847 din 17 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.

Potrivit art. II., legea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Subliniem câteva modificări.

  • · Avocatul Poporului poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ ( La articolul 13, după litera i se introduce o nouă literă, litera i1, cu această nouă atribuție).
  • Potrivit art. 19 din lege, în cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.
  • Amintim că, prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administraţiei publice şi emiterea tardivă a actelor ( art. 21 alin.  2) .

În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite, ca și până acum,  recomandări.

În reglementarea anterioară, art. 21 alin.  (1) prevedea că, în exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări care nu puteau fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. Textul devine mai clar. Și până acum exista un control, atât parlamentar cât şi judecătoresc, ce nu puteau fi ocolite.  Dar și de aici înainte controlul este ulterior.

Leave a Reply